Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Hannover Messe – misja gospodarcza

Specjaliści ds. projektów międzynarodowych Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii brali udział w misji gospodarczej podczas tegorocznych targów Hannover Messe.

10 przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego wzięło udział w misji gospodarczej, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, podczas tegorocznych targów Hannover Messe. Towarzyszyli im opiekunowie ze Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które w tym roku było oficjalnym partnerem dwustronnych spotkań biznesowych B2B, organizowanych podczas targów.

Targi Hannover Messe odbyły się w dniach 23 - 28 kwietnia br. To najważniejsze wydarzenie branży przemysłowej na świecie i globalny "hot spot" dla cyfryzacji przemysłu. Targi to przede wszystkim doskonała okazja dla polskich przedsiębiorstw do zaprezentowania swojej oferty kooperacyjnej, pozyskania nowych cennych kontaktów, a także ekspansji zagranicznej i rozbudowania międzynarodowych relacji szczególnie między Niemcami a Polską.

Czytaj dalej...

Konkurs na logo - rozstrzygnięcie

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje o wynikach przeprowadzonego konkursu na stworzenie nowego logotypu.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 66 prac. Komisja konkursowa w składzie: Karol Kaczmarski (Prezes Zarządu), Łukasz Syska (Dyrektor), Mariusz Masny (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Agata Wojda – sekretarz komisji postanowiła:

 1. Nie przyznać nagrody głównej, uznając że żadna ze zgłoszonych prac nie spełnia w satysfakcjonującym zakresie warunków §5, pkt 4 Regulaminu.
 2. Przyznać jedno wyróżnienie w kwocie 500 zł pracy opatrzonej kodem T-801 (autor – Tomasz Nadolny).

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu.

Wyróżniona praca - autor Tomasz Nadolny

 

Czytaj dalej...

INFORMACJA

 


Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

uprzejmie informuje, że w dniu 02.05.2017 r. (wtorek)
będzie nieczynne.Czytaj dalej...

Astana EXPO 2017 - nabór uzupełniający

W związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 firmy z województwa świętokrzyskiego wpisujące się w tematykę Wystawy mogą wziąć udział w wyjazdowej misji gospodarczej organizowanej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Termin nadsyłania wniosków: 5 maja 2017r. do godz. 15.30.

Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017 zorganizowana zostanie w stolicy Kazachstanu w dniach 10 czerwca - 10 września 2017 r. Tematem przewodnim Wystawy jest „Energia Przyszłości”, w co wpisują się także następujące zagadnienia: redukcja emisji CO2, życie zgodnie z zasadami efektywności energetycznej, energia dla wszystkich. Udział Polski – jako jednego z ponad 100 państw i organizacji uczestniczących w wydarzeniu – stanowić będzie znakomitą okazję do promocji wizerunku Polski i województwa świętokrzyskiego oraz zaprezentowania naszego kraju jako istotnego partnera w światowej dyskusji na temat zapewnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z realizacją polskiego programu gospodarczego zapraszamy w szczególności podmioty z następujących branż:

 1. Odnawialne źródła energii (OZE)
 2. Energetyka tradycyjna
 3. Maszyny i urządzenia górnicze
 4. Inteligentne sieci energetyczne, efektywność energetyczna urządzeń
 5. Budownictwo
 6. Branża uzdrowiskowa.

WAŻNE! Firmy muszą spełniać kryterium małego lub średniego przedsiębiorcy (szczegółowe kryteria naboru znajdują się w karcie zgłoszeniowej).
Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorców - maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

 • 4 przedsiębiorców z branży budowlanej, 
 • 4 przedsiębiorców z branży energetycznej,
 • 2 przedsiębiorców z branży turystyki uzdrowiskowej.

W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, działający w obszarze energii odnawianej, budowlanej i uzdrowiskowej posiadający siedzibę i zarejestrowani na terenie województwa świętokrzyskiego, posługujący się j. angielskim i/lub j. rosyjskim w stopniu komunikatywnym.

Termin nadsyłania wniosków: 05.05.2017r. do godz. 15.30

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszeniową należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Polityki Regionalnej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

w tytule e-maila: Wyjazdowa misja gospodarcza na EXPO ASTANA

Kontakt:
Kama Kępczyńska-Kaleta, Tomasz Stępniewski
tel. 41 365 81 81; 41 365 81 90

Karty nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wstępny program misji gospodarczej województwa świętokrzyskiego w dniach 1-8 września 2017:
1 września (piątek) - Wylot do Astany

2 września (sobota) ORGANIZACJA
Zakwaterowanie w hotelu.
Zwiedzanie ekspozycji na EXPO.

3 września (niedziela) DZIEŃ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Udział w EXPO, zwiedzanie ekspozycji, konferencja nt. OZE zorganizowana przez region, prezentacja potencjału gospodarczego woj. Świętokrzyskiego, prezentacja poszczególnych firm (członków misji gospodarczej)spotkania B2B

4 września (poniedziałek)
Spotkania B2B.
Wyjazd do Ałmaty.

5 września (wtorek) TARGI AŁMATY
Udział w Targach Budowlanych w Ałmatach KAZBUILD i AQUA TERM. Województwo Świętokrzyskie reprezentować będą zarówno firmy budowlane i energetyczne jak i branża uzdrowiskowa.

6 września (środa) FORUM GOSPODARCZE
Udział w Forum Gospodarczym, spotkania B2B
Udział w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze będzie częścią obchodów Dnia Polskiego na Astana EXPO 2017. Do udziału w Forum zaprosimy przedsiębiorców z Polski i Kazachstanu, przedstawicieli władz oraz administracji rządowej Polski i Kazachstanu, przedstawicieli środowisk gospodarczych obydwu państw. Celem wydarzenia będzie promocja wzajemnych kontaktów gospodarczych, prezentacja polskich doświadczeń i potencjału Polski w dziedzinie energetyki (w tym OZE) i efektywności energetycznej, ochrony środowiska i budownictwa. Jednym z poruszanych zagadnień będzie prezentacja możliwości inwestycyjnych związanych z projektem „Nowego Jedwabnego Szlaku”, który przebiega przez Kazachstan.

7 września (czwartek) DZIEŃ POLSKI
Dzień Polski – dzień koordynowany przez PARP. Udział przedstawicieli władz regionalnych.

8 września POWRÓT DO POLSKI

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działającego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Misja wyjazdowa realizowana jest w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.

 

Czytaj dalej...

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.


Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii świadczy dla przedsiębiorców usługi doradcze oraz obsługę w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych. W ramach działania 1.2 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Konkurs podzielony jest na etapy. Pierwszy etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r., a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Drugi etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 POPW zalicza się:

 • koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności;
 • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania projektów w konkursie
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000 000 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 000 zł, przy czym dofinansowanie kosztów usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności nie może przekroczyć 30 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.
Dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW stanowi pomoc de minimis. Pomoc finansowa, w ramach działania 1.2 POPW, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Więcej informacji o naborze TUTAJ

Szczegółowe informacje o usługach ŚCITT:
Karolina Kotwica
510 193 367
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj dalej...

Świąteczne życzenia

Pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii wszystkim partnerom, klientom i współpracownikom składają życzenia Wesołych Świąt.

 

Czytaj dalej...

Laboratorium autonomiczne – przerwa techniczna

Ze względu na zaplanowane prace modernizacyjne ogłaszamy przerwę w zwiedzaniu laboratorium.

Do odwołania zawieszamy system „dnia otwartego”, podczas którego w każdy piątek między godziną 7.30 a 15.30 laboratorium było dostępne dla wszystkich chętnych. Ewentualne wizyty oraz zgłoszenia zapotrzebowania na warsztaty ekologiczne dla uczniów przyjmujemy tylko w formie zgłoszeń indywidualnych.

 

Osoba do kontaktu:

Ilona Frączyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

539 934 219

Czytaj dalej...

Biznes Adapter – podpisanie umowy

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii podpisało umowę na realizacje projektu „Biznes Adapter”, w ramach którego ponad 2 tys. pracowników świętokrzyskich firm podniesie swoje kwalifikacje.

W województwie świętokrzyskim będzie działać dwóch operatorów usług rozwojowych dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach Bazy Usług Rozwojowych: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT) oraz Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (SIPH). W dniu 3 kwietnia br. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisał umowy, dzięki którym wsparcie otrzyma łącznie 520 świętokrzyskich firm. W regionie powstał Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych, który umożliwi przedsiębiorcom swobodny wybór usług odpowiadających ich potrzebom rozwojowym. W Bazie znajdzie się szeroki wachlarz kursów i specjalistycznych szkoleń zawodowych, a także m.in. studiów podyplomowych, usług doradczych i innych form wsparcia dla firm -  Baza Usług Rozwojowych

Jak będzie wyglądać system finansowania usług rozwojowych?

Na potrzeby korzystania z Bazy Usług Rozwojowych, region świętokrzyski został podzielony na 2 obszary wsparcia. Przedsiębiorcy z obszarów funkcjonalnych Skarżyska – Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego będą korzystać z systemu za pośrednictwem Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Firmy z pozostałej części regionu, w tym z Kielc, będą obsługiwani przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W najbliższym czasie powstaną na terenie województwa stacjonarne punkty obsługi przedsiębiorców. Tam będzie można załatwić wszelkie formalności związane z korzystaniem z Bazy, włącznie z pomocą w wyborze usługi dopasowanej do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Na jaką refundację mogą liczyć przedsiębiorcy ?

Dzięki umowie zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz ŚCITT oraz SIPH, przedsiębiorcy spełniający określone warunki będą mogli liczyć na refundację usług rozwojowych sięgającą 80% kosztów usługi. Pozostałą część stanowić będzie wkład własny przedsiębiorcy. Refundacja jest możliwa dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Działanie 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 60 000 PLN na cały okres projektu realizowanego w ramach PSF. Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 6000 zł. Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów połączonej z promesą. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w BUR, a następnie otrzyma dofinansowanie części poniesionych kosztów. Operator wyda, zgodnie z podpisaną z przedsiębiorcą umową wsparcia, promesę opiewającą na kwotę środków przysługującą danemu przedsiębiorcy.

Biznes Adapter

Biznes Adapter to projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej. W ramach trwającego 3 lata projektu wsparcie otrzyma 270 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 2160 pracowników. Wartość projektu wynosi 12 mln 784 tys. zł.

Fot.: WUP Kielce

Czytaj dalej...

Spotkanie animacyjne dla przedsiębiorców

Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne zaprasza na świętokrzyskich przedsiębiorców na spotkanie animacyjne, które odbędzie się 21 kwietnia w godzinach 10:00 - 14:00, w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym w Podzamczu (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny).

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom RPOWŚ 2014-2020:

 1. Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka; Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości
 2. Oś priorytetowa 2.Konkurencyjna gospodarka; Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
 3. Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia; Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Harmonogram spotkania

Formularz zgłoszeniowy

 

Czytaj dalej...

Informacja

 


Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

uprzejmie informujemy, że w dniu 31.03.2017 r. (piątek)
Dom Autonomiczny w Podzamczu Chęcińskim
nie będzie dostępny dla zwiedzających.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN