Menu

O nas

Inkubator społecznej przedsiębiorczości narzędziem promocji ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Inkubator społecznej przedsiębiorczości narzędziem promocji ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Projekt pn. „Inkubator społecznej przedsiębiorczości narzędziem promocji ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Czytaj dalej...
Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej rozpoczął swoją działalność przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w 2003 roku. Od roku 2006 działa jako jeden z Partnerów w ramach Regionalnego Konsorcjum Punktów Kontaktowych obejmujących swoim zasięgiem Region Centralny (Województwo: mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie). Koordynatorem Konsorcjum jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE z siedzibą w Warszawie.

Czytaj dalej...
RSI - Regionalna Strategia Innowacji

RSI - Regionalna Strategia Innowacji

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Województwo Świętokrzyskie złożyło wniosek do KBN na projekt celowy pt. „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego”. W wyniku procedury kwalifikacyjnej wniosek został zaakceptowany i w dniu 26.03.2003 r. podpisano umowę na realizację RSI. ŚCITT był członkiem Konsorcjum na rzecz RSI i jednocześnie pełnił rolę koordynatora projektu.

Czytaj dalej...

Tworzenie i rozwój sieci współpracy służącej transferowi know-how poprzez promocję i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – OZE Świętokrzyskie

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu pn.: „Tworzenie i rozwój sieci współpracy służącej transferowi know-how poprzez promocję i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – OZE Świętokrzyskie”, dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy.

Czytaj dalej...
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne jako platforma kreowania innowacji

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne jako platforma kreowania innowacji

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zrealizowało Projekt  pn. „Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne jako platforma kreowania innowacji”. Celem projektu było  podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez promowanie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przedsiębiorstwami z regionu świętokrzyskiego. Ponadto celem projektu była realizacja działań, pozwalających na wypracowanie kompleksowych, charakteryzujących się wysokimi standardami narzędzi kreujących postawy innowacyjne oraz rozwój systemu komunikacji wśród kluczowych interesariuszy procesów innowacyjnych w regionie.

Czytaj dalej...
Metropolia Akademicka Kielce

Metropolia Akademicka Kielce

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zrealizowało Projekt pn.: „MAK – Metropolia Akademicka Kielce”. Celem Projektu było wzmacnianie potencjału edukacyjnego uczelni poprzez wspieranie współpracy z biznesem oraz dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku i promowanie Kielc jako ośrodka akademickiego.

Czytaj dalej...
Centrum nordyckie

Centrum nordyckie

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zrealizowało Projekt pn.: „Centrum Nordyckie”. Celem projektu było przygotowanie koncepcji funkcjonowania pierwszego w Polsce ośrodka, zinstytucjonalizowanej, stałej platformy współpracy partnerów polskich z podmiotami z krajów skandynawskich pod nazwą „Centrum Nordyckie”.  Głównym filarem Centrum ma być transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz edukacji od najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, a mianowicie krajów skandynawskich do województwa świętokrzyskiego w pierwszej kolejności, a następnie na teren całego kraju.

Czytaj dalej...
WIP - Wspieranie Innowacyjnej Przedsiębiorczości

WIP - Wspieranie Innowacyjnej Przedsiębiorczości

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu „Wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości w Regionie Świętokrzyskim”, finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Kreator innowacji. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Czytaj dalej...

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

B2B dla branży odpadowej, recyklingowej, energetycznej, OZE, ochrony środowiska oraz gospodarki wodno - ściekowej.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  zaprasza świętokrzyskie firmy na spotkania B2B w ramach XIX Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, XXI M...

18-01-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

W dniu 26.01.2018 br, pracownik biura BUR terenowego w Jędrzejowie dostępny będzie pod nr. Tel. 539934222 z uwagi na pracę w terenie.

18-01-2018

Czytaj więcej

Duże zainteresowanie projektem Biznes Adapter

Ponad 600 pracowników ze świętokrzyskich firm podniosło już swoje kwalifikacje w ramach  realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii projektu Bizne...

16-01-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 09.01.2018 r. (wtorek) pracownik biura BUR terenowego w Końskich, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod nr. tel. 539-934...

08-01-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 04.01.2018 r, (czwartek) pracownik biura BUR terenowego w Końskich dostępny będzie pod nr. tel. 539-934-216 z uwagi na pracę w ter...

03-01-2018

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

  Wesołych Świąt!Wzajemnej życzliwości i szacunkuPrzychylnych spojrzeń z każdej stronyWielu dobrych emocji w Nowym Roku. Zespół ŚCITT  ...

21-12-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla branży spożywczej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują międzynarodową giełdę korporacyjną dla branży spożywczej. Spotk...

24-08-2016

Czytaj więcej

Działasz w sektorze MŚP – przyjmij praktykanta z zagranicy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na rynku dłużej niż 3 lata, mogą przyjąć na praktykę młodą osobę z krajów UE. To element programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców...

09-08-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN