Menu

O nas

RSI Świętokrzyskie I Etap

RSI Świętokrzyskie I Etap

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. realizowało w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego-Departament Polityki Regionalnej – Lider Projektu, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego, Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego oraz Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową projekt pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I Etap).

Czytaj dalej...
Inicjatywa Technologiczna

Inicjatywa Technologiczna

W ramach projektu Punkt Kontaktowy „Inicjatywy Technologicznej I” prowadzono działania mające na celu popularyzację przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Technologiczna I”. Zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym wykonano zadania, które były przewidziane do realizacji.

Czytaj dalej...
RSI Promonit

RSI Promonit

W celu promowania działalności innowacyjnej i zbadania, jakie są warunki dla rozwoju inicjatyw innowacyjnych w regionie świętokrzyskim, uruchomiony został projekt pn.: „Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring – RSI PROMONIT”. W jego realizację zaangażowały się cztery instytucje, tworzące konsorcjum. Głównym wykonawcą i liderem projektu było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., zaś partnerami – Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Politechnika Świętokrzyska oraz Staropolska Izba Przemysłowo–Handlowa.

Czytaj dalej...
Inregis

Inregis

Projekt pn.: „Sieć Współpracy IREGIS Innowacyjny Rozwój Regionu Świętokrzyskiego” realizowany był przez 5 instytucji otoczenia biznesu z regionu Świętokrzyskiego. Głównym wykonawcą i liderem projektu było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaś partnerami: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica.

Czytaj dalej...
Innovaregio

Innovaregio

Regionalna Sieć Innowacji INNOVAREGIO w Województwie Świętokrzyskim jest pierwszą na skalę regionu inicjatywą ukierunkowaną na wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji oraz pomoc dla firm i instytucji badawczo-rozwojowych w promowaniu ich osiągnięć naukowych.

Czytaj dalej...

INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję, iż od 01.10.2011r.,  rozpoczyna realizację projektu „INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki” w ramach ogłoszonego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Czytaj dalej...

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Informacja dotycząca biur terenowych BUR

Informujemy, że z dniem 23.04.2018 r. zmianie ulegają dni otwarcia poszczególnych biur terenowych BUR: - Biuro w Końskich otwarte będzie w każdy wtorek pod adresem:   Końskie (26...

24-04-2018

Czytaj więcej

EEN: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia)

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy działające w rolnictwie oraz w branży produkcji spożywczej do udziału w giełdzie k...

19-04-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 19.04.2018 r. (czwartek) pracownik biura terenowego BUR w Końskich, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod nr. tel. 539-9...

18-04-2018

Czytaj więcej

Dzień Otwarty w Laboratorium Domu Autonomicznego

11 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii organizuje zwiedzanie i panele eksperckie w Laboratorium Domu Autonomi...

18-04-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” (BUR)

Informujemy, że z dniem 23.04.2018 r. zmianie ulega Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników W ramach projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ...

17-04-2018

Czytaj więcej

RODO - szkolenie dla przedsiębiorców

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedsiębiorców na szkolenie z zakresu reformy danych osobowych RODO. Szkolenie „Polska i europejska reforma ochr...

13-04-2018

Czytaj więcej

EEN: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia)

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy działające w rolnictwie oraz w branży produkcji spożywczej do udziału w giełdzie k...

19-04-2018

Czytaj więcej

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Świętokrzyskie Centrum Innowac...

20-03-2018

Czytaj więcej

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podc...

20-03-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Scale - Up - świętokrzyskie firmy w projekcie

Komisja oceny wniosków zakwalifikowała dwie firmy z województwa świętokrzyskiego do projektu Scale – Up South Poland. Mewaa Michał Wojciechowski oraz Vitrintec Sp. z o.o. zostały ...

15-02-2018

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN