Menu

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 r.

 

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 r.

Nowe rozwiązania wynikające z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu
na zamówienia na roboty budowlane


13.04.2016

sala szkoleniowa ŚCITT

Centrum Biznesu, al. Solidarności 34, 25-323 Kielce (VI piętro, sala 20)

godz. 8.00 – 16.00

 

Dokumenty do pobrania:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN