Menu

Enterprise Europe NetworkEuropejski portal Enterprise Europe Network een.ec.europa.eu
Polski portal Eenterprise Europe Network www.een.org.pl

Sieć EEN dla firm

o Enterprise Europe Network może zrobić dla mojej firmy?

Enterprise Europe Network pomoże Twojej firmie w rozwinięciu działalności handlowej, nawiązaniu współpracy technologicznej, a także dostarczy wskazówek na temat wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć. Pracownicy biura podzielą się wiedzą na temat programów Unii Europejskiej oraz przedstawią możliwości dofinansowania z funduszy europejskich, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Kompleksowe centrum informacyjne skierowane jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także do osób pragnących założyć działalność gospodarczą (start-ups), chociaż z usług Enterprise Europe Network mogą korzystać również duże przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, uniwersytety, centra technologiczne i biznesowe oraz podmioty działające na rzecz rozwoju innowacji. W ramach sieci usługi świadczy ponad 500 centrów kontaktowych znajdujących się w około czterdziestu krajach Europy.

Czy sieciowi partnerzy pomagają organizować spotkania z firmami w innych europejskich krajach?

Tak, pracownicy sieci regularnie organizują misje i pośredniczą w aranżowaniu spotkań firm sektora MŚP w całej Europie, a także poza nią. Aby zapewnić płynny proces współpracy handlowej i technologicznej, ośrodki Enterprise Europe Network dbają o specyficzne i indywidualne potrzeby przedsiębiorstw poprzez zaplanowanie szczegółów spotkania, a także ułatwienia w organizacji planu podróży i zarezerwowaniu zakwaterowania.

Czy sieć może wspomóc firmę w reklamowaniu swoich produktów i zawieraniu transakcji handlowych?

Enterprise Europe Network wspiera przedsiębiorstwa w poszukiwaniu partnerów handlowych oraz w rozwoju handlu przygranicznego i technologicznej współpracy pomiędzy firmami i instytutami badawczymi, jednakże nie może udzielać pomocy w bezpośredniej sprzedaży ich produktów i usług.

Jak wyglądają regulacje związane z prawami intelektualnej własności transferu technologii?

Pracownicy sieci mogą doradzać w ogólnych kwestiach związanych z prawami własności intelektualnej, niemniej jednak w sprawach złożonych należy się kontaktować z ekspertami (www.ipr-helpdesk.org) lub prawnikami zajmującymi się patentami. Podobna metoda ma zastosowanie dla problemów prawnych i kontraktowych dotyczących transferu technologii.

Czy Enterprise Europe Network zajmuje się wszystkimi typami przedsiębiorstw i technologii?

Tak, sektor MŚP oferuje swoje usługi poprzez kompleksowe centrum doradcze, mimo, że niektóre ośrodki skupiają się na współpracy handlowej, podczas gdy inne specjalizują się w dziedzinie transferu technologii. Ośrodki funkcjonujące w ramach sieci mogą w prosty i łatwy sposób przekazać zapytanie i otrzymać odpowiedź od innych organizacji na terenie całej Europy.

Czy Enterprise Europe Network pomaga w nawiązywaniu współpracy handlowej i technologicznej poza krajami członkowskimi Unii Europejskiej?

Tak, sieć jest również poszerzona o ośrodki kontaktowe usytuowane poza Unią Europejską. Poza 27 krajami członkowskimi Enterprise Europe Network współpracuje z partnerami z Turcji, zachodnich Bałkanów, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i z innych krajów. Ogromna jednak część działalności sieci Enterprise Europe Network jest ukierunkowana na kraje UE.

Czy moje zapytanie zostanie potraktowane zgodnie z zasadami poufności danych?

Tak, wszystkie niejawne i zastrzeżone informacje na temat firmy i jej działalności zostaną zachowane w tajemnicy. Wyłącznie dane, które są szczególnie powiązane z Państwa pytaniem – na przykład poszukiwania partnera handlowego w innym państwie – zostaną upublicznione za Państwa zgodą.

Jak wygląda kwestia porozumiewania się?

Ponieważ sieć Enterprise Europe Network działa na terenie całej Europy, nie ma żadnych przeszkód w porozumiewaniu się. Lokalny ośrodek może dostarczyć podstawowej usługi lingwistycznej w zakresie tłumaczenia dokumentów i interpretacji.

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Świętokrzyskie Centrum Innowac...

16-03-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie W dniu 16.03.2018 r. (piątek) pracownik biura terenowego BUR w Jędrzejowie, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod nr. tel. 5...

16-03-2018

Czytaj więcej

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podc...

15-03-2018

Czytaj więcej

10 lat sieci Enterprise Europe Network

W 2018 roku przypada 10 rocznica funkcjonowania sieci Enterprise Europe Network. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii pełni funkcję regionalnego ośrodka systemu...

12-03-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 06.03.2018 r. (wtorek) pracownik biura terenowego BUR w Końskich, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod nr. tel. 539-934...

06-03-2018

Czytaj więcej

Świętokrzyskie gminy z dofinansowaniem na działania ekologiczne

Cztery świętokrzyskie gminy, dla których aplikacje przygotowało Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, otrzymają blisko 4,7 mln zł na instalacje i systemy odnawi...

02-03-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Scale - Up - świętokrzyskie firmy w projekcie

Komisja oceny wniosków zakwalifikowała dwie firmy z województwa świętokrzyskiego do projektu Scale – Up South Poland. Mewaa Michał Wojciechowski oraz Vitrintec Sp. z o.o. zostały ...

15-02-2018

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN