Menu

Enterprise Europe NetworkEuropejski portal Enterprise Europe Network een.ec.europa.eu
Polski portal Eenterprise Europe Network www.een.org.pl

Oferta sieci

Sieć oferuje przedsiębiorcom usługi w zakresie informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej; rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, w tym współpracy międzynarodowej; stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy; ułatwienia udziału MSP w 7. Programie Ramowym na rzecz badań:

1. Udzielanie pomocy przedsiębiorstwom we wchodzeniu na arenę międzynarodową

Szacuje się, że około miliona europejskich MŚP mogłoby prowadzić transgraniczną działalność handlową i inwestycyjną. Sieć Enterprise Europe Network ma na celu pomoc w organizowaniu wymian między przedsiębiorstwami, powstawanie nowych pomysłów, wspieranie potencjalnych partnerstw oraz dostarczenie firmom bodźca do wyjścia poza początkowo przez nie określone horyzonty. Aby pomóc przedsiębiorstwom w znajdywaniu wiarygodnych partnerów, organizowane będą indywidualne spotkania służące nawiązywaniu więzi między nimi.

Tworzenie partnerstw technologicznych między MŚP polegających na przekazywaniu innowacyjnych technologii, stanowi kolejny sposób wchodzenia na arenę międzynarodową i uzyskania zwrotu z inwestycji w badania naukowe. Zadaniem sieci będzie pomoc MŚP w znajdywaniu partnerów oraz zawieranie z nimi porozumień umownych.

2. Innowacje, nowe produkty i wykorzystywanie szans na jednolitym rynku

Wsparcie dla małych przedsiębiorstw w zakresie kwestii technicznych, takich jak prawa własności intelektualnej, normy i przepisy UE, ze względu na to, że przedsiębiorstwa mogą mieć trudności z uzyskaniem bieżących informacji na temat zmieniających się możliwości związanych z UE.

Wspieranie innowacji: zadaniem sieci Enterprise Europe Network jest udzielanie pomocy MŚP w rozwoju ich potencjału innowacyjnego, ponieważ wymiana wyników badań naukowych może być źródłem powstawania nowych pomysłów i możliwości. Usprawniona zostanie między innymi współpraca z klastrami łączącymi różne działania związane z innowacjami. Zapewnienie MŚP dostępu do technologii innowacyjnych pomoże im zmierzyć się z ogólnoświatową konkurencją.

3. Dostęp do projektów i funduszy unijnych

Zadaniem sieci Enterprise Europe Network jest przezwyciężenie braku informacji wśród przedsiębiorstw w zakresie różnych źródeł finansowania unijnego oraz zwrócenie ich uwagi na istniejące możliwości. MŚP będą w szczególności zachęcane do uczestniczenia w programach badawczych.

4. Udzielanie Komisji informacji zwrotnej

Sieć Enterprise Europe Network będzie funkcjonować jako ścieżka komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a Komisją, służąca obustronnej wymianie poglądów w celu zapewnienia, że polityka i inicjatywy przygotowywane przez Komisję będą odpowiadać potrzebom MŚP, a nie prowadzić do powstania dodatkowych obciążeń administracyjnych.
 

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie W dniu 22.06.2018 r. (piątek) biuro terenowe BUR w Jędrzejowie będzie nieczynne. Wszelkie informacje można uzyskać  pod nr. tel. 539-9...

19-06-2018

Czytaj więcej

Duże zainteresowanie projektem Biznes Adapter

Ponad 1200 pracowników ze świętokrzyskich firm podniosło już swoje kwalifikacje w ramach  realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii projektu Bizn...

19-06-2018

Czytaj więcej

Targi DRONETECH - giełda kooperacyjna

Ośrodek Enterprise Europe Network w Toruniu serdecznie zaprasza producentów, dystrybutorów oraz specjalistów zajmujących się tematyką dronów do udziału w Międzynarodowej Giełdzie K...

19-06-2018

Czytaj więcej

Startup Factory - eskosytem wsparcia innowacyjnych pomysłów

Podczas konferencji prasowej prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Karol Kaczmarski poinformował o założeniach projektu Startup Factory. Wniosek o uzys...

18-06-2018

Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu

Kielce, 12.06.2018 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, dział...

12-06-2018

Czytaj więcej

Prawo do przedsiębiorczości - 7 czerwca, Busko-Zdrój

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 czerwca 2018 roku...

06-06-2018

Czytaj więcej

EEN: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia)

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy działające w rolnictwie oraz w branży produkcji spożywczej do udziału w giełdzie k...

19-04-2018

Czytaj więcej

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Świętokrzyskie Centrum Innowac...

20-03-2018

Czytaj więcej

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podc...

20-03-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Scale - Up - świętokrzyskie firmy w projekcie

Komisja oceny wniosków zakwalifikowała dwie firmy z województwa świętokrzyskiego do projektu Scale – Up South Poland. Mewaa Michał Wojciechowski oraz Vitrintec Sp. z o.o. zostały ...

15-02-2018

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN