Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Granty na projekty badawcze - przedłużenie terminu

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii przedłuża nabór do konkursu na projekt badawczy, w którym pula nagród wynosi 20 tys. zł.

Celem konkursu jest przeprowadzenie projektów badawczych z dziedziny nauk przyrodniczych lub/i technicznych, w jednym z obiektów infrastruktury badawczej ŚCITT:

  • Dom Autonomiczny – laboratorium wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Podzamczu k/Chęcin oraz
  • Laboratorium Badawcze Biomasy Stałej, Biogazu i Biopaliw w Starachowicach.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, studenci oraz pracownicy jednostek badawczych.  Projekty muszą być zgodne z profilem działalności obiektów oraz wykorzystywać aparaty, urządzenia i rozwiązania znajdujące się w laboratoriach.

W ramach konkursu ŚCITT planuje przyznać 3 nagrody na realizacje badań o wartości:

  • I miejsce - 10 tys. zł,
  • II miejsce - 6 tys. zł,
  • III miejsce - 4 tys. zł.

Dodatkowo można uzyskać do 6 tys. zł na grant badawczy na pokrycie kosztów wskazanych w projekcie.

Nabór zgłoszeń trwa od 1 do 30 czerwca termin przedłużony do 16 lipca

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zał. 1 – ZAKRES WYMAGANYCH DANYCH

Zał. 2 – OPIS LABORATORIÓW

Czytaj dalej...

Konferencja międzynarodowa w Brukseli - nabór

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (15 miejsc) do udziału w międzynarodowej konferencji w Brukseli w dniach 24-25 września 2018 r. Zgłoszenia przyjmuje Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji Organizator pokrywa dla jednego uczestnika w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów, tj. m.in.: przelotów, przejazdów, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia, przejazdów lokalnych, transportu niezbędnych materiałów (do 20 kg ładunku), ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu, udziału w konferencji.

W konferencji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, w sektorze MŚP, działający w branży spożywczo-przetwórczej i turystyki uzdrowiskowej posługujący się j. angielskim lub j. francuskim w stopniu komunikatywnym.

Przewidywana liczba miejsc: 15 przedsiębiorców - maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

Termin nadsyłania wniosków: do dnia 12.06.2018 r.

Wypełnione i podpisane Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Polityki Regionalnej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w tytule e-maila: Konferencja międzynarodowa w Brukseli 2018

Kontakt:
Anna Braun, Agnieszka Rachwał
tel. 41 365 81 81, 41 365 81 90

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Międzynarodowa konferencja organizowana jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w ramach, projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.

Załączniki:

REGULAMIN

PROGRAM

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Formularz pomocy de minimis

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o pomocy de minimis

 

Czytaj dalej...

Zapotrzebowanie na usługi doradcze – ankieta

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii planuje poszerzenie oferty swoich usług, skierowanych do przedsiębiorców.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Na podstawie zgłoszonych potrzeb ŚCITT będzie poszerzał swoja ofertę usług doradczych.

ANKIETA

Czytaj dalej...

Polsko - Izraelskie Forum Gospodarcze

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Polsko-Izraelskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2018 r., w Tel Awiwie.

Celem Forum, organizowanego przez polskie i izraelskie organizacje otoczenia biznesu pod patronatem honorowym Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwigi Emilewicz, jest przekazanie przedsiębiorcom z obu krajów informacji na temat nowych możliwości związanych z rozwojem polsko-izraelskiej współpracy gospodarczej oraz wsparcie ich w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych.

Udział w Forum jest nieodpłatny. Uczestnicy pokrywają koszt przelotu i zakwaterowania na terenie Izraela we własnym zakresie.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na naszej stronie internetowej:

http://www.een.org.pl/index.php/inne-seminaria/articles/polsko-izraelskie-forum-gospodarcze-19-20-czerwca-2018-r-tel-awiw-izrael.html

Rejestracja twa do 25 maja br.

W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt z Iloną Pytlarską-Radziejewską pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj dalej...

Nowe oferty współpracy międzynarodowej dla przedsiębiorców

Eksperci Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przygotowali nowe oferty współpracy międzynarodowej dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach sieci Enterprise Europe Network

ŚCITT co miesiąc zamieszcza na swojej stronie nowe profile zagranicznych firm zainteresowanych znalezieniem partnerów biznesowych i nawiązaniem współpracy.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii pełni rolę regionalnego ośrodka sieci Enterprise Europe Network. EEN to największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Skupionych jest w niej ponad 60 krajów, 600 organizacji i 3000 ekspertów.
Oferta sieci adresowana jest do lokalnych przedsiębiorców i obejmuje przede wszystkim:

  • udzielanie informacji i doradztwo w zakresie możliwości finansowania działalności gospodarczej oraz prawa Unii Europejskiej,
  • pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej),
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, spotkania brokerskie),
  • pomoc we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności badawczej (w tym uczestnictwo w 7. Programie Ramowym).

W ramach prowadzonej działalności na stronie ŚCITT, w zakładce EEN publikowane są oferty i profile zagranicznych firm zainteresowanych podjęciem międzynarodowej współpracy. Eksperci ŚCITT udzielają pomocy i prowadzą pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów biznesowych.

 

Czytaj dalej...

Dzień Otwarty w Laboratorium Domu Autonomicznego

Ponad 40 osób wzięło udział w spotkaniu w Laboratorium Domu Autonomicznego, który odbyło się w piątek w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Studenci oraz przedsiębiorcy wzięli udział w dniu otwartym Laboratorium Domu Autonomicznego w Podzamczu k/Chęcin. Uczestnicy zwiedzali jedyny laboratoryjny dom samowystarczalny w województwie świętokrzyskim. Ponadto odbyły się warsztaty eksperckie z zakresu budownictwa energooszczędnego, systemów zarządzania budynkiem, funduszy w ochronie środowiska i zarządzania komunikacją. Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielili się prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski i Robert Piekoszewski z Politechniki Świętokrzyskiej, dr Wiktor Krasa z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych oraz dr Anna Twarowska, ekspertka ŚCITT

Laboratorium Dom Autonomiczny powstało w 2015 roku jako obiekt badawczo – rozwojowy, służący celom edukacyjnym, pokazowym i badawczo – rozwojowym. Budynek nie pełni funkcji mieszkalnych, ale zapewnia możliwość symulacji funkcji mieszkalnych w celu badania efektywności energetycznej zastosowanych rozwiązań jako podstawy do opracowywania nowych projektów badawczych, a w ich wyniku – nowych rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych w zakresie energooszczędnego budownictwa jednorodzinnego.

 

Czytaj dalej...

Pokaz laserowy atrakcją Nocy Muzeów w RCNT

Naukowe doświadczenia, obserwacje astronomiczne, a na deser koncert muzyki na harfie laserowej i pokaz laserów przestrzennych. Kolejna magiczna Noc Muzeów czeka nas w Podzamczu Chęcińskim.

Wydarzenie zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. W sobotę, 19 maja, w godzinach 17 - 22, Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim czeka na pasjonatów nauki i dobrej zabawy.
Tego wieczoru wrażeń nie zabraknie. Warsztaty naukowe zostaną poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a dodatkową atrakcję zapewni główny sponsor „Nocy Muzeów” – PGE Obrót S.A. w postaci pokazu laserów przestrzennych oraz niezwykłego koncertu muzyki … laserowej. Wykonawcą będzie Kamil Skicki "Magnus", zawodowy muzyk i finalista telewizyjnego show „Mam talent”.

Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Noc Muzeów w Podzamczu Chęcińskim przygotowuje Centrum Nauki Leonardo da Vinci i Urząd Marszałkowski w Kielcach we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Głównym sponsorem Polską Grupą Energetyczną.

 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do dnia 05.06.2018 roku, do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.) na adres: ul. Studencka 1, 25-401 Kielce. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020”.


Załączniki do pobrania:

1) Treść ogłoszenia o otwartym naborze partnerów - DO POBRANIA
2) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_otwarty nabór
partnerów Platformy startowe - DO POBRANIA

Czytaj dalej...

Informacja dotycząca biur terenowych BUR

Informujemy, że z dniem 23.04.2018 r. zmianie ulegają dni otwarcia poszczególnych biur terenowych BUR:

- Biuro w Końskich otwarte będzie w każdy wtorek pod adresem:

  Końskie (26-200), Piłsudskiego 82 - Sala  nr 3 (na I piętrze) w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich 

- Biuro w Jędrzejowie otwarte będzie w każdy piątek pod adresem:

  Jędrzejów (28-300), ul. ul. Piłsudskiego 6 - Sala nr 8 (na II piętrze) w budynku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie 

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN