Menu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Oferujemy Państwu opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, stanowiącego strategiczny dokument tworzony na poziomie Gminy (lub jej związków), który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). PGN ma służyć również wszystkim mieszkańcom Gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest konieczne Gminie pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że Gminy które opracowały PGN, czyli Gminy posiadające dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji mogą się ubiegać
o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

  • termomodernizacje budynków
  • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
  • działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela 85% dofinansowania do sporządzenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

PGN opracowywany jest zgodnie z zapisami oraz wytycznymi Regulaminu  ogłoszonego  przez Narodowy  Fundusz  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej w   ramach   Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna  Działanie 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej - Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu NFOŚiGW
nr 2/PO IiŚ/9.3/2013.

Gminy, które będą posiadały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, będą mogły się ubiegać o aplikowanie środków na działania wykazane w Planie. Dofinansowanie będzie można uzyskać z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz z Programów Regionalnych na lata 2014-2020.

Szczegółowych informacji udziela:
Pani Anna Kruszczak
tel.: 539 934 216
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz
Pani Agnieszka Dąbrosiak
tel. 539 934 914
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN