Menu

Aktualnie realizowane projekty

Akademia TRIZ dla biznesu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Akademia TRIZ dla biznesu” realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji  i Transferu Technologii Sp. z o.o. w  Kielcach w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Transferu Technologii.

Głównym celem projektu ”Akademii TRIZ dla biznesu” jest opracowanie, testowanie i wdrożenie nowej usługi dla przedsiębiorstw realizowanej przez certyfikowanych konsultantów TRIZ – analiza sytuacji problemowych: technicznych i organizacyjnych, z którymi borykają się firmy w codziennej działalności.

Cele szczegółowe projektu:

- Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie do końca 2013 roku jednej nowej usługi rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach w oparciu o nieznaną w Polsce metodę TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań,

- Wypracowanie propozycji zapisów do końca 2013, które stanowić będą podstawę do włączenia wypracowanych rozwiązań w nurt polityki promującej postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości,

- Wypracowanie zasad i zacieśnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tj. samorządu, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższej do końca 2013 roku,

- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości w grupie co najmniej 80 przedsiębiorców, 25 konsultantów (pracowników administracji, uczelni, otoczenia biznesu) do 10.2013 r.

- Popularyzacja metody TRIZ wśród min. 80 przedsiębiorców, 25 konsultantów i środowisk zaangażowanych w kreowaniu rozwoju innowacyjnego województw jako działań kreujących postawy przedsiębiorcze do 12.2013 r.

Na realizację projektu składają się następujące główne zadania:

- Przygotowanie konsultantów do świadczenia usług w ramach projektu, w tym certyfikowane międzynarodowe szkolenia na dwa stopnie w pięciostopniowej skali kwalifikacji MATRIZ dla osób zajmujących się tematyką TRIZ,

- Opracowanie nowej usługi modelowego rozwiązania problemu (organizacyjnego, technicznego czy technologicznego) w przedsiębiorstwie metodą  TRIZ- oferta „zastosowania TRIZ w biznesie”.

- Akademia Innowacyjnego rozwiązywania problemów (AIRP) metodą TRIZ w przedsiębiorstwach.  W ramach zadania w obu województwach (świętokrzyskim i małopolskim) zorganizowane zostaną warsztaty z elementami coachingu dla firm. W ofercie warsztatów będą szkolenia e-learning w następujących blokach tematycznych, tj. prawo autorskie, ochrona baz danych, ochrona znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych, obrót prawami autorskimi oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

- Usługa rozwiązania problemu przedsiębiorstw metodą TRIZ, która w szczególności odnosi się do procesów technologicznych, a także może dotyczyć rozwiązywania problemów, czy też usprawniania w innych sferach działalności np. zagadnieniach organizacyjnych, obsłudze klienta, procesach reklamowych itp.

Okres realizacji projektu: Od 01.01.2013 do 31.12.2013  (12 miesięcy)

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie internetowej projektu: www.akademiatriz.it.kielce.pl

 

Zapraszamy do współpracy:

LIDER PROJEKTU:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce
tel. 41 34 32 910, fax: 41 34 32 912
www.it.kielce.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby do kontaktu:

Koordynator:

Łukasz Syska – Wicedyrektor Spółki ds. projektów krajowych
tel. 41 34 32 933
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik:

Wioletta Molęda – Główny specjalista ds. funduszy europejskich
tel. 41 34 32 919
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

ICT Proposers’ Day 2017 – dofinansowanie wyjazdu do Budapesztu

W dniach 9-10 listopada 2017 r. Komisja Europejska organizuje w Budapeszcie największe spotkanie informacyjno- brokerskie w obszarze ICT dla Programu Horyzont 2020 – ICT Proposers’...

02-08-2017

Czytaj więcej

Sprzęt trafił już do szkół

Kilkanaście szkół zawodowych z naszego województwa otrzymało już sprzęt do pracowni kształcenia zawodowego, zakupiony w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Reg...

31-07-2017

Czytaj więcej

Nauczyciele na praktykach

13 nauczycieli przedmiotów zawodowych zakończyło praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców. W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” do września 2018 rok...

26-07-2017

Czytaj więcej

Rozpoczęły się wakacyjne staże

Rozpoczęły się tegoroczne staże uczniów szkół zawodowych i techników w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” W realizację projektu zaangażowanych jest 2...

18-07-2017

Czytaj więcej

Chmielnickie spotkanie z biznesem

Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku zapraszają na pierwsze chmielnickie spotkanie z biznesem. Chmielnickie spotkanie z ...

04-07-2017

Czytaj więcej

Wirtualne spotkanie partnerskie do konkursu BBI JU 2017

27 i 28 czerwca zostanie zorganizowane spotkanie partnerskie do konkursu BBI 2017 w celu umożliwienia potencjalnym konsorcjantom, partnerom platformy do rozmów dotyczących aplikowa...

23-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla branży spożywczej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują międzynarodową giełdę korporacyjną dla branży spożywczej. Spotk...

24-08-2016

Czytaj więcej

Działasz w sektorze MŚP – przyjmij praktykanta z zagranicy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na rynku dłużej niż 3 lata, mogą przyjąć na praktykę młodą osobę z krajów UE. To element programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców...

09-08-2016

Czytaj więcej

Konsultacje dla sektora MŚP z branży chemikaliów

Komisja Europejska przeprowadza konsultacje dla przedsiębiorców, działających w branży chemikaliów i pokrewnych. Ocena obejmie skuteczność, sprawność i spójność przepisów oraz wart...

11-07-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN