Menu

O nas

Introduction of Regional Energy Concepts (CEP-REC)

Tytuł programu: CENTRAL EUROPE Programme

Obszar Programu: 3.3 Wspieranie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej 

Lider Projektu: Centrum Energii i Środowiska Allgaeu (eza!), Niemcy

Czas trwania: data rozpoczęcia: 3/2012, data zakończenia: 9/2014

Budżet: 2 198 480,00 EUR

 

 

Streszczenie projektu:

Celem generalnym projektu  jest promocja odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie ich jako czynnika zrównoważonego  rozwoju na szczeblu regionalnym/lokalnym.
Szczegółowym celem projektu jest:

- wizualizacja i kwantyfikacja zapotrzebowania na energię na szczeblu regionalnym / lokalnym jako pierwszy krok w wysiłku na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii

- mobilizacja energii endogenicznej i potencjału biznesowego jako gwarancji zrównoważonego zaopatrzenia w energię

- wsparcie dyskusji na temat regionalnego popytu i podaży energii

- promocja instrumentów Regionalnej Koncepcji Energetycznej jako warunek wstępny zrównoważonego zaopatrzenia w energię na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i cetralnoeuropejskim.

Współpraca międzynarodowa jest wartością dodaną do celów projektu ponieważ szeroki obszar debaty i negocjacji przyczynia się do budowania wspólnych modeli i procesów w odniesieniu do polityki energetycznej.  Działania muszą być skoordynowane aby osiągnąć założone cele.

Jednym z głównych celów i oczekiwanych rezultatów projektu jest rozwój przynajmniej jednej koncepcji energetycznej w każdym z krajów uczestniczących. Efektem długofalowym  Regionalnej Koncepcji Energetycznej będzie zrównoważony rozwój ekonomiczny i środowiskowy.

Partnerzy projektu:

- Centrum Energii i Środowiska Allgaeu (eza!), Niemcy

- Ministerstwo Rozwoju Narodowego, Węry

- Centrum Energii Lipizzanerheimat Sp. z o.o.

- Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Güssing Sp. z o.o.

- Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Republika Czeska

- Agencja Energii Regionu Zlín, Republika Czeska

- Węgierski Fundusz Światowy, Węgry

- Prowincja Torino, Włochy

- Park Środowiskowy SpA, Włochy

- Friuli Venezia Giulia Autonomous Region Central Directorate for Finance, assests  and programming

- Mazowiecka Agencja Energetyczna, Polska

- Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Polska

- Włosko-Słowacka Izba Przemysłu

- Region Samorządowy Trnava, Słowacja

- Agencja Restrukturyzacji Energii Sp. z o.o., Slovenia

Główne działania zrealizowane przez ŚCITT w okresie przygotowawczym projektu:

- Współpraca z liderem i partnerami na rzecz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej;

- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej;

- Uczestnictwo w spotkaniach partnerów projektu;

- Zarządzanie i koordynacja projektu;

- Komunikacja, wiedza i rozpowszechnianie;

- Zaangażowanie w działania na równi z innymi partnerami projektu;

- Ocena sytuacji wyjściowej i  istniejących potencjałów na poziomie regionalnym w zakresie popytu i podaży energii. ŚCITT jako partner projektu będzie mapować potencjał i perspektywy, opracuje także zestaw narzędzi dla odnawialnych źródeł energii na poziomie regionalnym. Oprócz tego przewidziane jest przygotowanie szablonów i przewodników zapotrzebowania i dostaw energii;

- Ocena zapotrzebowania-energetycznego;

- Przygotowanie badań porównawczych (porównanie sytuacji wyjściowej) i tworzenie szablonów i przewodników zapotrzebowania energetycznego w regionie. Zaangażowanie specjalistów zewnętrznych;

- Ocena dostaw;

- Przygotowanie regionalnych  narzędzi dostaw energii odnawialnej i tworzenie regionalnych szablonów i wytycznych dostaw energii w regionie;

- Definicja strategii;

- Przygotowanie zestawień bilansu energetycznego, ścieżek rozwoju dla regionu, porozumienia, wspólnej strategii i planu działań- z pomocą ekspertów zewnętrznych.

NEWSLETTER

Regionalne koncepcje energetyczne - Czas na zmiany

Dokonywanie zmian w świadomości społeczeństwa dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, powinno odbywać się na poziomie regionalnym. Dzięki wypracowywanym narzędziom, CEP-REC w swoich założeniach rozwija Regionalne Koncepcje Energetyczne, które wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii właśnie na poziomie regionalnym.

Poszczególne regiony pilotażowe opracowują strategię rozwoju energetyki odnawialnej w celu ustanowienia standardów dla Regionalnych Koncepcji Energetycznych oraz  tworzenia własnych koncepcji. Dzięki CEP-REC regiony uczą się wzajemnego wsparcia głównie poprzez wymianę najlepszych praktyk.

NEWSLETTER CZERWIEC 2013 - szczegóły - [english version]

NEWSLETTER WRZESIEŃ 2013 - szczegóły - [english version]

NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2013 - szczegóły - [english version]

NEWSLETTER LUTY 2014 - szczegóły - [english version]

NEWSLETTER SIERPIEŃ 2014 - szczegóły - [english version]

KONFERENCJA ZAMKNIĘCIA PROJEKTU - szczegóły  - [english version]

KONSULTACJE Z ZAKRESU ENERGII - szczegóły  - [english version]


Ulotka projektu:

Ulotkę można także pobrać >>>stąd<<<

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Informacja dotycząca biur terenowych BUR

Informujemy, że z dniem 23.04.2018 r. zmianie ulegają dni otwarcia poszczególnych biur terenowych BUR: - Biuro w Końskich otwarte będzie w każdy wtorek pod adresem:   Końskie (26...

24-04-2018

Czytaj więcej

EEN: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia)

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy działające w rolnictwie oraz w branży produkcji spożywczej do udziału w giełdzie k...

19-04-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 19.04.2018 r. (czwartek) pracownik biura terenowego BUR w Końskich, z uwagi na pracę w terenie, dostępny będzie pod nr. tel. 539-9...

18-04-2018

Czytaj więcej

Dzień Otwarty w Laboratorium Domu Autonomicznego

11 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii organizuje zwiedzanie i panele eksperckie w Laboratorium Domu Autonomi...

18-04-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” (BUR)

Informujemy, że z dniem 23.04.2018 r. zmianie ulega Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników W ramach projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ...

17-04-2018

Czytaj więcej

RODO - szkolenie dla przedsiębiorców

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedsiębiorców na szkolenie z zakresu reformy danych osobowych RODO. Szkolenie „Polska i europejska reforma ochr...

13-04-2018

Czytaj więcej

EEN: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia)

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy działające w rolnictwie oraz w branży produkcji spożywczej do udziału w giełdzie k...

19-04-2018

Czytaj więcej

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Świętokrzyskie Centrum Innowac...

20-03-2018

Czytaj więcej

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podc...

20-03-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Scale - Up - świętokrzyskie firmy w projekcie

Komisja oceny wniosków zakwalifikowała dwie firmy z województwa świętokrzyskiego do projektu Scale – Up South Poland. Mewaa Michał Wojciechowski oraz Vitrintec Sp. z o.o. zostały ...

15-02-2018

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN