Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Wirtualne spotkanie partnerskie do konkursu BBI JU 2017

27 i 28 czerwca zostanie zorganizowane spotkanie partnerskie do konkursu BBI 2017 w celu umożliwienia potencjalnym konsorcjantom, partnerom platformy do rozmów dotyczących aplikowania o wnioski w ramach konkursu BBI JU.


Propozycja skierowana jest do firm działających w sektorze biogospodarki oraz jednostek naukowych i uczelni wyższych. Rejestracja jest otwarta a uczestnictwo bezpłatne. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

KLIKNIJ aby uzyskać więcej informacji.

 

Czytaj dalej...

Nowe dotacje dla firm - śniadanie biznesowe

Czasopismo Fundusze Europejskie zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne o możliwościach pozyskania środków na rozwój działalności.

Śniadanie biznesowe odbędzie się w Kielcach w Qubus Hotel (ul. Składowa 2) 27 czerwca (wtorek) w godzinach 9.30-12.30.

Tematy:

 • Najciekawsze dotacje – zbliżające się konkursy regionalne, programy ogólnokrajowe
 • Jak przygotować dobry projekt (porady praktyczne)
 • Poprawne rozliczanie otrzymanego wsparcie – doświadczenia z zakończonych kontroli
 • Dotacje na inwestycje i B+R, ,,Mała szybka ścieżka’’, Go to brand, Badania na rynek, Bon na innowacje, inne.

Uczestnicy będą mieli możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z doradcami unijnymi, menedżerami z firmy PWB - Przemysławem Kowalskim oraz Michałem Przybyłą. Spotkanie skierowane jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Preferowane firmy produkcyjne albo przygotowujące innowacyjne rozwiązania w firmie.

REJESTRACJA (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Czytaj dalej...

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców do poddziałania 3.1.5. POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

W ramach poddziałania 3.1.5. POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 800 tys.

Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2017 r. w godz.: 10:30-14:00
Miejsce: Golden Floor Plaza,Sala H, piętro 26 (Budynek Millenium Plaza), Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa.
Liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM

ZAREJESTRUJ SIĘ

Czytaj dalej...

Spotkania biznesowe (B2B) z chińskimi firmami

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w spotkaniach biznesowych z firmami chińskimi z prowincji Hubei, które odbędą się w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. w ramach Hubei China-Poland Investment & Trade Seminar 2017.

Wydarzenie „Hubei China-Poland Investment & Trade Seminar 2017” zorganizowane zostanie w związku z wizytą delegacji firm z prowincji Hubei. Firmy chińskie biorące udział w wydarzeniu reprezentować będą następujące sektory:

 • rolno-spożywczy
 • budowlany
 • chemiczny
 • energetyczny
 • ochrony środowiska
 • ICT
 • maszynowy

Spotkania B2B poprzedzone zostaną częścią oficjalną (prezentacje i przemówienia zaproszonych gości). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja – krok po kroku
W celu wzięcia udziału w wydarzeniu oraz umówienia spotkań biznesowych należy dokonać elektronicznej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia.

Krok 1 – w pierwszej części rejestracji należy podać dane uczestnika wydarzenia oraz informacje dot. firmy/instytucji (opis działalności, rodzaj poszukiwanej współpracy, reprezentowany sektor/branża)

Krok 2 – na tym etapie określić należy udział rejestrującej się osoby w poszczególnych częściach wydarzenia „Hubei China-Poland Investment & Trade Seminar” - 1) Welcome & Presentations; 2) Bilateral Business Meetings | Warsaw & Buffet Lunch

Krok 3 – utworzenie profilu firmy i zaprezentowanie informacji dot. rodzaju poszukiwanych partnerów (podanie informacji, które pozwolą firmom biorącym udział w spotkaniu na dokładne zaznajomienie się z Państwa ofertą).

Wybór spotkań
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Państwa profil zostanie następnie oceniony i zaakceptowany przez organizatora wydarzenia po stronie polskiej (o czym zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową). Po akceptacji Państwa profilu, można przystąpić następnie do wyboru spotkań biznesowych – zakładka „Participants” , przycisk „Request meeting”.


W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. wydarzenia prosimy o kontakt z PARP:
Wojciech Chatys
Departament Promocji Gospodarczej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Czytaj dalej...

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zamierza stwierdzić, czy profile składników odżywczych nadal spełniają swój cel lub  czy istnieją jakiekolwiek alternatywne metody umożliwiające osiągnięcie tych samych celów. W związku z powyższym Komisja Europejska prowadzi konsultacje pn. „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami” mające na celu umożliwienia Państwu wywarcia wpływu na wszelkie ewentualne zmiany przepisów dotyczących oświadczeń żywnościowych i zdrowotnych objętych zakresem dyrektywy NHC.

Kontekst konsultacji:
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 (rozporządzenie w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – NHC) ustanawia unijne przepisy w sprawie oświadczeń żywieniowych i oświadczeń zdrowotnych w odniesieniu do środków spożywczych. Podmioty działające na rynku spożywczym muszą przestrzegać tych przepisów, jeżeli pragną podkreślić korzyści żywieniowe lub zdrowotne swoich produktów za pomocą oświadczeń na etykiecie produktu lub w reklamach. Przepisy te dotyczą: oświadczeń żywieniowych, takich jak „niska zawartość tłuszczu” lub „wysoka zawartość błonnika pokarmowego”, lub oznakowań w formie symboli i logo (np. logo w formie dziurki od klucza stosowane w krajach nordyckich; oraz oświadczeń dotyczących zdrowia, takich jak „Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci”. W rozporządzeniu NHC
przewidziano, że aby na środkach spożywczych można było umieszczać oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, środki te muszą zawierać określone poziomy danych składników odżywczych. W związku z tym tzw. profile składników odżywczych powinny określać najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych składników odżywczych, takich jak tłuszcz, tłuszcze nasycone, cukier i sól, po przekroczeniu których oświadczenia żywieniowe byłyby ograniczone, a oświadczenia zdrowotne zakazane. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której oświadczenie maskuje ogólny obraz produktu żywnościowego, co mogłoby wprowadzać w błąd konsumentów próbujących uwzględniać aspekty zdrowotne przy dokonywaniu wyborów w kontekście zrównoważonego sposobu odżywiania. Profile składników odżywczych powinno się określić na poziomie UE, aby te same zasady miały zastosowanie w całej Unii. Jednak ze względu na złożoność dalszej dyskusji, profile składników odżywczych nie zostały dotychczas określone.

Konsultacje mają na celu ustalenie, w jaki sposób przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, wpływają na sytuację mniejszych firm, w tym sektorze. Komisja chciałby zapoznać się z opiniami MŚP. Informacja zwrotna pomoże Komisji dokonać oceny skuteczności przepisów i ewentualnie wprowadzić do nich zmiany. Ankieta skierowana jest so przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach związanych z żywnością oraz zajmujących się wszelkimi produktami żywnościowymi. Adresaci ankiety zostali wskazani na jej ostatniej stronie wg kodów NACE. Ponadto należy pamiętać, iż ankieta jest skierowana również do producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz
środków ochrony roślin. Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 czerwca 2017 r.

Ankieta - do pobrania

 

Czytaj dalej...

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywności. Ocena ta będzie również uwzględniać bardziej ogólne ramy regulacyjne dotyczące wykorzystywania roślin w żywności. W związku z powyższym Komisja Europejska prowadzi konsultacje pn. „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności” mające na celu umożliwienia Państwu wywarcia wpływu na wszelkie ewentualne zmiany przepisów dotyczących oświadczeń zdrowotnych dotyczących substancji roślinnych w żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności- rozporządzenie NHC.

Kontekst konsultacji:

Substancje roślinne są powszechnie dostępne na rynku unijnym i są stosowane w różnych produktach żywnościowych, w tym również w suplementach diety. Należą do nich między innymi substancje pochodzące z miłorzębu, czosnku, dziurawca i żeńszenia. Produkty takie są z reguły oznakowane jako produkty naturalne i towarzyszy im szereg różnych oświadczeń dotyczących korzyści dla zdrowia wynikających z ich stosowania. Stosowanie substancji roślinnych w żywności nie jest ujednolicone w formie konkretnych przepisów unijnych. Chociaż produkty żywnościowe zawierające te substancje są objęte ogólnymi przepisami unijnymi dotyczącymi żywności, w tym w również suplementów diety, niektóre państwa członkowskie przyjęły szczegółowe przepisy w celu uregulowania stosowania tych substancji w żywności. Doprowadziło to do stosowania różnych praktyk w poszczególnych krajach UE. Niektóre substancje roślinne mogą być używane jako składniki różnych kategorii produktów, w tym żywności i produktów leczniczych. Kraje UE mogą podjąć decyzję o zaklasyfikowaniu określonego produktu jako żywności lub jako produktu leczniczego w poszczególnych przypadkach. W zależności tego, do jakiej kategorii zostanie zaklasyfikowany dany produkt, zastosowanie mają inne przepisy. W związku z tym substancja roślinna stosowana w tym samym produkcie może być traktowana w odmienny sposób w poszczególnych krajach UE.Zgodnie z rozporządzeniem NHC producenci, którzy chcą opatrzyć swoje produkty jakimikolwiek oświadczeniami zdrowotnymi, muszą przedstawić dowody naukowe potwierdzające prawdziwość tych oświadczeń do oceny Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Na podstawie opinii naukowej urzędu EFSA Komisja podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu danego oświadczenia.

Konsultacje mają na celu ustalenie, w jaki sposób przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, wpływają na sytuację mniejszych firm, w tym sektorze. Komisja chciałby zapoznać się z opiniami MŚP. Informacja zwrotna pomoże Komisji dokonać oceny skuteczności przepisów i ewentualnie wprowadzić do nich zmiany. Ankieta skierowana jest do przedsiębiorstw, które wytwarzają produkty spożywcze lub lecznicze zawierające substancje roślinne albo handlują tego rodzaju produktami. Adresaci ankiety zostali wskazani na jej ostatniej stronie wg kodów NACE. Ponadto należy pamiętać, iż ankieta jest skierowana również do producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz środków ochrony roślin. Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 czerwca 2017 r.

Ankieta - do pobrania

Czytaj dalej...

Biznes Adapter - nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna nabór wniosków w ramach projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia, doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Na zaplanowane usługi rozwojowe przedsiębiorcy mogą uzyskać refundację do 80% poniesionych kosztów. Z takiego poziomu refundacji mogą korzystać mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione, korzystający z usług dla pracowników o niskich kwalifikacjach oraz dla pracowników powyżej 50-tego roku życia, przedsiębiorstwa tzw. wysokiego wzrostu, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu t.j: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy t.j: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny biały lub zielony, przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER. W pozostałych przypadkach refundacja wynosi 50%.

W ramach trwającego 3 lata projektu wsparcie otrzyma 270 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 2160 pracowników.

Dla potrzeb projektu została uruchomiona specjalna infolinia - 539 934 222.

Wnioski o dofinansowanie usługi rozwojowej przyjmowane są w Biurach:

 • Kielce, ul. Studencka 1 (od poniedziałku do piątku 7.30-15.30),
 • Końskie, Piłsudskiego 82 (wtorek, czwartek 7.30-15.30) - sala nr 3 (na I piętrze) w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich,
 • Jędrzejów, ul. ul. Piłsudskiego 6 (środa, piątek 7.30-15.30) - sala nr 8 (na II piętrze) w budynku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie,
 • Sandomierz, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 (od poniedziałku do piątku),
 • Busko - Zdrój, ul. Kościuszki 60, pok. 103 (od poniedziałku do piątku)

Projekt realizowany jest w ramach działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

>>Dokumenty do pobrania<<

Dla przedsiębiorstw i pracowników sektora MŚP z obszarów funkcjonalnych miast Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska - Kamiennej - Operatorem PSF jest Starpolska Izba Przemysłowo - Handlowa. WIĘCEJ INFORMACJI

 

Czytaj dalej...

Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy - konferencja

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zapraszam do udziału w biznesowym spotkaniu sieciującym B2B „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy”, które odbędzie się 9 czerwca w Busku - Zdroju.

Celem wydarzenia jest promocja potencjału gospodarczego województwa świętokrzyskiego oraz regionalnych usług uzdrowiskowych na rynkach zagranicznych. Ponadto spotkanie przyczyni się do nawiązania nowych, trwałych kontaktów gospodarczych w sektorze turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej. Tegoroczne wydarzenie jest już IV edycją międzynarodowych spotkań branży uzdrowiskowej i turystyki medycznej.

Poprzednie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, mediów oraz przedstawicieli władz samorządowych. Co roku wydarzeniu towarzyszy przyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorców, dziennikarzy oraz zagranicznych ekspertów z branży turystyki medycznej i prozdrowotnej. W tym roku będą z nami goście z Francji, Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Chin, Finlandii, Norwegii i Szwecji. 

Spotkanie „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy” odbędzie się 9 czerwca, o godz. 9:30 – Sanatorium „Marconi” Centrum Konferencyjne (wejście od ul. 1 Maja). 

AGENDA

Kontakt - Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości (tel. (041)365-81-82):

Karina Kępa                                   Tomasz Gałucha

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj dalej...

Uczniowie rozpoczną praktyki w fabryce SEFAKO

W czerwcu 54 uczniów z Technikum Mechanicznego w Sędziszowie rozpoczęło 200-godzinne praktyki w Fabryce Kotłów „SEFAKO” w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej - zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu”

Od stycznia Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii realizuje kolejny już projekt, którego celem jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie form i metod nauczania do wymagań regionalnego pracodawcy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. – jednego z największych w Europie producentów kotłów przemysłowych. Beneficjentami projektu będą uczniowie i nauczyciele Technikum Mechanicznego, części Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, które kształciło w przeszłości wykwalifikowanych robotników zatrudnionych później w „SEFAKO”. Projekt zakłada powrót do tradycji kształcenia pod konkretne potrzeby produkcyjne. 

1 czerwca rozpoczął się kolejny etap projekty, w ramach którego 54 uczniów rozpoczęło praktyki. Nauka zawodu będzie się odbywać w Fabryce Kotłów „SEFAKO” i potrwa 200 godzin. Oprócz praktyk uczniowie technikum wezmą udział w specjalistycznych kursach oraz zajęciach dodatkowych przygotowanych przez Politechnikę Świętokrzyską z zakresu automatyzacji procesów produkcji, odnawialnych źródeł energii oraz spawania laserowego w energetyce. Szkoła otrzyma także środki na stworzenie profesjonalnego centrum frezerskiego, a od września zostanie utworzona specjalna klasa patronacka.

Realizacja projektu „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – Zrównoważony Rozwój Energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu” potrwa do grudnia 2018 r. Łączna kwota dofinansowania projektu to 2 417 703,50 zł.

Liderem projektu realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Partnerami projektu są: Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie oraz Politechnika Świętokrzyska.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Czytaj dalej...

Jak prowadzić biznes na Ukrainie - spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na spotkanie dotyczące uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie.

Spotkanie „Prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie – uwarunkowania i możliwości” odbędzie się 5 czerwca o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej  Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach (ul. Rynek 3). Konferencja jest częścią wizyty delegacji z ukraińskiego obwodu winnickiego.

Podczas spotkania, skierowanego do świętokrzyskich przedsiębiorców oraz organizacji współpracujących z  partnerami z Ukrainy, zostaną omówione narzędzia przyciągania inwestycji zagranicznych oraz formy ich wspierania, klimat inwestycyjny w Winnicy, oraz pozytywne przykłady takiej współpracy.

Formularz rejestracyjny

Agenda spotkania

 

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN