Menu

Enterprise Europe NetworkEuropejski portal Enterprise Europe Network een.ec.europa.eu
Polski portal Eenterprise Europe Network www.een.org.pl

Oferta sieci

Sieć oferuje przedsiębiorcom usługi w zakresie informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej; rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, w tym współpracy międzynarodowej; stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy; ułatwienia udziału MSP w 7. Programie Ramowym na rzecz badań:

1. Udzielanie pomocy przedsiębiorstwom we wchodzeniu na arenę międzynarodową

Szacuje się, że około miliona europejskich MŚP mogłoby prowadzić transgraniczną działalność handlową i inwestycyjną. Sieć Enterprise Europe Network ma na celu pomoc w organizowaniu wymian między przedsiębiorstwami, powstawanie nowych pomysłów, wspieranie potencjalnych partnerstw oraz dostarczenie firmom bodźca do wyjścia poza początkowo przez nie określone horyzonty. Aby pomóc przedsiębiorstwom w znajdywaniu wiarygodnych partnerów, organizowane będą indywidualne spotkania służące nawiązywaniu więzi między nimi.

Tworzenie partnerstw technologicznych między MŚP polegających na przekazywaniu innowacyjnych technologii, stanowi kolejny sposób wchodzenia na arenę międzynarodową i uzyskania zwrotu z inwestycji w badania naukowe. Zadaniem sieci będzie pomoc MŚP w znajdywaniu partnerów oraz zawieranie z nimi porozumień umownych.

2. Innowacje, nowe produkty i wykorzystywanie szans na jednolitym rynku

Wsparcie dla małych przedsiębiorstw w zakresie kwestii technicznych, takich jak prawa własności intelektualnej, normy i przepisy UE, ze względu na to, że przedsiębiorstwa mogą mieć trudności z uzyskaniem bieżących informacji na temat zmieniających się możliwości związanych z UE.

Wspieranie innowacji: zadaniem sieci Enterprise Europe Network jest udzielanie pomocy MŚP w rozwoju ich potencjału innowacyjnego, ponieważ wymiana wyników badań naukowych może być źródłem powstawania nowych pomysłów i możliwości. Usprawniona zostanie między innymi współpraca z klastrami łączącymi różne działania związane z innowacjami. Zapewnienie MŚP dostępu do technologii innowacyjnych pomoże im zmierzyć się z ogólnoświatową konkurencją.

3. Dostęp do projektów i funduszy unijnych

Zadaniem sieci Enterprise Europe Network jest przezwyciężenie braku informacji wśród przedsiębiorstw w zakresie różnych źródeł finansowania unijnego oraz zwrócenie ich uwagi na istniejące możliwości. MŚP będą w szczególności zachęcane do uczestniczenia w programach badawczych.

4. Udzielanie Komisji informacji zwrotnej

Sieć Enterprise Europe Network będzie funkcjonować jako ścieżka komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a Komisją, służąca obustronnej wymianie poglądów w celu zapewnienia, że polityka i inicjatywy przygotowywane przez Komisję będą odpowiadać potrzebom MŚP, a nie prowadzić do powstania dodatkowych obciążeń administracyjnych.
 

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

W dniu 23.02.2018 (piątek) br. biuro BUR w Jędrzejowie będzie nieczynne. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem infolinii 539934222...

23-02-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 22.02.2018 r. (czwartek) oraz 27.02.2018 r. (wtorek) pracownik biura terenowego BUR w Końskich, z uwagi na pracę w terenie, dostęp...

21-02-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 20.02.2018 r. (wtorek) pracownik biura terenowego BUR w Końskich, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod nr. tel. 539-934...

19-02-2018

Czytaj więcej

Biznes międzynarodowy – oferty współpracy

Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii co miesiąc zamieszcza na swojej stronie nowe profile zagranicznych firm zainteresowanych znalezieniem partnerów biznesowy...

16-02-2018

Czytaj więcej

Scale Up South Poland – szkolenie z internacjonalizacji

Dwie świętokrzyskie firmy, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie Scale Up South Poland, wezmą udział w pierwszym szkoleniu z zakresu internacjonalizacji. Vitrintec Sp. ...

16-02-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

W dniu 16.02.2018 br, pracownik terenowego biura BUR  w Jędrzejowie, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod numerem telefonu 539934222...

15-02-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Scale - Up - świętokrzyskie firmy w projekcie

Komisja oceny wniosków zakwalifikowała dwie firmy z województwa świętokrzyskiego do projektu Scale – Up South Poland. Mewaa Michał Wojciechowski oraz Vitrintec Sp. z o.o. zostały ...

15-02-2018

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN