Menu

O nas

A+ A A-
RSI Świętokrzyskie I Etap

RSI Świętokrzyskie I Etap

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. realizowało w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego-Departament Polityki Regionalnej – Lider Projektu, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego, Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego oraz Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową projekt pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I Etap).

Czytaj dalej...
Inicjatywa Technologiczna

Inicjatywa Technologiczna

W ramach projektu Punkt Kontaktowy „Inicjatywy Technologicznej I” prowadzono działania mające na celu popularyzację przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Technologiczna I”. Zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym wykonano zadania, które były przewidziane do realizacji.

Czytaj dalej...
RSI Promonit

RSI Promonit

W celu promowania działalności innowacyjnej i zbadania, jakie są warunki dla rozwoju inicjatyw innowacyjnych w regionie świętokrzyskim, uruchomiony został projekt pn.: „Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring – RSI PROMONIT”. W jego realizację zaangażowały się cztery instytucje, tworzące konsorcjum. Głównym wykonawcą i liderem projektu było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., zaś partnerami – Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Politechnika Świętokrzyska oraz Staropolska Izba Przemysłowo–Handlowa.

Czytaj dalej...
Inregis

Inregis

Projekt pn.: „Sieć Współpracy IREGIS Innowacyjny Rozwój Regionu Świętokrzyskiego” realizowany był przez 5 instytucji otoczenia biznesu z regionu Świętokrzyskiego. Głównym wykonawcą i liderem projektu było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaś partnerami: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica.

Czytaj dalej...
Innovaregio

Innovaregio

Regionalna Sieć Innowacji INNOVAREGIO w Województwie Świętokrzyskim jest pierwszą na skalę regionu inicjatywą ukierunkowaną na wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji oraz pomoc dla firm i instytucji badawczo-rozwojowych w promowaniu ich osiągnięć naukowych.

Czytaj dalej...

INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję, iż od 01.10.2011r.,  rozpoczyna realizację projektu „INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki” w ramach ogłoszonego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Czytaj dalej...

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Granty badawcze przyznane

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii rozstrzygnęło konkurs na projekt badawczy. Na konkurs, którego celem jest przeprowadzenie projektów badawczych z dziedziny...

05-09-2018

Czytaj więcej

Certyfikat ISO utrzymany

W Świętokrzyskie Centrum innowacji i Transferu Technologii zakończył się audyt potwierdzający, że spółka świadczy usługi na najwyższym poziomie. Świętokrzyskie Centrum innowacji ...

28-08-2018

Czytaj więcej

Spotkanie brokerskie "Nuclear Physics Innovation" - udział bezpłatny

Biuro Enterprise Europe Network z Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na spotkanie brokerskie „Nuclear Physics Innovation” i warszataty “Nuclear Physics and Technology Coaction”. ...

17-08-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie W dniu 17.08.2018 r. (piątek) biuro terenowe BUR w Jędrzejowie będzie nieczynne. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 539-934...

17-08-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biur BUR w Końskich i Jędrzejowie

Informacja dotycząca biur BUR w Końskich i Jędrzejowie W dniu 21.08.2018 r. (wtorek) biuro terenowe BUR w Końskich będzie nieczynne. W dniu 24.08.2018 r. (piątek) biuro terenowe ...

08-08-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 14.08.2018 r. (wtorek) biuro terenowe BUR w Końskich będzie nieczynne. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 539-934-222...

08-08-2018

Czytaj więcej

Targi inżynieryjne (MSV) w Brnie - rejestracja

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowych Targach Inżynieryjnych (MSV), które odbędą się w dniach 1-2 paździer...

12-07-2018

Czytaj więcej

Nowe oferty współpracy międzynarodowej dla przedsiębiorców

Eksperci Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przygotowali nowe oferty współpracy międzynarodowej dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach sieci Enterpris...

11-07-2018

Czytaj więcej

EEN: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia)

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy działające w rolnictwie oraz w branży produkcji spożywczej do udziału w giełdzie k...

19-04-2018

Czytaj więcej

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Świętokrzyskie Centrum Innowac...

20-03-2018

Czytaj więcej

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podc...

20-03-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN