Menu

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w ramach  konsorcjum składającego się się z 6 partnerów z Hiszpanii, Danii, Cypru oraz Włoch realizuje projekt pt: Erasmus for Young Enterpreneurs. Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest finansowany przez Komisję Europejską i realizowany na terenie Państw Uczestniczących za pośrednictwem lokalnych punktów kontaktowych, odpowiedzialnych za wspieranie przedsiębiorców. ŚCITT jest jednym z 8 lokalnych punktów kontaktowych  w Polsce.

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców pomaga przyszłym europejskim przedsiębiorcom posiąść umiejętności niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej dobrze prosperującej firmy w Europie. Początkujący przedsiębiorcy spotykają się
i wymieniają wiedzą oraz pomysłami na prowadzenie firmy z doświadczonymi przedsiębiorcami, u których przebywają i z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Pobyt ten jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE:

 • Początkujący przedsiębiorcy - mogą to być potencjalni przedsiębiorcy, którzy planują rozpocząć własną działalność gospodarczą w oparciu o konkretny pomysł mający odzwierciedlenie w biznes planie oraz przedsiębiorcy działający na rynku nie więcej niż 3 lata,
 • Doświadczeni przedsiębiorcy – przedsiębiorcy, którzy chcieliby przyjąć początkującego przedsiębiorcę. Minimalny okres działania przedsiębiorstwa przyjmującego z sektora MŚP - 3 lata.

 GŁÓWNE KROKI DLA CHCĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU „ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW”:

 1. Przygotuj dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, biznes plan (dotyczy wyłącznie początkujących przedsiębiorców).
 2. Zarejestruj się, wypełniając internetowy formularz https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=app.welcome, prześlij CV oraz biznes plan (dotyczy wyłącznie początkujących przedsiębiorców).
 3. Nawiąż kontakt z początkującym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą przyjmującym (dwie opcje):
 • zaproponuj lokalnemu punktowi kontaktowemu początkującego przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę przyjmującego, z którym masz już kontakt lub
 •  wyszukaj początkującego przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę przyjmującego
  w internetowym katalogu, korzystając z pomocy swojego lokalnego punktu kontaktowego.
 1. Ustal z początkującym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą przyjmującym szczegóły dotyczące projektu pracy i nauki (tj. daty, cele i działania wymiany), a następnie poinformuj o ustaleniach swój lokalny punkt kontaktowy.
 2. Podpisanie „Zobowiązania na rzecz jakości”: „Zobowiązanie na rzecz jakości” (link) podpisują (cyfrowo) wszystkie strony zaangażowane w partnerstwo. Początkujący przedsiębiorca zawiera również ze swoim lokalnym punktem kontaktowym umowę finansowania.
 3. Początek pobytu za granicą: Okres trwania wymiany może wynosić od 1 miesiąca do 6 miesięcy z możliwością dzielenia pobytu na min. jednotygodniowe wizyty (pod warunkiem, że wszystkie odbędą się w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy).
 4. Wsparcie finansowe dla początkującego przedsiębiorcy jest płatne w ratach, zgodnie
  z warunkami umowy zawartej z lokalnym punktem kontaktowym.

Aktywne uczestnictwo w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” zapewnia przyszłym przedsiębiorcom dostęp do szerokiej gamy korzyści, które pomogą
w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • trwający do pół roku pobyt u doświadczonego przedsiębiorcy z innego państwa Unii Europejskiej, który pozwala na zdobycie „wiedzy z pierwszej ręki” na temat początków prowadzenia działalności i zagadnień takich jak: marketing/sprzedaż, księgowość, relacje z klientami, finansowanie itp. oraz możliwość udoskonalenia swojego biznes planu;
 • budowanie pewności siebie i zdobywanie umiejętności z zakresu: wiedzy sektorowej, wiedzy specjalistycznej, wiedzy technicznej i umiejętności z zakresu zarządzania;
 • możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami i rozwój współpracy transgranicznej;
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości w związku z wzajemnymi konsultacjami, polecaniem się firmom zewnętrznym lub poszukiwaniem partnerów biznesowych za granicą.
 • uzyskanie wglądu w inne wzorce kulturowe i organizacyjne oraz sposoby funkcjonowania firm w innym Państwie Uczestniczącym;
 • uzyskanie wglądu w środowisko biznesowe innego Państwa Uczestniczącego;
 • doskonalenie umiejętności językowych.

Finansowe wsparcie dla początkującego przedsiębiorcy służy pokryciu kosztów podróży
i kosztów utrzymania podczas pobytu. Grant wypłacany jest przez lokalny punkt kontaktowy wskazany przez początkującego przedsiębiorcę (podczas rejestracji internetowej). Początkujący przedsiębiorca oraz właściwy punkt kontaktowy zawierają umowę, w której określone zostaną szczegóły dotyczące grantu oraz sposobu płatności (np. płatność częściowa na początku pobytu, płatność miesięczna itp.). Wysokość wsparcia finansowego jest obliczana na podstawie stawki miesięcznej i odzwierciedla ogólne koszty utrzymania w państwie pobytu.

Pobierz tabelę z kwotami wsparcia finansowego przysługującymi dla poszczególnych państw pobytu

Przedsiębiorca przyjmujący uczestniczący w programie czerpie korzyści uzyskując możliwość:

 • pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę
  i umiejętności;
 • czerpania korzyści z tego, że ktoś „świeżym okiem” spojrzy na firmę, a także ze specjalistycznej wiedzy, którą dysponuje początkujący przedsiębiorca, a której nie ma przedsiębiorca przyjmujący;
 • pełnienia roli trenera i mentora;
 • zdobywania wiedzy na temat zagranicznych rynków, rozszerzania możliwości biznesowych i angażowania się w działania międzynarodowe;
 • nawiązywania kontaktu z przedsiębiorcami z innych państw UE i zdobywania okazji do współpracy z nimi;
 • budowania sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości do wzajemnych konsultacji, udzielania referencji i poszukiwania zagranicznych partnerów;
 • doskonalenia umiejętności językowych.
 • większość przedsiębiorców przyjmujących tak ceni sobie to doświadczenie, że decyduje się na przyjmowanie kolejnych początkujących przedsiębiorców.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.erasmus-entrepreneurs.eu

Ulotka do pobrania – początkujący przedsiębiorca - pobierz
Ulotka do pobrania – przedsiębiorca przyjmujący - pobierz
Przewodnik początkującego przedsiębiorcy - pobierz
Przewodnik przedsiębiorcy przyjmującego - pobierz

Regulamin udzielania wsparcia na odbycie stażu dla Początkującego Przedsiębiorcy w ramach Programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” - pobierz
Załącznik 1 do Regulaminu - Kryteria formalne oraz merytoryczne wyboru i oceny wniosków - pobierz
Załącznik 2 do Regulaminu - Oświadczenie NE o spełnianiu przesłanek umożliwiających ubiegania się o wsparcie  w ramach Programu  - pobierz
Załącznik 3 do Regulaminu - Oświadczenie HE o spełnianiu przesłanek umożliwiających wzięcie udziału w ramach Programu - pobierz

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego dla Młodego Przedsiębiorcy w ramach programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” - pobierz
Załącznik nr 1 do Umowy - Erasmus for Young Entrepreneurs Commitment  - pobierz
Załącznik nr 2 do Umowy - Wniosek o płatność końcową - pobierz
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
Załącznik nr 4 do Umowy -Oświadczenie uczestnika działania dotyczące przetwarzania danych osobowych - pobierz
Załącznik nr 5 do Umowy - Final Activity Report New Entrepreneurs - pobierz
Oświadczenie dla celów odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8C) - pobierz

Zachęcamy także do kontaktu z naszymi konsultantami:

Karolina Jarocha
tel. 539 934 221
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

 1. ŚCITT
 2. Enterprise Europe Network

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

W dniu 23.02.2018 (piątek) br. biuro BUR w Jędrzejowie będzie nieczynne. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem infolinii 539934222...

23-02-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 22.02.2018 r. (czwartek) oraz 27.02.2018 r. (wtorek) pracownik biura terenowego BUR w Końskich, z uwagi na pracę w terenie, dostęp...

21-02-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 20.02.2018 r. (wtorek) pracownik biura terenowego BUR w Końskich, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod nr. tel. 539-934...

19-02-2018

Czytaj więcej

Biznes międzynarodowy – oferty współpracy

Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii co miesiąc zamieszcza na swojej stronie nowe profile zagranicznych firm zainteresowanych znalezieniem partnerów biznesowy...

16-02-2018

Czytaj więcej

Scale Up South Poland – szkolenie z internacjonalizacji

Dwie świętokrzyskie firmy, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie Scale Up South Poland, wezmą udział w pierwszym szkoleniu z zakresu internacjonalizacji. Vitrintec Sp. ...

16-02-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

W dniu 16.02.2018 br, pracownik terenowego biura BUR  w Jędrzejowie, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod numerem telefonu 539934222...

15-02-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Scale - Up - świętokrzyskie firmy w projekcie

Komisja oceny wniosków zakwalifikowała dwie firmy z województwa świętokrzyskiego do projektu Scale – Up South Poland. Mewaa Michał Wojciechowski oraz Vitrintec Sp. z o.o. zostały ...

15-02-2018

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN