Menu

O nas

RSI Świętokrzyskie I Etap

RSI Świętokrzyskie I Etap

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. realizowało w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego-Departament Polityki Regionalnej – Lider Projektu, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego, Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego oraz Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową projekt pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I Etap).

Czytaj dalej...
Inicjatywa Technologiczna

Inicjatywa Technologiczna

W ramach projektu Punkt Kontaktowy „Inicjatywy Technologicznej I” prowadzono działania mające na celu popularyzację przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Technologiczna I”. Zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym wykonano zadania, które były przewidziane do realizacji.

Czytaj dalej...
RSI Promonit

RSI Promonit

W celu promowania działalności innowacyjnej i zbadania, jakie są warunki dla rozwoju inicjatyw innowacyjnych w regionie świętokrzyskim, uruchomiony został projekt pn.: „Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring – RSI PROMONIT”. W jego realizację zaangażowały się cztery instytucje, tworzące konsorcjum. Głównym wykonawcą i liderem projektu było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., zaś partnerami – Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Politechnika Świętokrzyska oraz Staropolska Izba Przemysłowo–Handlowa.

Czytaj dalej...
Inregis

Inregis

Projekt pn.: „Sieć Współpracy IREGIS Innowacyjny Rozwój Regionu Świętokrzyskiego” realizowany był przez 5 instytucji otoczenia biznesu z regionu Świętokrzyskiego. Głównym wykonawcą i liderem projektu było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaś partnerami: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica.

Czytaj dalej...
Innovaregio

Innovaregio

Regionalna Sieć Innowacji INNOVAREGIO w Województwie Świętokrzyskim jest pierwszą na skalę regionu inicjatywą ukierunkowaną na wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji oraz pomoc dla firm i instytucji badawczo-rozwojowych w promowaniu ich osiągnięć naukowych.

Czytaj dalej...

INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję, iż od 01.10.2011r.,  rozpoczyna realizację projektu „INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki” w ramach ogłoszonego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Czytaj dalej...

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

B2B dla branży odpadowej, recyklingowej, energetycznej, OZE, ochrony środowiska oraz gospodarki wodno - ściekowej.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  zaprasza świętokrzyskie firmy na spotkania B2B w ramach XIX Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, XXI M...

18-01-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

W dniu 26.01.2018 br, pracownik biura BUR terenowego w Jędrzejowie dostępny będzie pod nr. Tel. 539934222 z uwagi na pracę w terenie.

18-01-2018

Czytaj więcej

Duże zainteresowanie projektem Biznes Adapter

Ponad 600 pracowników ze świętokrzyskich firm podniosło już swoje kwalifikacje w ramach  realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii projektu Bizne...

16-01-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 09.01.2018 r. (wtorek) pracownik biura BUR terenowego w Końskich, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod nr. tel. 539-934...

08-01-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 04.01.2018 r, (czwartek) pracownik biura BUR terenowego w Końskich dostępny będzie pod nr. tel. 539-934-216 z uwagi na pracę w ter...

03-01-2018

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

  Wesołych Świąt!Wzajemnej życzliwości i szacunkuPrzychylnych spojrzeń z każdej stronyWielu dobrych emocji w Nowym Roku. Zespół ŚCITT  ...

21-12-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla branży spożywczej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują międzynarodową giełdę korporacyjną dla branży spożywczej. Spotk...

24-08-2016

Czytaj więcej

Działasz w sektorze MŚP – przyjmij praktykanta z zagranicy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na rynku dłużej niż 3 lata, mogą przyjąć na praktykę młodą osobę z krajów UE. To element programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców...

09-08-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN