Menu

Enterprise Europe NetworkEuropejski portal Enterprise Europe Network een.ec.europa.eu
Polski portal Eenterprise Europe Network www.een.org.pl

A+ A A-

Oferta sieci

Sieć oferuje przedsiębiorcom usługi w zakresie informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej; rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, w tym współpracy międzynarodowej; stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy; ułatwienia udziału MSP w 7. Programie Ramowym na rzecz badań:

1. Udzielanie pomocy przedsiębiorstwom we wchodzeniu na arenę międzynarodową

Szacuje się, że około miliona europejskich MŚP mogłoby prowadzić transgraniczną działalność handlową i inwestycyjną. Sieć Enterprise Europe Network ma na celu pomoc w organizowaniu wymian między przedsiębiorstwami, powstawanie nowych pomysłów, wspieranie potencjalnych partnerstw oraz dostarczenie firmom bodźca do wyjścia poza początkowo przez nie określone horyzonty. Aby pomóc przedsiębiorstwom w znajdywaniu wiarygodnych partnerów, organizowane będą indywidualne spotkania służące nawiązywaniu więzi między nimi.

Tworzenie partnerstw technologicznych między MŚP polegających na przekazywaniu innowacyjnych technologii, stanowi kolejny sposób wchodzenia na arenę międzynarodową i uzyskania zwrotu z inwestycji w badania naukowe. Zadaniem sieci będzie pomoc MŚP w znajdywaniu partnerów oraz zawieranie z nimi porozumień umownych.

2. Innowacje, nowe produkty i wykorzystywanie szans na jednolitym rynku

Wsparcie dla małych przedsiębiorstw w zakresie kwestii technicznych, takich jak prawa własności intelektualnej, normy i przepisy UE, ze względu na to, że przedsiębiorstwa mogą mieć trudności z uzyskaniem bieżących informacji na temat zmieniających się możliwości związanych z UE.

Wspieranie innowacji: zadaniem sieci Enterprise Europe Network jest udzielanie pomocy MŚP w rozwoju ich potencjału innowacyjnego, ponieważ wymiana wyników badań naukowych może być źródłem powstawania nowych pomysłów i możliwości. Usprawniona zostanie między innymi współpraca z klastrami łączącymi różne działania związane z innowacjami. Zapewnienie MŚP dostępu do technologii innowacyjnych pomoże im zmierzyć się z ogólnoświatową konkurencją.

3. Dostęp do projektów i funduszy unijnych

Zadaniem sieci Enterprise Europe Network jest przezwyciężenie braku informacji wśród przedsiębiorstw w zakresie różnych źródeł finansowania unijnego oraz zwrócenie ich uwagi na istniejące możliwości. MŚP będą w szczególności zachęcane do uczestniczenia w programach badawczych.

4. Udzielanie Komisji informacji zwrotnej

Sieć Enterprise Europe Network będzie funkcjonować jako ścieżka komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a Komisją, służąca obustronnej wymianie poglądów w celu zapewnienia, że polityka i inicjatywy przygotowywane przez Komisję będą odpowiadać potrzebom MŚP, a nie prowadzić do powstania dodatkowych obciążeń administracyjnych.
 

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 14.08.2018 r. (wtorek) biuro terenowe BUR w Końskich będzie nieczynne. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 539-934-222...

08-08-2018

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - Nabór kandydatów do pracy w ŚCITT

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na etat B+R w Laboratorium Dom Autonomiczny w Podzamczu k/Chęcin. Miejsce pracy: Kielce, ...

07-08-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 17.07.2018 r. (wtorek) biuro terenowe BUR w Końskich będzie nieczynne. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 539-934-222...

17-07-2018

Czytaj więcej

Targi inżynieryjne (MSV) w Brnie - rejestracja

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowych Targach Inżynieryjnych (MSV), które odbędą się w dniach 1-2 paździer...

12-07-2018

Czytaj więcej

Nowe oferty współpracy międzynarodowej dla przedsiębiorców

Eksperci Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przygotowali nowe oferty współpracy międzynarodowej dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach sieci Enterpris...

11-07-2018

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE – nabór kandydatów do pracy w ŚCITT - UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA dot. naboru kandydatów do pracy w ŚCITT  Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. dokonuje zmiany ogłoszenia o naborze kandydatów do p...

09-07-2018

Czytaj więcej

Targi inżynieryjne (MSV) w Brnie - rejestracja

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowych Targach Inżynieryjnych (MSV), które odbędą się w dniach 1-2 paździer...

12-07-2018

Czytaj więcej

Nowe oferty współpracy międzynarodowej dla przedsiębiorców

Eksperci Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przygotowali nowe oferty współpracy międzynarodowej dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach sieci Enterpris...

11-07-2018

Czytaj więcej

EEN: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia)

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy działające w rolnictwie oraz w branży produkcji spożywczej do udziału w giełdzie k...

19-04-2018

Czytaj więcej

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Świętokrzyskie Centrum Innowac...

20-03-2018

Czytaj więcej

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podc...

20-03-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN