Menu

Audyt Energetyczny

Oferujemy Państwu opracowanie Audytu Energetycznego, stanowiącego doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii oraz zmniejszających ponoszone koszty.

Audyt ma na celu określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) oraz określenie ich opłacalności. Dzięki niezależnej i obiektywnej opinii stwierdza się, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Wykonywany przez nas audyt energetyczny  gwarantuje:

  • właściwą inwentaryzację instalacji które zużywają energię, ocenę właściwości cieplnych danego budynku
  • przedstawienie przedsięwzięć wpływających  na zmniejszenie zużycia energii
  • rzetelną ocenę opłacalności każdego z przedsięwzięć
  • wskazanie optymalnych rozwiązań dla danego obiektu


Zgodnie z nowymi przepisami, audyty energetyczne:

  • są obowiązkowe dla przedsiębiorstw niebędących MŚP (państwa członkowskie zostały ponadto    zobowiązane do zachęcania MŚP do poddawania się audytom energetycznym);
  • powinny być przeprowadzane przez niezależnych ekspertów;
  • powinny być przeprowadzane co 4 lata, przy czym pierwszy z nich musi zostać przeprowadzony do dnia 5 grudnia 2015 roku.


Obowiązki przedsiębiorcy:

  • Przedsiębiorca, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa w terminie 30 dni od jego zakończenia. Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
  • Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat.


WAŻNE:
Wg projektu ustawy o efektywności energetycznej z dnia 25-05-2015 r., do dnia 5 grudnia 2015 roku duże przedsiębiorstwa  w Polsce muszą przeprowadzić pierwszy audyt energetyczny.

Szczegółowych informacji udziela:
Pani Anna Kruszczak
tel.: 539 934 216
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz

Pan Krzysztof Wójtowicz,
tel. 539 934 224

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN