Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Scale Up - wsparcie dla młodych firm

2 października ruszył nabór do programu Scale Up South Poland. Program zakłada wsparcie młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw w rozwoju i internacjonalizacji działalności. Program skierowany jest do firm, działających na rynku nie dłużej niż 5 lat, posiadających innowacyjny pomysł i potencjał na jego rozwój oraz ukierunkowanych na sukces międzynarodowy.

W ramach prowadzonego do końca roku naboru zostanie wybranych 12 firm z 4 województw biorących udział w programie (świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, podkarpackie), które otrzymają wsparcie w kilku kluczowych obszarach:

 • cykl profilowanych szkoleń (własność intelektualna, podatki w transakcjach międzynarodowych, internacjonalizacja, pozyskiwanie finansowania na rozwój działalności),
 • coaching i mentoring - profesjonalne doradztwo z zakresu pozyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł – fundusze unijne, prywatni inwestorzy, Venture Capital, Business Angels,
 • możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku,
 •  wsparcie profesjonalistów oraz dostęp do narzędzi Enterprise Europe Network w zakresie internacjonalizacji i innowacji.

Program jest pilotażowym działaniem Komisji Europejskiej w ramach Enterprise Europe Network Polski Południowej. Koordynatorem projektu jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Nabór potrwa do końca listopada 2017 roku.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

UWAGA! Zmiana formularza - pobierz aktualny formularz kontaktowy


Osoby do kontaktu

Karolina Kaczmarska          Karolina Jarocha

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

539 934 228

Czytaj dalej...

Polski produkt przyszłości - konkurs na grant

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. 

Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Celem konkursu  jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce. W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała wyróżnienia.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

 •  produkt przyszłości jednostki naukowej,
 •  produkt przyszłości przedsiębiorcy,
 •  produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które:

 • zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony), albo 
 • zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

W każdej kategorii przyznawana jest nagroda oraz maksymalnie 4 wyróżnienia. Termin składania dokumentów mija 6 października, o godzinie 16.30.

Więcej informacji na stronie Polski Produkt Przyszłości.

 

 

Czytaj dalej...

Wnioski przygotowane przez ŚCITT z unijną dotacją

Kolejne dwa projekty przygotowane przez zespół Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii uzyskały unijne dofinansowanie. W tym roku z samego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla klientów spółki udało się uzyskać dotację w kwocie blisko 38 mln zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło listę rankingowa projektów, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2010, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Wsparcie otrzymały dwa projekty przygotowane przez ŚCITT dla Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Zadanie Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy otrzyma 12 845 539 zł, a modernizacja i rozbudowa Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michnowie 10 008 094 zł. Dzięki unijnemu wsparciu dwie jednostki muzealne zmodernizują swoja infrastrukturę i znacznie wzbogacą ofertę kulturalną dla zwiedzających.

W poprzednim konkursie z PO IŚ wsparcie otrzymała także inwestycja „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”. Kwota dotacji wyniosła 14 700 000 zł. W tym roku zespół ŚCITT przygotował aplikacje, w wyniku których Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymają łącznie blisko 38 mln wsparcia.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oferuje usługi przygotowania wniosków aplikacyjnych i dokumentów strategicznych dla instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Czytaj dalej...

Jak prowadzić biznes w Japonii - warsztaty

5 października 2017 w Sali Spacerniak na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie odbędą się bezpłatne specjalne warsztaty poświęcone tematyce nawiązywania i prowadzenia biznesu w Japonii.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in.:

 • na co należy zwracać uwagę przy spotkaniach na szczeblu biznesowym?
 • w jaki sposób prowadzić rozmowy biznesowe i jakich tematów unikać?
 • jak przebiega proces decyzyjny w japońskich firmach i od czego jest uzależniony?


Warsztaty poprowadzi Pani Angela Kessel - konsultant i trener komunikacji międzykulturowej i marketingowej. Jej portfolio zawiera szereg szkoleń, coachingu oraz doradztwa związanego z Japonią, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji, zarządzania oraz rozwojem relacji z klientami i zespołem. Ukończyła studia związane z Japonią, Chinami i psychologią. Mieszkała i pracowała w Japonii, Tajwanie i Holandii. Poza wieloletnim doświadczeniem zawodowym, płynnie włada językiem japońskim, mówi po angielsku, chińsku, holendersku i francusku. Jest autorką dwóch podręczników o japońskim języku biznesowym i opublikowała szereg artykułów o japońskiej kulturze biznesu w uznawanych czasopismach branżowych.

Warsztaty skierowane są do klientów sieci EEN - przedsiębiorców planujących nawiązać kontakty biznesowe z firmami z Japonii i będą odbywać się w języku angielskim.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia do 21 września do godz. 12:00.

ZAREJESTRUJ SIĘ

PROGRAM SZKOLENIA

Czytaj dalej...

Zakończyły się tegoroczne praktyki i staże

Zakończyła się tegoroczna część praktyczna projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którą realizowało Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W ciągu 2 miesięcy uczniowie odbyli 33 600 godzin staży a nauczyciele przedmiotów zawodowych 760 godzin praktyk u świętokrzyskich przedsiębiorców.

W tym roku w ramach projektu 224 uczniów z 28 szkół zawodowych oraz 19 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 10 szkół odbyło staże i praktyki u 78 świętokrzyskich pracodawców. Swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne doskonalili technicy informatycy, organizacji reklamy, mechanizacji rolnictwa, obsługi turystycznej, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, żywienia i usług gastronomicznych, budownictwa, hotelarstwa, mechatronicy, terapeuci zajęciowi i logistycy. Kolejna tura zajęć praktycznych odbędzie się podczas wakacji 2018 roku.

Współpracę przy realizacji projektu podjęło kilkadziesiąt firm i zakładów pracy z całego województwa, w tym m.in. ZPUE Holding z Włoszczowy, Grupa PSB SA z Buska-Zdroju, Zakład Mechaniczno – Elektromechanicznym „Zamel” oraz Mesko S.A. ze Skarżyska – Kamiennej, Animex Food Sp. z o.o. ze Starachowic, Mesko czy TIGMA-BUD z Sędowic.
W ramach projektu uczniowie otrzymują stypendium stażowe, nauczyciele wynagrodzenie a pracodawcy zwrot kosztów przygotowania stanowiska pracy i wynagrodzenie opiekuna.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje. Część dotycząca praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zakłada podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Czytaj dalej...

ICT Proposers’ Day 2017 – dofinansowanie wyjazdu do Budapesztu

W dniach 9-10 listopada 2017 r. Komisja Europejska organizuje w Budapeszcie największe spotkanie informacyjno- brokerskie w obszarze ICT dla Programu Horyzont 2020 – ICT Proposers’ Day 2017. Podczas tego spotkania ogłoszone zostaną tematy konkursów związanych z ICT na lata 2018-2020.

ICT Proposers’ Day 2017 będzie okazją do spotkania potencjalnych partnerów do projektów składanych w obszarze ICT, w ramach Programu Horyzont 2020. Podczas tematycznych sesji networkingowych będzie możliwość prezentacji organizacji, obszarów badawczych i pomysłów projektowych oraz zapoznania się z pomysłami innych uczestników spotkania, a tym samym nawiązania bezpośrednich kontaktów do przyszłej współpracy.

W celu umożliwienia nawiązania kontaktów i prezentacji pomysłów projektowych z obszaru ICT, KE wzorem lat ubiegłych, oferuje pokrycie (wyłącznie) kosztów transportu dla naukowców i przedsiębiorców z tzw. nowych krajów członkowskich.

Dofinansowanie może objąć 12 osób z Polski. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 sierpnia br.

Szczegółowe informacje i warunki dostępne są w dokumencie: Informacja o dofinansowaniu

 

Czytaj dalej...

Sprzęt trafił już do szkół

Kilkanaście szkół zawodowych z naszego województwa otrzymało już sprzęt do pracowni kształcenia zawodowego, zakupiony w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Dotychczas do szkół trafiło wyposażenie o wartości ponad 250 tys. zł

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii realizuje zadanie zakupu sprzętu do praktycznej nauki zawodu. W lipcu doposażono szkoły o kierunkach informatycznych sprzętem komputerowym wartym 140 tys. Meble o wartości 70 tys. zł, stanowiące wyposażenie kuchni oraz pracowni obsługi gościa, trafiły do szkół o kierunkach gastronomicznych i turystycznych. Ponadto zakupiono sprzęt diagnostyczny do maszyn rolniczych dla kierunku technik mechanizacji rolnictwa warty blisko 30 tys. zł oraz wysokociśnieniową aparaturę czyszczącą, pompę grzewczą dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i dalmierze laserowe dla kierunku technik budownictwa.

Doposażone dotychczas szkoły to między innymi: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzyńskiego „Hubala” w Starachowicach, Zespół Szkół nr 1 w Opatowie, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku czy Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

W sierpniu zaplanowano dostawy sprzętu elektrycznego, na który składają się wyłączniki, czujniki, tachometry i silniki oraz robotów dydaktycznych dla kierunku technik mechatronik o łącznej wartości 80 tys. zł, mini instalacje OZE dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wartej 40 tys. zł oraz piece konwekcyjne wraz z akcesoriami dla kierunków gastronomicznych za 40 tys. zł. 

Zadanie doposażenia szkół zakończy się w czerwcu 2018 r. W tym czasie ŚCITT dokona zakupu sprzętów stanowiących wyposażenie pracowni praktycznego kształcenia zawodowego dla 16 szkół.

Liderem projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPO WŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Czytaj dalej...

Nauczyciele na praktykach

13 nauczycieli przedmiotów zawodowych zakończyło praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców. W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” do września 2018 roku swoje kwalifikacje podniesie łącznie 56 pedagogów.

Nauczyciele doskonalą swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne z zakresu informatyki, technologii żywienia i usług gastronomicznych, mechatroniki, technologii urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, logistyki. Bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy to dla nich szansa na aktualizację warsztatu dydaktycznego oraz orientację w aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Podczas tegorocznych wakacji praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców odbędzie 19 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 10 szkół. W projekcie uczestniczy 12 świętokrzyskich przedsiębiorców, m.in.: Restauracja ŻMIGRÓD w Opatowie, RG MEDIA Mariusz Zieja Kazimierza Wielka, Hotel Europa w Starachowicach, CenterIT Sp. z o.o. w Kielcach, SolarX s.c. Busko – Zdrój, Odlewnie Polskie S.A., PPUH TRABUD Jacek Jaworski w Starachowicach, LASER Paweł Równicki w Jędrzejowie),

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów i nauczycieli do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje.

Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPO WŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Czytaj dalej...

Rozpoczęły się wakacyjne staże

Rozpoczęły się tegoroczne staże uczniów szkół zawodowych i techników w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

W realizację projektu zaangażowanych jest 28 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego - w każdym powiecie 2 kierunki kształcenia w zawodach wpisujących się w zakres inteligentnych specjalizacji. Dla 224 uczniów zostały zorganizowane 150-godzinne staże w 72 przedsiębiorstwach. Uczniowie kształcą się w następujących kierunkach: technik informatyk, technik mechatronik, technik obsługi turystycznej, terapia zajęciowa, technik logistyk, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa.

Staże, za których organizację odpowiada Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, rozpoczęli już uczniowie ze szkół w Sandomierzu i Kielcach. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u przedsiębiorców: Altix Sp. z o.o. Oddział Kielce, Dworek Ojca Mateusza w Sandomierzu, Dwór Dwikozy, Hotel pod Ciżemką i San Export w Sandomierzu.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje. Część dotycząca praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zakłada podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Czytaj dalej...

Chmielnickie spotkanie z biznesem

Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku zapraszają na pierwsze chmielnickie spotkanie z biznesem.

Chmielnickie spotkanie z biznesem skierowane jest do lokalnych przedsiębiorców. Eksperci ze ŚCITT przekażą informacje z następujących obszarów:

 • Biznes Adapter – dofinansowanie szkoleń i kursów z Bazy Usług Rozwojowych,
 • Oferta EEN - wsparcia dla biznesu,
 • Dotacje z UE w zakresie wspierania innowacyjności w produkcji i usługach.

Spotkanie odbędzie się w środę (05.07.) o godz. 10.00 w Chmielnickim Centrum Kultury ul. Starobuska 10.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN