Menu

Aktualnie realizowane projekty

Akademia TRIZ dla biznesu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Akademia TRIZ dla biznesu” realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji  i Transferu Technologii Sp. z o.o. w  Kielcach w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Transferu Technologii.

Głównym celem projektu ”Akademii TRIZ dla biznesu” jest opracowanie, testowanie i wdrożenie nowej usługi dla przedsiębiorstw realizowanej przez certyfikowanych konsultantów TRIZ – analiza sytuacji problemowych: technicznych i organizacyjnych, z którymi borykają się firmy w codziennej działalności.

Cele szczegółowe projektu:

- Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie do końca 2013 roku jednej nowej usługi rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach w oparciu o nieznaną w Polsce metodę TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań,

- Wypracowanie propozycji zapisów do końca 2013, które stanowić będą podstawę do włączenia wypracowanych rozwiązań w nurt polityki promującej postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości,

- Wypracowanie zasad i zacieśnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tj. samorządu, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższej do końca 2013 roku,

- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości w grupie co najmniej 80 przedsiębiorców, 25 konsultantów (pracowników administracji, uczelni, otoczenia biznesu) do 10.2013 r.

- Popularyzacja metody TRIZ wśród min. 80 przedsiębiorców, 25 konsultantów i środowisk zaangażowanych w kreowaniu rozwoju innowacyjnego województw jako działań kreujących postawy przedsiębiorcze do 12.2013 r.

Na realizację projektu składają się następujące główne zadania:

- Przygotowanie konsultantów do świadczenia usług w ramach projektu, w tym certyfikowane międzynarodowe szkolenia na dwa stopnie w pięciostopniowej skali kwalifikacji MATRIZ dla osób zajmujących się tematyką TRIZ,

- Opracowanie nowej usługi modelowego rozwiązania problemu (organizacyjnego, technicznego czy technologicznego) w przedsiębiorstwie metodą  TRIZ- oferta „zastosowania TRIZ w biznesie”.

- Akademia Innowacyjnego rozwiązywania problemów (AIRP) metodą TRIZ w przedsiębiorstwach.  W ramach zadania w obu województwach (świętokrzyskim i małopolskim) zorganizowane zostaną warsztaty z elementami coachingu dla firm. W ofercie warsztatów będą szkolenia e-learning w następujących blokach tematycznych, tj. prawo autorskie, ochrona baz danych, ochrona znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych, obrót prawami autorskimi oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

- Usługa rozwiązania problemu przedsiębiorstw metodą TRIZ, która w szczególności odnosi się do procesów technologicznych, a także może dotyczyć rozwiązywania problemów, czy też usprawniania w innych sferach działalności np. zagadnieniach organizacyjnych, obsłudze klienta, procesach reklamowych itp.

Okres realizacji projektu: Od 01.01.2013 do 31.12.2013  (12 miesięcy)

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie internetowej projektu: www.akademiatriz.it.kielce.pl

 

Zapraszamy do współpracy:

LIDER PROJEKTU:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce
tel. 41 34 32 910, fax: 41 34 32 912
www.it.kielce.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby do kontaktu:

Koordynator:

Łukasz Syska – Wicedyrektor Spółki ds. projektów krajowych
tel. 41 34 32 933
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik:

Wioletta Molęda – Główny specjalista ds. funduszy europejskich
tel. 41 34 32 919
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Świętokrzyskie Centrum Innowac...

16-03-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie W dniu 16.03.2018 r. (piątek) pracownik biura terenowego BUR w Jędrzejowie, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod nr. tel. 5...

16-03-2018

Czytaj więcej

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podc...

15-03-2018

Czytaj więcej

10 lat sieci Enterprise Europe Network

W 2018 roku przypada 10 rocznica funkcjonowania sieci Enterprise Europe Network. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii pełni funkcję regionalnego ośrodka systemu...

12-03-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 06.03.2018 r. (wtorek) pracownik biura terenowego BUR w Końskich, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod nr. tel. 539-934...

06-03-2018

Czytaj więcej

Świętokrzyskie gminy z dofinansowaniem na działania ekologiczne

Cztery świętokrzyskie gminy, dla których aplikacje przygotowało Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, otrzymają blisko 4,7 mln zł na instalacje i systemy odnawi...

02-03-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Scale - Up - świętokrzyskie firmy w projekcie

Komisja oceny wniosków zakwalifikowała dwie firmy z województwa świętokrzyskiego do projektu Scale – Up South Poland. Mewaa Michał Wojciechowski oraz Vitrintec Sp. z o.o. zostały ...

15-02-2018

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN