Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

OGŁOSZENIE – nabór kandydatów do pracy w ŚCITT - UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA dot. naboru kandydatów do pracy w ŚCITT 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. dokonuje zmiany ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy na stanowisku: Specjalista - samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Zmianie ulegają następujące zapisy:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie min. 2 lat w świadczeniu usług w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2018; dalej jako: „ustawa PZP”) na rzecz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy PZP.
 • Doświadczenie min. 2 lat w świadczeniu usług w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy PZP w perspektywie 2014-2020 (dalej jako: „Wytyczne”).
 • Biegła znajomość ustawy PZP oraz Wytycznych. 
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Skrupulatność, odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy.

Dodatkowe atuty:

 • Mile widziana znajomość języków obcych. 
 • Mile widziane referencje potwierdzające doświadczenie od podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy PZP wykazanych w doświadczeniu w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi.

Termin złożenia dokumentów: 

25 lipca 2018 r. do godz. 15:00

Dokumenty aplikacyjne – zaktualizowane dnia 13.07.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista - samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych - POBIERZ

Regulamin Zatrudniania Pracowników w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - POBIERZ


 OGŁOSZENIE Z DNIA  09.07.2018 r.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku: Specjalista - samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie min. 5 lat w świadczeniu usług w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2018; dalej jako: „ustawa PZP”) na rzecz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy PZP.
 • Doświadczenie min. 2 lat w świadczeniu usług w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy PZP w perspektywie 2014-2020 (dalej jako: „Wytyczne”) lub podmiotów prywatnych.
 • Biegła znajomość ustawy PZP oraz Wytycznych. 
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Skrupulatność, odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy

Dodatkowe atuty:

 • Mile widziana znajomość języków obcych. 
 • Referencje potwierdzające doświadczenie od podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy PZP wykazanych w doświadczeniu w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi.

Głównym zadaniem Specjalisty będzie:

 • przygotowywanie dokumentacji dot. zamówień objętych przepisami ustawy PZP oraz nie objętych ustawą PZP (nie przekraczających 30 000 euro), w tym zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • analiza dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców w postępowaniach prowadzonych przez Spółkę,
 • analiza wniosków i załączonej do nich dokumentacji o wszczęcie postępowań pod kątem zgodności z obowiązującymi procedurami ustawy PZP, obowiązującym w Spółce Regulaminem i Wytycznymi UE oraz analiza prawidłowości szacowania dołączonego do wniosków o wszczęcie postępowania,
 • przygotowywanie i analiza dokumentacji składanej przez Spółkę jako wykonawcę w postępowaniach wszczętych przez inne podmioty,
 • udział w kontrolach zamówień przeprowadzanych przez uprawnione organy,
 • udzielania doradztwa oraz konsultacji pracownikom Spółki w wyżej opisanym zakresie ustnie bądź pisemne zgodnie z bieżącymi ustaleniami i zapotrzebowaniem.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • odpowiedzialną i stabilną pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • możliwość ciągłego zdobywania wiedzy i doświadczeń.

Dokumenty aplikacyjne:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista - samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych - POBIERZ

Regulamin Zatrudniania Pracowników w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - POBIERZ


Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny i inne załączniki należy przesłać do dnia: 23.07.2018 r. do godz.: 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

ZMIANA OGŁOSZENIA dot. naboru kandydatów do pracy w ŚCITT

 

Czytaj dalej...

Rozpoczęły się wakacyjne staże – 3 edycja

Rozpoczęły się tegoroczne staże uczniów szkół zawodowych i techników w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym naciskiem na inteligentne specjalizacje.

W realizację projektu zaangażowanych jest 28 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego - w każdym powiecie 2 kierunki kształcenia w zawodach wpisujących się w zakres inteligentnych specjalizacji. Dla 204 uczniów zostały zorganizowane 150-godzinne staże w 68 przedsiębiorstwach. W ramach projektu uczniowie otrzymują stypendium stażowe, a pracodawcy  wynagrodzenie opiekuna. Ponadto projekt obejmuje 40-godzinne praktyki dla nauczycieli.

Uczniowie kształcą się w następujących kierunkach: technik informatyk, technik mechatronik, technik obsługi turystycznej, terapia zajęciowa, technik logistyk, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa. Tegoroczne staże potrwają do końca sierpnia.

Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Czytaj dalej...

Konferencja "Drugie życie odpadów w technologiach ceramicznych"

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie zaprasza na konferencje „Drugie życie odpadów w technologiach ceramicznych – wzajemne korzyści”. W spotkaniu wezmą udział eksperci Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Konferencja „Drugie życie odpadów w technologiach ceramicznych – wzajemne korzyści” odbędzie się 12 lipca, o godzinie 10.00 w restauracji Zakątek Świętokrzyski w Sielcu k. Staszowa. Celem spotkania jest określenie uwarunkowań niezbędnych do nawiązania współpracy dla przygotowania projektów badawczo – rozwojowych, mogących wytworzyć technologię wykorzystania energii z odpadów w sektorze ceramicznym oraz technologie produkcji kruszyw ceramicznych z użyciem niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Podczas konferencji specjaliści przedstawią dotychczasowe doświadczenie w zakresie wykorzystania energii z odpadów w procesie wytwarzania ceramiki, założenia technologii ceramicznego odzysku odpadów oraz możliwości wykorzystania kruszyw ceramicznych. Dr Anna Twarowska, ekspert ŚCITT, zaprezentuje możliwości pozyskania środków na działania badawczo – rozwojowe i wdrożeniowe dla firm.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia do 6 lipca pod numerem telefonu 15 864 22 51 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROGRAM

 

Czytaj dalej...

Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji podpisane

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, koordynator Konsorcjum Zrównoważony rozwój energetyczny, aneksowało porozumienie o współpracy z samorządem województwa na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

Porozumienie podpisało siedem podmiotów. O przedłużeniu tych dokumentów zadecydowały bardzo dobre efekty realizowanych wspólnie zadań i konieczność dalszego stymulowania przedsięwzięć pobudzających regionalną gospodarkę. Samorząd Województwa reprezentowali marszałek Adam Jarubas oraz Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa.

Okres obowiązywania “Porozumień na rzecz wzrostu”, których celem było wspieranie działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności świętokrzyskiej gospodarki w wybranych dziedzinach, wynosił 3 lata i upłynął w połowie czerwca tego roku. W tym czasie wybrane podmioty biznesowe, naukowe i około biznesowe, skupione w konsorcjach, współpracowały z samorządem województwa przy określaniu strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych uznawanych za priorytetowe dla rozwoju regionu, animowały i wspierały procesy zmierzające do wzmocnienia sektorów gospodarki regionalnej poprzez transfer wiedzy i technologii z sektora B+R do firm działających w ramach inteligentnych specjalizacji oraz wytyczały najbardziej istotne kierunki regionalnej polityki badawczej.

– Skoncentrowaliśmy się na siedmiu gałęziach gospodarki regionalnej, które tworzą przestrzeń dla wzrostu innowacyjności firm. W każdej powołano konsorcjum, złożone z liderów w danej dziedzinie – zasobooszczędnym budownictwie, branży metalowo-odlewniczej, nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, technologii informacyjno-komunikacyjnych, branży targowo-kongresowej i zrównoważonego rozwoju energetycznego. Efekty ich pracy były tak dobre, że postanowiliśmy prolongować porozumienia do 2020 roku, a także opracowaliśmy program voucherowy, dzięki któremu konsorcja otrzymają finansowy instrument na animacje gospodarcze w kwocie miliona złotych dla każdego z nich – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas – Uruchomimy go prawdopodobnie w październiku bieżącego roku.

Karol Kaczmarski, prezes ŚCITT, koordynator Konsorcjum w obszarze Zrównoważony rozwój energetyczny zwrócił uwagę na pozytywne efekty współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i planowaniu zintegrowanych działań przez podmioty zrzeszone w ramach konsorcjum.

Aneksy, które będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku, podpisali również: Cezary Tkaczyk – prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (koordynator Konsorcjum: Zasobooszczędne budownictwo, Branża metalowo-odlewnicza), Krzysztof Lubas – wiceprezes Zarządu Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (koordynator Konsorcjum Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze), Wojciech Legawiec – prezes Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.(koordynator Konsorcjum Turystyka zdrowotna i prozdrowotna), Szymon Mazurkiewicz – dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego (koordynator Konsorcjum Technologie informacyjno-komunikacyjne), Mirosław Hejduk – prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” (koordynator Konsorcjum Branża targowo – kongresowa).

 

Czytaj dalej...

Granty na projekty badawcze - przedłużenie terminu

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii przedłuża nabór do konkursu na projekt badawczy, w którym pula nagród wynosi 20 tys. zł.

Celem konkursu jest przeprowadzenie projektów badawczych z dziedziny nauk przyrodniczych lub/i technicznych, w jednym z obiektów infrastruktury badawczej ŚCITT:

 • Dom Autonomiczny – laboratorium wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Podzamczu k/Chęcin oraz
 • Laboratorium Badawcze Biomasy Stałej, Biogazu i Biopaliw w Starachowicach.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, studenci oraz pracownicy jednostek badawczych.  Projekty muszą być zgodne z profilem działalności obiektów oraz wykorzystywać aparaty, urządzenia i rozwiązania znajdujące się w laboratoriach.

W ramach konkursu ŚCITT planuje przyznać 3 nagrody na realizacje badań o wartości:

 • I miejsce - 10 tys. zł,
 • II miejsce - 6 tys. zł,
 • III miejsce - 4 tys. zł.

Dodatkowo można uzyskać do 6 tys. zł na grant badawczy na pokrycie kosztów wskazanych w projekcie.

Nabór zgłoszeń trwa od 1 do 30 czerwca termin przedłużony do 16 lipca

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zał. 1 – ZAKRES WYMAGANYCH DANYCH

Zał. 2 – OPIS LABORATORIÓW

Czytaj dalej...

Kierunek eksport – dzień otwarty

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza 5 lipca na dzień otwarty „Kierunek Eksport”.

Podczas dnia otwartego przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. internacjonalizacji. Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, jak wiele korzyści płynie z umiędzynarodowienia firmy. Dobrze przeprowadzony proces internacjonalizacji to szansa nie tylko na zwiększenie dochodów, ale i uniezależnienie się od jednego, krajowego rynku, a tym samym zapewnienie stabilnej pozycji firmy w kolejnych latach.

Podczas konsultacji, Karolina Kaczmarska – koordynator zespołu wsparcia internacjonalizacji ŚCITT, będzie świadczyć usługi doradcze w zakresie tworzenia strategii eksportowej oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działania międzynarodowe.

Konsultacje są bezpłatne, każda sesja trwa 30 minut. Na spotkania obowiązują zapisy. Zgłoszenia na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 539934228.

 

Czytaj dalej...

Diagnoza potrzeb usług doradczych – ankieta

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza do wypełnienia ankiety potrzeb doradczych.

Przedsiębiorców z sektora MŚP zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Na podstawie zgłoszonych potrzeb ŚCITT opracuje nowy pakiet usług doradczych.

ANKIETA

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN