Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ICT Proposers’ Day 2017 – dofinansowanie wyjazdu do Budapesztu

W dniach 9-10 listopada 2017 r. Komisja Europejska organizuje w Budapeszcie największe spotkanie informacyjno- brokerskie w obszarze ICT dla Programu Horyzont 2020 – ICT Proposers’ Day 2017. Podczas tego spotkania ogłoszone zostaną tematy konkursów związanych z ICT na lata 2018-2020.

ICT Proposers’ Day 2017 będzie okazją do spotkania potencjalnych partnerów do projektów składanych w obszarze ICT, w ramach Programu Horyzont 2020. Podczas tematycznych sesji networkingowych będzie możliwość prezentacji organizacji, obszarów badawczych i pomysłów projektowych oraz zapoznania się z pomysłami innych uczestników spotkania, a tym samym nawiązania bezpośrednich kontaktów do przyszłej współpracy.

W celu umożliwienia nawiązania kontaktów i prezentacji pomysłów projektowych z obszaru ICT, KE wzorem lat ubiegłych, oferuje pokrycie (wyłącznie) kosztów transportu dla naukowców i przedsiębiorców z tzw. nowych krajów członkowskich.

Dofinansowanie może objąć 12 osób z Polski. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 sierpnia br.

Szczegółowe informacje i warunki dostępne są w dokumencie: Informacja o dofinansowaniu

 

Czytaj dalej...

Sprzęt trafił już do szkół

Kilkanaście szkół zawodowych z naszego województwa otrzymało już sprzęt do pracowni kształcenia zawodowego, zakupiony w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Dotychczas do szkół trafiło wyposażenie o wartości ponad 250 tys. zł

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii realizuje zadanie zakupu sprzętu do praktycznej nauki zawodu. W lipcu doposażono szkoły o kierunkach informatycznych sprzętem komputerowym wartym 140 tys. Meble o wartości 70 tys. zł, stanowiące wyposażenie kuchni oraz pracowni obsługi gościa, trafiły do szkół o kierunkach gastronomicznych i turystycznych. Ponadto zakupiono sprzęt diagnostyczny do maszyn rolniczych dla kierunku technik mechanizacji rolnictwa warty blisko 30 tys. zł oraz wysokociśnieniową aparaturę czyszczącą, pompę grzewczą dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i dalmierze laserowe dla kierunku technik budownictwa.

Doposażone dotychczas szkoły to między innymi: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzyńskiego „Hubala” w Starachowicach, Zespół Szkół nr 1 w Opatowie, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku czy Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

W sierpniu zaplanowano dostawy sprzętu elektrycznego, na który składają się wyłączniki, czujniki, tachometry i silniki oraz robotów dydaktycznych dla kierunku technik mechatronik o łącznej wartości 80 tys. zł, mini instalacje OZE dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wartej 40 tys. zł oraz piece konwekcyjne wraz z akcesoriami dla kierunków gastronomicznych za 40 tys. zł. 

Zadanie doposażenia szkół zakończy się w czerwcu 2018 r. W tym czasie ŚCITT dokona zakupu sprzętów stanowiących wyposażenie pracowni praktycznego kształcenia zawodowego dla 16 szkół.

Liderem projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPO WŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Czytaj dalej...

Nauczyciele na praktykach

13 nauczycieli przedmiotów zawodowych zakończyło praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców. W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” do września 2018 roku swoje kwalifikacje podniesie łącznie 56 pedagogów.

Nauczyciele doskonalą swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne z zakresu informatyki, technologii żywienia i usług gastronomicznych, mechatroniki, technologii urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, logistyki. Bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy to dla nich szansa na aktualizację warsztatu dydaktycznego oraz orientację w aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Podczas tegorocznych wakacji praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców odbędzie 19 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 10 szkół. W projekcie uczestniczy 12 świętokrzyskich przedsiębiorców, m.in.: Restauracja ŻMIGRÓD w Opatowie, RG MEDIA Mariusz Zieja Kazimierza Wielka, Hotel Europa w Starachowicach, CenterIT Sp. z o.o. w Kielcach, SolarX s.c. Busko – Zdrój, Odlewnie Polskie S.A., PPUH TRABUD Jacek Jaworski w Starachowicach, LASER Paweł Równicki w Jędrzejowie),

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów i nauczycieli do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje.

Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPO WŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Czytaj dalej...

Rozpoczęły się wakacyjne staże

Rozpoczęły się tegoroczne staże uczniów szkół zawodowych i techników w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

W realizację projektu zaangażowanych jest 28 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego - w każdym powiecie 2 kierunki kształcenia w zawodach wpisujących się w zakres inteligentnych specjalizacji. Dla 224 uczniów zostały zorganizowane 150-godzinne staże w 72 przedsiębiorstwach. Uczniowie kształcą się w następujących kierunkach: technik informatyk, technik mechatronik, technik obsługi turystycznej, terapia zajęciowa, technik logistyk, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa.

Staże, za których organizację odpowiada Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, rozpoczęli już uczniowie ze szkół w Sandomierzu i Kielcach. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u przedsiębiorców: Altix Sp. z o.o. Oddział Kielce, Dworek Ojca Mateusza w Sandomierzu, Dwór Dwikozy, Hotel pod Ciżemką i San Export w Sandomierzu.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje. Część dotycząca praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zakłada podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Czytaj dalej...

Chmielnickie spotkanie z biznesem

Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku zapraszają na pierwsze chmielnickie spotkanie z biznesem.

Chmielnickie spotkanie z biznesem skierowane jest do lokalnych przedsiębiorców. Eksperci ze ŚCITT przekażą informacje z następujących obszarów:

 • Biznes Adapter – dofinansowanie szkoleń i kursów z Bazy Usług Rozwojowych,
 • Oferta EEN - wsparcia dla biznesu,
 • Dotacje z UE w zakresie wspierania innowacyjności w produkcji i usługach.

Spotkanie odbędzie się w środę (05.07.) o godz. 10.00 w Chmielnickim Centrum Kultury ul. Starobuska 10.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Czytaj dalej...

Wirtualne spotkanie partnerskie do konkursu BBI JU 2017

27 i 28 czerwca zostanie zorganizowane spotkanie partnerskie do konkursu BBI 2017 w celu umożliwienia potencjalnym konsorcjantom, partnerom platformy do rozmów dotyczących aplikowania o wnioski w ramach konkursu BBI JU.


Propozycja skierowana jest do firm działających w sektorze biogospodarki oraz jednostek naukowych i uczelni wyższych. Rejestracja jest otwarta a uczestnictwo bezpłatne. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

KLIKNIJ aby uzyskać więcej informacji.

 

Czytaj dalej...

Nowe dotacje dla firm - śniadanie biznesowe

Czasopismo Fundusze Europejskie zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne o możliwościach pozyskania środków na rozwój działalności.

Śniadanie biznesowe odbędzie się w Kielcach w Qubus Hotel (ul. Składowa 2) 27 czerwca (wtorek) w godzinach 9.30-12.30.

Tematy:

 • Najciekawsze dotacje – zbliżające się konkursy regionalne, programy ogólnokrajowe
 • Jak przygotować dobry projekt (porady praktyczne)
 • Poprawne rozliczanie otrzymanego wsparcie – doświadczenia z zakończonych kontroli
 • Dotacje na inwestycje i B+R, ,,Mała szybka ścieżka’’, Go to brand, Badania na rynek, Bon na innowacje, inne.

Uczestnicy będą mieli możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z doradcami unijnymi, menedżerami z firmy PWB - Przemysławem Kowalskim oraz Michałem Przybyłą. Spotkanie skierowane jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Preferowane firmy produkcyjne albo przygotowujące innowacyjne rozwiązania w firmie.

REJESTRACJA (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Czytaj dalej...

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców do poddziałania 3.1.5. POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

W ramach poddziałania 3.1.5. POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 800 tys.

Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2017 r. w godz.: 10:30-14:00
Miejsce: Golden Floor Plaza,Sala H, piętro 26 (Budynek Millenium Plaza), Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa.
Liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM

ZAREJESTRUJ SIĘ

Czytaj dalej...

Spotkania biznesowe (B2B) z chińskimi firmami

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w spotkaniach biznesowych z firmami chińskimi z prowincji Hubei, które odbędą się w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. w ramach Hubei China-Poland Investment & Trade Seminar 2017.

Wydarzenie „Hubei China-Poland Investment & Trade Seminar 2017” zorganizowane zostanie w związku z wizytą delegacji firm z prowincji Hubei. Firmy chińskie biorące udział w wydarzeniu reprezentować będą następujące sektory:

 • rolno-spożywczy
 • budowlany
 • chemiczny
 • energetyczny
 • ochrony środowiska
 • ICT
 • maszynowy

Spotkania B2B poprzedzone zostaną częścią oficjalną (prezentacje i przemówienia zaproszonych gości). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja – krok po kroku
W celu wzięcia udziału w wydarzeniu oraz umówienia spotkań biznesowych należy dokonać elektronicznej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia.

Krok 1 – w pierwszej części rejestracji należy podać dane uczestnika wydarzenia oraz informacje dot. firmy/instytucji (opis działalności, rodzaj poszukiwanej współpracy, reprezentowany sektor/branża)

Krok 2 – na tym etapie określić należy udział rejestrującej się osoby w poszczególnych częściach wydarzenia „Hubei China-Poland Investment & Trade Seminar” - 1) Welcome & Presentations; 2) Bilateral Business Meetings | Warsaw & Buffet Lunch

Krok 3 – utworzenie profilu firmy i zaprezentowanie informacji dot. rodzaju poszukiwanych partnerów (podanie informacji, które pozwolą firmom biorącym udział w spotkaniu na dokładne zaznajomienie się z Państwa ofertą).

Wybór spotkań
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Państwa profil zostanie następnie oceniony i zaakceptowany przez organizatora wydarzenia po stronie polskiej (o czym zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową). Po akceptacji Państwa profilu, można przystąpić następnie do wyboru spotkań biznesowych – zakładka „Participants” , przycisk „Request meeting”.


W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. wydarzenia prosimy o kontakt z PARP:
Wojciech Chatys
Departament Promocji Gospodarczej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Czytaj dalej...

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zamierza stwierdzić, czy profile składników odżywczych nadal spełniają swój cel lub  czy istnieją jakiekolwiek alternatywne metody umożliwiające osiągnięcie tych samych celów. W związku z powyższym Komisja Europejska prowadzi konsultacje pn. „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami” mające na celu umożliwienia Państwu wywarcia wpływu na wszelkie ewentualne zmiany przepisów dotyczących oświadczeń żywnościowych i zdrowotnych objętych zakresem dyrektywy NHC.

Kontekst konsultacji:
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 (rozporządzenie w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – NHC) ustanawia unijne przepisy w sprawie oświadczeń żywieniowych i oświadczeń zdrowotnych w odniesieniu do środków spożywczych. Podmioty działające na rynku spożywczym muszą przestrzegać tych przepisów, jeżeli pragną podkreślić korzyści żywieniowe lub zdrowotne swoich produktów za pomocą oświadczeń na etykiecie produktu lub w reklamach. Przepisy te dotyczą: oświadczeń żywieniowych, takich jak „niska zawartość tłuszczu” lub „wysoka zawartość błonnika pokarmowego”, lub oznakowań w formie symboli i logo (np. logo w formie dziurki od klucza stosowane w krajach nordyckich; oraz oświadczeń dotyczących zdrowia, takich jak „Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci”. W rozporządzeniu NHC
przewidziano, że aby na środkach spożywczych można było umieszczać oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, środki te muszą zawierać określone poziomy danych składników odżywczych. W związku z tym tzw. profile składników odżywczych powinny określać najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych składników odżywczych, takich jak tłuszcz, tłuszcze nasycone, cukier i sól, po przekroczeniu których oświadczenia żywieniowe byłyby ograniczone, a oświadczenia zdrowotne zakazane. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której oświadczenie maskuje ogólny obraz produktu żywnościowego, co mogłoby wprowadzać w błąd konsumentów próbujących uwzględniać aspekty zdrowotne przy dokonywaniu wyborów w kontekście zrównoważonego sposobu odżywiania. Profile składników odżywczych powinno się określić na poziomie UE, aby te same zasady miały zastosowanie w całej Unii. Jednak ze względu na złożoność dalszej dyskusji, profile składników odżywczych nie zostały dotychczas określone.

Konsultacje mają na celu ustalenie, w jaki sposób przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, wpływają na sytuację mniejszych firm, w tym sektorze. Komisja chciałby zapoznać się z opiniami MŚP. Informacja zwrotna pomoże Komisji dokonać oceny skuteczności przepisów i ewentualnie wprowadzić do nich zmiany. Ankieta skierowana jest so przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach związanych z żywnością oraz zajmujących się wszelkimi produktami żywnościowymi. Adresaci ankiety zostali wskazani na jej ostatniej stronie wg kodów NACE. Ponadto należy pamiętać, iż ankieta jest skierowana również do producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz
środków ochrony roślin. Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 czerwca 2017 r.

Ankieta - do pobrania

 

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN