Menu

Strategia Rozwoju Gminy

Oferujemy Państwu tworzenie lub aktualizację Strategii Rozwoju Gminy, która jest dokumentem wyznaczającym długofalowe kierunki i cele rozwoju samorządu lokalnego oraz wskazuje narzędzia do ich realizacji. Dokument ten stanowi  główny wyznacznik bieżących decyzji podejmowanych przez lokalne władze. Posiadanie przez Gminę Strategii Rozwoju przedstawia szereg korzyści dla samorządu lokalnego i reprezentującej go władzy, a w tym:

 • podniesienie pozycji konkurencyjnej gminy na rynku kapitałowym
 • tworzenie korzystnego wizerunku gminy i jej władzy
 • zapewnienie mieszkańcom, a także podmiotom gospodarczym poczucia stabilizacji
 • zmniejszenie niepewności działania firm – co, wydłużając horyzont decyzyjny, zwiększa skłonność do inwestowania
 • eliminację lub złagodzenie konfliktów w rozwoju gminy
 • wyartykułowanie interesów społeczności lokalnej
 • zwiększenie zaufania mieszkańców do władz lokalnych
 • racjonalizację wydatków budżetowych
 • rozszerzenie zakresu współpracy samorządu gminy z samorządem powiatu, samorządem wojewódzkim, związkami i organizacjami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji zarówno zadań obligatoryjnych, jak i zadań fakultatywnych samorządu lokalnego.

Należy również wyraźnie podkreślić, iż posiadanie przez Gminę aktualnej Strategii Rozwoju, uwzględniającej:

 • Długofalową Strategię Rozwoju Kraju do 2030 roku
 • Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju do 2020 roku
 • Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
 • Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
 • Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

jest warunkiem koniecznym do uzyskania środków pozabudżetowych na finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Gminy w nowym okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020.Szczegółowych informacji udziela:
Pani Karolina Kotwica
tel. 539 934 228
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN