Menu

O nas

Introduction of Regional Energy Concepts (CEP-REC)

Tytuł programu: CENTRAL EUROPE Programme

Obszar Programu: 3.3 Wspieranie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej 

Lider Projektu: Centrum Energii i Środowiska Allgaeu (eza!), Niemcy

Czas trwania: data rozpoczęcia: 3/2012, data zakończenia: 9/2014

Budżet: 2 198 480,00 EUR

 

 

Streszczenie projektu:

Celem generalnym projektu  jest promocja odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie ich jako czynnika zrównoważonego  rozwoju na szczeblu regionalnym/lokalnym.
Szczegółowym celem projektu jest:

- wizualizacja i kwantyfikacja zapotrzebowania na energię na szczeblu regionalnym / lokalnym jako pierwszy krok w wysiłku na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii

- mobilizacja energii endogenicznej i potencjału biznesowego jako gwarancji zrównoważonego zaopatrzenia w energię

- wsparcie dyskusji na temat regionalnego popytu i podaży energii

- promocja instrumentów Regionalnej Koncepcji Energetycznej jako warunek wstępny zrównoważonego zaopatrzenia w energię na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i cetralnoeuropejskim.

Współpraca międzynarodowa jest wartością dodaną do celów projektu ponieważ szeroki obszar debaty i negocjacji przyczynia się do budowania wspólnych modeli i procesów w odniesieniu do polityki energetycznej.  Działania muszą być skoordynowane aby osiągnąć założone cele.

Jednym z głównych celów i oczekiwanych rezultatów projektu jest rozwój przynajmniej jednej koncepcji energetycznej w każdym z krajów uczestniczących. Efektem długofalowym  Regionalnej Koncepcji Energetycznej będzie zrównoważony rozwój ekonomiczny i środowiskowy.

Partnerzy projektu:

- Centrum Energii i Środowiska Allgaeu (eza!), Niemcy

- Ministerstwo Rozwoju Narodowego, Węry

- Centrum Energii Lipizzanerheimat Sp. z o.o.

- Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Güssing Sp. z o.o.

- Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Republika Czeska

- Agencja Energii Regionu Zlín, Republika Czeska

- Węgierski Fundusz Światowy, Węgry

- Prowincja Torino, Włochy

- Park Środowiskowy SpA, Włochy

- Friuli Venezia Giulia Autonomous Region Central Directorate for Finance, assests  and programming

- Mazowiecka Agencja Energetyczna, Polska

- Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Polska

- Włosko-Słowacka Izba Przemysłu

- Region Samorządowy Trnava, Słowacja

- Agencja Restrukturyzacji Energii Sp. z o.o., Slovenia

Główne działania zrealizowane przez ŚCITT w okresie przygotowawczym projektu:

- Współpraca z liderem i partnerami na rzecz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej;

- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej;

- Uczestnictwo w spotkaniach partnerów projektu;

- Zarządzanie i koordynacja projektu;

- Komunikacja, wiedza i rozpowszechnianie;

- Zaangażowanie w działania na równi z innymi partnerami projektu;

- Ocena sytuacji wyjściowej i  istniejących potencjałów na poziomie regionalnym w zakresie popytu i podaży energii. ŚCITT jako partner projektu będzie mapować potencjał i perspektywy, opracuje także zestaw narzędzi dla odnawialnych źródeł energii na poziomie regionalnym. Oprócz tego przewidziane jest przygotowanie szablonów i przewodników zapotrzebowania i dostaw energii;

- Ocena zapotrzebowania-energetycznego;

- Przygotowanie badań porównawczych (porównanie sytuacji wyjściowej) i tworzenie szablonów i przewodników zapotrzebowania energetycznego w regionie. Zaangażowanie specjalistów zewnętrznych;

- Ocena dostaw;

- Przygotowanie regionalnych  narzędzi dostaw energii odnawialnej i tworzenie regionalnych szablonów i wytycznych dostaw energii w regionie;

- Definicja strategii;

- Przygotowanie zestawień bilansu energetycznego, ścieżek rozwoju dla regionu, porozumienia, wspólnej strategii i planu działań- z pomocą ekspertów zewnętrznych.

NEWSLETTER

Regionalne koncepcje energetyczne - Czas na zmiany

Dokonywanie zmian w świadomości społeczeństwa dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, powinno odbywać się na poziomie regionalnym. Dzięki wypracowywanym narzędziom, CEP-REC w swoich założeniach rozwija Regionalne Koncepcje Energetyczne, które wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii właśnie na poziomie regionalnym.

Poszczególne regiony pilotażowe opracowują strategię rozwoju energetyki odnawialnej w celu ustanowienia standardów dla Regionalnych Koncepcji Energetycznych oraz  tworzenia własnych koncepcji. Dzięki CEP-REC regiony uczą się wzajemnego wsparcia głównie poprzez wymianę najlepszych praktyk.

NEWSLETTER CZERWIEC 2013 - szczegóły - [english version]

NEWSLETTER WRZESIEŃ 2013 - szczegóły - [english version]

NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2013 - szczegóły - [english version]

NEWSLETTER LUTY 2014 - szczegóły - [english version]

NEWSLETTER SIERPIEŃ 2014 - szczegóły - [english version]

KONFERENCJA ZAMKNIĘCIA PROJEKTU - szczegóły  - [english version]

KONSULTACJE Z ZAKRESU ENERGII - szczegóły  - [english version]


Ulotka projektu:

Ulotkę można także pobrać >>>stąd<<<

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

B2B dla branży odpadowej, recyklingowej, energetycznej, OZE, ochrony środowiska oraz gospodarki wodno - ściekowej.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  zaprasza świętokrzyskie firmy na spotkania B2B w ramach XIX Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, XXI M...

18-01-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

W dniu 26.01.2018 br, pracownik biura BUR terenowego w Jędrzejowie dostępny będzie pod nr. Tel. 539934222 z uwagi na pracę w terenie.

18-01-2018

Czytaj więcej

Duże zainteresowanie projektem Biznes Adapter

Ponad 600 pracowników ze świętokrzyskich firm podniosło już swoje kwalifikacje w ramach  realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii projektu Bizne...

16-01-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 09.01.2018 r. (wtorek) pracownik biura BUR terenowego w Końskich, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod nr. tel. 539-934...

08-01-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 04.01.2018 r, (czwartek) pracownik biura BUR terenowego w Końskich dostępny będzie pod nr. tel. 539-934-216 z uwagi na pracę w ter...

03-01-2018

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

  Wesołych Świąt!Wzajemnej życzliwości i szacunkuPrzychylnych spojrzeń z każdej stronyWielu dobrych emocji w Nowym Roku. Zespół ŚCITT  ...

21-12-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla branży spożywczej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują międzynarodową giełdę korporacyjną dla branży spożywczej. Spotk...

24-08-2016

Czytaj więcej

Działasz w sektorze MŚP – przyjmij praktykanta z zagranicy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na rynku dłużej niż 3 lata, mogą przyjąć na praktykę młodą osobę z krajów UE. To element programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców...

09-08-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN