Menu

Program Rewitalizacji

Oferujemy Państwu współpracę przy opracowaniu Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja stanowi kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju. Program Rewitalizacji stanowi dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych, zarówno dla Gminy, jak i przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i wspólnot mieszkaniowych.

Początkiem procesu rewitalizacji jest zatem opracowanie Programu Rewitalizacji, obejmującego szereg działań inwestycyjnych, społecznych i gospodarczych w wybranym obszarze miasta lub gminy, przy jednoczesnym obiektywnym spojrzeniu na istniejące i potencjalne problemy obszaru, podlegającego rewitalizacji.

W szczególności należy podkreślić, iż tylko właściwie opracowany Program Rewitalizacji umożliwi i ułatwi władzom samorządu realizację projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Należy mieć na względzie, iż posiadanie Programu Rewitalizacji będzie formalnym wymogiem sięgnięcia po środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jak również z innych funduszy finansujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne.


Szczegółowych informacji udziela:
Pani Karolina Kotwica
tel. 539 934 228
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN