Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Duże zainteresowanie projektem Biznes Adapter

Ponad 1200 pracowników ze świętokrzyskich firm podniosło już swoje kwalifikacje w ramach  realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii projektu Biznes Adapter.

Projekt „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” realizowany jest od czerwca 2017 roku. Skorzystało z niego już ponad 1200 pracowników, którzy wzięli udział w 781 szkoleniach i kursach. Świętokrzyskim firmom udzielono 3,6 mln zł wsparcia.

Na zaplanowane usługi rozwojowe przedsiębiorcy mogą uzyskać refundację do 80% poniesionych kosztów. Z takiego poziomu refundacji mogą korzystać mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione, korzystający z usług dla pracowników o niskich kwalifikacjach oraz dla pracowników powyżej 50-tego roku życia, przedsiębiorstwa tzw. wysokiego wzrostu, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu t.j: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy t.j: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny biały lub zielony. W pozostałych przypadkach refundacja wynosi 50%.

W ramach trwającego 3 lata projektu wsparcie otrzyma 270 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 2160 pracowników.

Projekt realizowany jest w ramach działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer infolinii 539 934 222, w biurze projektu lub biurach terenowych.

Dokumenty do pobrania

Plakat

Czytaj dalej...

Targi DRONETECH - giełda kooperacyjna

Ośrodek Enterprise Europe Network w Toruniu serdecznie zaprasza producentów, dystrybutorów oraz specjalistów zajmujących się tematyką dronów do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej, towarzyszącej III edycji Targów DRONETECH , która odbędzie się w dniach 19-20 października 2018 r. na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej Arena w Toruniu.

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniach?

Giełda Kooperacyjna (spotkania B2B) daje możliwość zaprezentowania swojej oferty produktowej, technologicznej bądź badawczej, nie tylko partnerom krajowym, ale przede wszystkim zagranicznym. Spotkania tego typu często owocują nawiązaniem długotrwałej współpracy o charakterze międzynarodowym.

Giełda Kooperacyjna to idealna platforma do:

 • obserwacji rynku oraz zdobywania wiedzy o najnowszych branżowych trendach,
 • przedyskutowania porozumień licencyjnych, produkcyjnych i dystrybucyjnych,
 • dokonania identyfikacji potencjalnych partnerów do wzmocnienia działań eksportowych.

Koszty

Udział w Giełdzie Kooperacyjnej i Targach DRONETECH 2018 jest BEZPŁATNY!

Każdego uczestnika obowiązuje rejestracja.

Proces rejestracji

Spotkania B2B

W celu zapisania się na Giełdę Kooperacyjną należy do dnia 12.10.2018 r. zarejestrować firmę za pośrednictwem systemu: https://dronetech2018.b2match.io/

W procesie rejestracji, po utworzeniu konta firmowego, należy zalogować się do systemu za pośrednictwem linku otrzymanego na podany wcześniej adres mailowy. Po zalogowaniu należy uzupełnić profil firmowy o propozycję współpracy w zakresie oferty produktu, usługi, projektu badawczego, inwestycji czy zapotrzebowania na konkretny rodzaj porozumienia.

Proces rejestracji odbywa się w języku angielskim.

Wybór partnera do rozmów

W dniach 24.09.2018 - 16.10.2018każdy zarejestrowany uczestnik giełdy, którego profil został aktywowany dokonuje wyboru partnera do spotkań, które odbędą się w dniach 19-20 października 2018.

Kilka dni przed rozpoczęciem giełdy uczestnicy otrzymają osobisty harmonogram spotkań (który może być aktualizowany). W planie spotkań zawarte zostaną informacje o czasie, numerze stolika oraz danych firmy, z którą zaaranżowano spotkanie.

Targi DRONETECH

DroneTech 3rd World Meeting – to już trzecie w Toruniu, międzynarodowe wydarzenie, które łączy naukowców, biznesmenów – pasjonatów nowoczesnych technologii bezzałogowych. W programie, oprócz wystawy firm międzynarodowych, odnaleźć można konferencję ekspertów w dziedzinie technologii, prawa i bezpieczeństwa oraz socjologii.  Szczególną pozycję zajmuje DRONETECH RACE CUP – wyścigi dronów, w których zsynchronizowana współpraca człowieka i maszyny dostarcza niezwykłych emocji.

W celu skorzystania z wszystkich dostępnych atrakcji targowych, należy dokonać krótkiej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy (http://dronetech-poland.com/)

Podczas Giełdy

Podczas spotkań B2B uczestnicy otrzymają zaktualizowaną wersję harmonogramu rozmów.

Pracownicy sieci Enterprise Europe Network w czasie trwania rozmów pozostaną do dyspozycji uczestników.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Enterprise Europe Network, Miłosz Warachewicz, tel.: (56) 699 54 80, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj dalej...

Startup Factory - eskosytem wsparcia innowacyjnych pomysłów

Podczas konferencji prasowej prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Karol Kaczmarski poinformował o założeniach projektu Startup Factory. Wniosek o uzyskanie ok 16 mln zł na wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Istotą projektu jest zbudowanie regionalnego ekosystemu innowacyjnych pomysłów biznesowych i udzielenie kompleksowego wsparcia w urynkowieniu działalności. Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających zakładaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw typu startup w makroregionie Polski wschodniej.

Startup Factory to porozumienie kilkunastu instytucji i przedsiębiorców, m.in.: Politechniki Świętokrzyskiej, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Lokalnego z Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw, Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. oraz Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A.

W ramach projektu przewidziano kompleksowy proces inkubacji, zakładający podstawowe usługi inkubacji świadczone na rzecz przedsiębiorstwa typu startup (zapewnienie powierzchni biurowej, obsługa księgowa, pomoc prawna, doradztwo prawne, wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej) oraz specjalistyczne usługi związane z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wsparcie technologiczne, udostępnienie zaplecza laboratoryjnego, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej, udział w międzynarodowych targach).

Startup Factory to ekosystem oparty na regionalnych specjalizacjach branżowych, wspólnych dla 2 województw Polski wschodniej (świętokrzyskie, podkarpackie), tj. energetyka, produkcja maszyn i urządzeń, budownictwo ekologiczne, ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, turystyka, medycyna, zdrowie. Został zbudowany w oparciu o instytucje i organizacje regionalne i lokalne oraz partnera z województwa podkarpackiego, w celu zapewnienia równego dostępu innowacjom z terenu całego województwa – system regionalny. Udział dwóch biznesowych partnerów – Ambasadorów Biznesu: Fabryki Kotłów SEFAKO (branża energetyczna/ produkcja maszyn i urządzeń) i Uzdrowiska Busko-Zdrój (branża zdrowie), pozwoli na pracę startupów na „żywym organizmie”, poprzez: dostęp do zakładu produkcyjnego – możliwość testowania; dostęp do sieci sprzedaży; wskazanie ambasadora w biznesie; nawiązanie relacji z klientem; dostęp do infrastruktury przedsiębiorstwa; laboratoriów; specjalistów technicznych na produkcji; dostęp do sieci kontaktów biznesowych przedsiębiorstwa

Wniosek „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Startup Factory” został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wartość projektu wynosi ok. 16 mln zł, czas realizacji - 10.2018 – 12.2023 

Czytaj dalej...

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu

Kielce, 12.06.2018 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU

otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020”.

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w terminie składania ofert wskazanym w ogłoszeniu, tj. do dnia 05.06.2018 do godziny 15.00 wpłynęło 5 ofert z poza sektora finansów publicznych, tj.:

 1. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
 2. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
 3. Starachowickim Inkubator Przedsiębiorstw Sp. z o.o.,
 4. Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A.,
 5. Usługi Rachunkowe Kazimierz Owczarek Sp. z o.o.

W dniu 05.06.2018 r. dokonano oceny Ofert. Wszystkie w/w. oferty spełniają kryteria formalne i merytoryczne, uzyskały min. liczbę punktów.

Mając na uwadze powyższe Wszyscy Oferenci zostali zakwalifikowali jako Partner Projektu z poza sektora finansów publicznych w celu realizacji partnerstwa.

Szczegóły partnerstwa określone są w umowie partnerskiej.

Karol Kaczmarski

Prezes Zarządu

Czytaj dalej...

Prawo do przedsiębiorczości - 7 czerwca, Busko-Zdrój

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 czerwca 2018 roku w Hotelu Słoneczny Zdrój w Busku - Zdroju.

W trakcie spotkania będą uczestnicy będą mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego będą do Państwa dyspozycji.

Zarejestruj się już dziś!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

Czytaj dalej...

Polskie Mosty Technologiczne

Polska Agencja Inwestycji i Handlu rozpoczęła nabór dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na rynki NAFTA (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk) w ramach realizacji projektu Polskie Mosty Technologiczne.

MŚP charakteryzujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług lub technologii mają czas do 13 lipca na złożenie wniosku o dofinansowanie wskazując konkretny kraj, do którego planują ekspansję.

Nabór prowadzony jest przez stronę: https://soe.paih.gov.pl/ - to tutaj przedsiębiorcy zainteresowani projektem są proszeni o składanie wniosków.

Maksymalna wysokość jednego grantu wynosi 200 tys. zł (1 firma/jeden rynek zagraniczny).

W ramach rozpoczętego naboru przypominamy także, iż PAIH jest beneficjentem projektu „Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.1., którego realizacja trwa od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2023 roku:

https://www.paih.gov.pl/nasze_uslugi/ekspansja_zagraniczna/Polskie_Mosty_Technologiczne#

Informacje na temat projektu PMT znajdują się na dedykowanej stronie: https://pmt.trade.gov.pl/ oraz w poszczególnych zakładkach:

W przypadku jakichkolwiek pytań kontakt na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Doradztwa w sprawie przygotowania aplikacji udzielają eksperci ŚCITT - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Czytaj dalej...

Granty na projekty badawcze - przedłużenie terminu

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii przedłuża nabór do konkursu na projekt badawczy, w którym pula nagród wynosi 20 tys. zł.

Celem konkursu jest przeprowadzenie projektów badawczych z dziedziny nauk przyrodniczych lub/i technicznych, w jednym z obiektów infrastruktury badawczej ŚCITT:

 • Dom Autonomiczny – laboratorium wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Podzamczu k/Chęcin oraz
 • Laboratorium Badawcze Biomasy Stałej, Biogazu i Biopaliw w Starachowicach.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, studenci oraz pracownicy jednostek badawczych.  Projekty muszą być zgodne z profilem działalności obiektów oraz wykorzystywać aparaty, urządzenia i rozwiązania znajdujące się w laboratoriach.

W ramach konkursu ŚCITT planuje przyznać 3 nagrody na realizacje badań o wartości:

 • I miejsce - 10 tys. zł,
 • II miejsce - 6 tys. zł,
 • III miejsce - 4 tys. zł.

Dodatkowo można uzyskać do 6 tys. zł na grant badawczy na pokrycie kosztów wskazanych w projekcie.

Nabór zgłoszeń trwa od 1 do 30 czerwca termin przedłużony do 16 lipca

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zał. 1 – ZAKRES WYMAGANYCH DANYCH

Zał. 2 – OPIS LABORATORIÓW

Czytaj dalej...

Konferencja międzynarodowa w Brukseli - nabór

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (15 miejsc) do udziału w międzynarodowej konferencji w Brukseli w dniach 24-25 września 2018 r. Zgłoszenia przyjmuje Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji Organizator pokrywa dla jednego uczestnika w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów, tj. m.in.: przelotów, przejazdów, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia, przejazdów lokalnych, transportu niezbędnych materiałów (do 20 kg ładunku), ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu, udziału w konferencji.

W konferencji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, w sektorze MŚP, działający w branży spożywczo-przetwórczej i turystyki uzdrowiskowej posługujący się j. angielskim lub j. francuskim w stopniu komunikatywnym.

Przewidywana liczba miejsc: 15 przedsiębiorców - maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

Termin nadsyłania wniosków: do dnia 12.06.2018 r.

Wypełnione i podpisane Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Polityki Regionalnej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w tytule e-maila: Konferencja międzynarodowa w Brukseli 2018

Kontakt:
Anna Braun, Agnieszka Rachwał
tel. 41 365 81 81, 41 365 81 90

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Międzynarodowa konferencja organizowana jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w ramach, projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.

Załączniki:

REGULAMIN

PROGRAM

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Formularz pomocy de minimis

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o pomocy de minimis

 

Czytaj dalej...

Zapotrzebowanie na usługi doradcze – ankieta

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii planuje poszerzenie oferty swoich usług, skierowanych do przedsiębiorców.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Na podstawie zgłoszonych potrzeb ŚCITT będzie poszerzał swoja ofertę usług doradczych.

ANKIETA

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN