Menu

O nas

A+ A A-
Inkubator społecznej przedsiębiorczości narzędziem promocji ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Inkubator społecznej przedsiębiorczości narzędziem promocji ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Projekt pn. „Inkubator społecznej przedsiębiorczości narzędziem promocji ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Czytaj dalej...
Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej rozpoczął swoją działalność przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w 2003 roku. Od roku 2006 działa jako jeden z Partnerów w ramach Regionalnego Konsorcjum Punktów Kontaktowych obejmujących swoim zasięgiem Region Centralny (Województwo: mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie). Koordynatorem Konsorcjum jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE z siedzibą w Warszawie.

Czytaj dalej...
RSI - Regionalna Strategia Innowacji

RSI - Regionalna Strategia Innowacji

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Województwo Świętokrzyskie złożyło wniosek do KBN na projekt celowy pt. „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego”. W wyniku procedury kwalifikacyjnej wniosek został zaakceptowany i w dniu 26.03.2003 r. podpisano umowę na realizację RSI. ŚCITT był członkiem Konsorcjum na rzecz RSI i jednocześnie pełnił rolę koordynatora projektu.

Czytaj dalej...

Tworzenie i rozwój sieci współpracy służącej transferowi know-how poprzez promocję i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – OZE Świętokrzyskie

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu pn.: „Tworzenie i rozwój sieci współpracy służącej transferowi know-how poprzez promocję i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – OZE Świętokrzyskie”, dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy.

Czytaj dalej...
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne jako platforma kreowania innowacji

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne jako platforma kreowania innowacji

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zrealizowało Projekt  pn. „Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne jako platforma kreowania innowacji”. Celem projektu było  podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez promowanie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przedsiębiorstwami z regionu świętokrzyskiego. Ponadto celem projektu była realizacja działań, pozwalających na wypracowanie kompleksowych, charakteryzujących się wysokimi standardami narzędzi kreujących postawy innowacyjne oraz rozwój systemu komunikacji wśród kluczowych interesariuszy procesów innowacyjnych w regionie.

Czytaj dalej...
Metropolia Akademicka Kielce

Metropolia Akademicka Kielce

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zrealizowało Projekt pn.: „MAK – Metropolia Akademicka Kielce”. Celem Projektu było wzmacnianie potencjału edukacyjnego uczelni poprzez wspieranie współpracy z biznesem oraz dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku i promowanie Kielc jako ośrodka akademickiego.

Czytaj dalej...
Centrum nordyckie

Centrum nordyckie

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zrealizowało Projekt pn.: „Centrum Nordyckie”. Celem projektu było przygotowanie koncepcji funkcjonowania pierwszego w Polsce ośrodka, zinstytucjonalizowanej, stałej platformy współpracy partnerów polskich z podmiotami z krajów skandynawskich pod nazwą „Centrum Nordyckie”.  Głównym filarem Centrum ma być transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz edukacji od najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, a mianowicie krajów skandynawskich do województwa świętokrzyskiego w pierwszej kolejności, a następnie na teren całego kraju.

Czytaj dalej...
WIP - Wspieranie Innowacyjnej Przedsiębiorczości

WIP - Wspieranie Innowacyjnej Przedsiębiorczości

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu „Wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości w Regionie Świętokrzyskim”, finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Kreator innowacji. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Czytaj dalej...

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Granty badawcze przyznane

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii rozstrzygnęło konkurs na projekt badawczy. Na konkurs, którego celem jest przeprowadzenie projektów badawczych z dziedziny...

05-09-2018

Czytaj więcej

Certyfikat ISO utrzymany

W Świętokrzyskie Centrum innowacji i Transferu Technologii zakończył się audyt potwierdzający, że spółka świadczy usługi na najwyższym poziomie. Świętokrzyskie Centrum innowacji ...

28-08-2018

Czytaj więcej

Spotkanie brokerskie "Nuclear Physics Innovation" - udział bezpłatny

Biuro Enterprise Europe Network z Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na spotkanie brokerskie „Nuclear Physics Innovation” i warszataty “Nuclear Physics and Technology Coaction”. ...

17-08-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie W dniu 17.08.2018 r. (piątek) biuro terenowe BUR w Jędrzejowie będzie nieczynne. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 539-934...

17-08-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biur BUR w Końskich i Jędrzejowie

Informacja dotycząca biur BUR w Końskich i Jędrzejowie W dniu 21.08.2018 r. (wtorek) biuro terenowe BUR w Końskich będzie nieczynne. W dniu 24.08.2018 r. (piątek) biuro terenowe ...

08-08-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 14.08.2018 r. (wtorek) biuro terenowe BUR w Końskich będzie nieczynne. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 539-934-222...

08-08-2018

Czytaj więcej

Targi inżynieryjne (MSV) w Brnie - rejestracja

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowych Targach Inżynieryjnych (MSV), które odbędą się w dniach 1-2 paździer...

12-07-2018

Czytaj więcej

Nowe oferty współpracy międzynarodowej dla przedsiębiorców

Eksperci Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przygotowali nowe oferty współpracy międzynarodowej dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach sieci Enterpris...

11-07-2018

Czytaj więcej

EEN: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia)

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy działające w rolnictwie oraz w branży produkcji spożywczej do udziału w giełdzie k...

19-04-2018

Czytaj więcej

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Świętokrzyskie Centrum Innowac...

20-03-2018

Czytaj więcej

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podc...

20-03-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN