Menu

Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

USŁUGI KONSULTACYJNO-DORADCZE W ZAKRESIE WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH:

- doradztwo dla przedstawicieli JST o możliwości dofinansowania działalności ze środków unijnych oraz budżetowych;

- przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, tj. wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

- przygotowywanie biznes planów i wniosków kredytowych;

- koordynowanie działań związanych z uzyskaniem dotacji;

- pełen zakres usług związanych z uzyskaniem dotacji, od momentu wypełnienia wniosku, aż do pełnej realizacji dotowanego projektu.

KONTAKT:

Elżbieta Cholewa – tel. (41) 34 32 910, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Dorosz – tel. (41) 34 32 918, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

USŁUGI EKSPERCKIE Z ZAKRESU OPRACOWANIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH:

"Lokalna strategia rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii" oraz "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe"

Zakres opracowania:

- Ogólna charakterystyka gminy,

- Charakterystyka systemu energetycznego gminy - stan obecny,

- Prognoza zaopatrzenia w energię dla gminy,

- Możliwości dostawy energii w gminie,

- Określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie nośników energii,

- Współpraca z innymi gminami,

- Podsumowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię,

- Możliwe źródła finansowania inwestycji energetycznych.

Plan Rozwoju Lokalnego - opis planowanych zadań inwestycyjnych z odniesieniem do aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej"

Zakres opracowania:

- Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego,

- Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza,

- Zadania, które poprawią sytuację społeczno – gospodarczą,

- Plan realizacji zadań i projektów,

- Powiązania z innymi zadaniami realizowanymi na terenie gminy/powiatu/województwa,

- Oczekiwane wskaźniki osiągnięć realizacji planu,

- Plan finansowy,

- System wdrażania,

- Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

"Lokalny Program Rewitalizacji - zmiana funkcji oraz adaptacja terenów i obiektów na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturalne, turystyczne i rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ochrony środowiska i rekonwersji terenów - zalesianie, likwidacja instalacji"

Zakres opracowania:

- Charakterystyka sytuacji aktualnej,

- Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju terenu rewitalizowanego,

- Założenia programu rewitalizacji,

- Plan działań przestrzennych, gospodarczych, społecznych,

- Plan finansowy realizacji programu,

- System wdrażania,

- Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

KONTAKT:

Włodzimierz Grochal – tel. (41) 34 32 916, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Elżbieta Cholewa – tel. (41) 34 32 910, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

USŁUGI DORADCZE O CHARAKTERZE OGÓLNYM:

- opracowywanie analiz finansowych oraz prognoz finansowych związanych z wdrażaniem określonych projektów inwestycyjnych;

- doradztwo przy poszukiwaniu jednostek akredytacyjnych będących potencjalnymi wykonawcami usług realizowanych w ramach dotowanych projektów;

- usługi doradcze i eksperckie w ramach Systemów Zarządzania (w tym wdrażanie Systemów Zarządzania): Jakością (SZJ), Bezpieczeństwem (BHP), Środowiskowego;

- doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

KONTAKT:

Monika Dorosz – tel. (41) 34 32 918, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wioletta Molęda – tel. (41) 34 32 919, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

USŁUGI SZKOLENIOWE:

- Systemowe zarządzanie w obszarach jakości, bezpieczeństwa, środowiska, (SZJ, audyt energetyczny);

- Kursy w formie otwartej i zamkniętej dla pełnomocników systemów zarządzania jakości;

- Inspirowanie i organizowanie studiów podyplomowych w zakresie systemowego zarządzania jakością;

- Seminaria dotyczące możliwości pozyskiwania środków na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych;

- Odnawialne źródła energii.

KONTAKT:

Anna Smorąg – tel. 539 934 215, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Scale - Up - świętokrzyskie firmy w projekcie

Komisja oceny wniosków zakwalifikowała dwie firmy z województwa świętokrzyskiego do projektu Scale – Up South Poland. Mewaa Michał Wojciechowski oraz Vitrintec Sp. z o.o. zostały ...

12-12-2017

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich   W dniu 12.12.2017 r, (wtorek) pracownik biura BUR terenowego w Końskich dostępny będzie pod nr. tel. 539-934-216 z uwagi na pracę w ter...

11-12-2017

Czytaj więcej

Metalove - spotkanie sieciujące B2B

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w Przyjazdowej Misji Gospodarczej zagranicznych specjalistów z branży metalowo-odlewniczej, którzy będą przebyw...

08-12-2017

Czytaj więcej

Nowoczesna szkoła zawodowa - konferencja prasowa

Podczas konferencji prasowej w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej Karol Kaczmarski, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technol...

06-12-2017

Czytaj więcej

Jednolity plik kontrolny - szkolenie dla mikroprzedsiębiorców

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza świętokrzyskich mikroprzedsiębiorców na szkolenie „Jednolity plik kontrolny, elektroniczna ewidencja VAT”. Spotka...

04-12-2017

Czytaj więcej

Misja gospodarcza świętokrzyskich przedsiębiorców

12 świętokrzyskich przedsiębiorców z branży spożywczej wzięło udział w misji zagranicznej Zagrzeb - Belgrad – Budapeszt. Świętokrzyscy przedsiębiorcy wzięli udział w misji gospoda...

27-11-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla branży spożywczej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują międzynarodową giełdę korporacyjną dla branży spożywczej. Spotk...

24-08-2016

Czytaj więcej

Działasz w sektorze MŚP – przyjmij praktykanta z zagranicy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na rynku dłużej niż 3 lata, mogą przyjąć na praktykę młodą osobę z krajów UE. To element programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców...

09-08-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN