Menu

Laboratorium-dom autonomiczny

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w 2012 roku wraz ze Starostwem Powiatowym w Kielcach oraz Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym podjęło się stworzenia laboratorium na bazie opracowanej koncepcji.

Celem była budowa autonomicznego domu, pełniącego rolę obiektu badawczo – rozwojowego, służącego celom edukacyjnym, pokazowym i badawczo – rozwojowym.
Budynek zapewnia możliwość symulacji funkcji mieszkalnych w celu badania efektywności energetycznej zastosowanych rozwiązań jako podstawy do opracowywania nowych projektów badawczych, a w ich wyniku – nowych rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych w zakresie energooszczędnego budownictwa jednorodzinnego.
Dom autonomiczny jako laboratorium służyć ma sprawdzeniu w warunkach polowych przyjętych rozwiązań technologii budowy, wyposażenia, rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych do celów przyszłej komercjalizacji wyników badań i upowszechnienia idei domu autonomicznego oraz dostarczenie na rynek gotowych rozwiązań, możliwych do zastosowania na rynku mieszkaniowym dla potrzeb m.in. budowy budynków komunalnych.

W domu autonomicznym prowadzone są zajęcia ze studentami, praktyki studenckie, warsztaty edukacyjne dla dzieci, prace badawczo-rozwojowe w ramach prac doktorskich i magisterskich.
Przez cały czas są prowadzone badania i monitoring w zakresie sprawności i wydajności budynku, co pozwoli wiarygodnie ocenić rzeczywiste koszty działania takiego domu.

Laboratorium autonomiczne otwarte jest dla zwiedzających w każdy piątek, w godz. 7:30 – 15:30.

Serdecznie zapraszamy.

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN