Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywności. Ocena ta będzie również uwzględniać bardziej ogólne ramy regulacyjne dotyczące wykorzystywania roślin w żywności. W związku z powyższym Komisja Europejska prowadzi konsultacje pn. „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności” mające na celu umożliwienia Państwu wywarcia wpływu na wszelkie ewentualne zmiany przepisów dotyczących oświadczeń zdrowotnych dotyczących substancji roślinnych w żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności- rozporządzenie NHC.

Kontekst konsultacji:

Substancje roślinne są powszechnie dostępne na rynku unijnym i są stosowane w różnych produktach żywnościowych, w tym również w suplementach diety. Należą do nich między innymi substancje pochodzące z miłorzębu, czosnku, dziurawca i żeńszenia. Produkty takie są z reguły oznakowane jako produkty naturalne i towarzyszy im szereg różnych oświadczeń dotyczących korzyści dla zdrowia wynikających z ich stosowania. Stosowanie substancji roślinnych w żywności nie jest ujednolicone w formie konkretnych przepisów unijnych. Chociaż produkty żywnościowe zawierające te substancje są objęte ogólnymi przepisami unijnymi dotyczącymi żywności, w tym w również suplementów diety, niektóre państwa członkowskie przyjęły szczegółowe przepisy w celu uregulowania stosowania tych substancji w żywności. Doprowadziło to do stosowania różnych praktyk w poszczególnych krajach UE. Niektóre substancje roślinne mogą być używane jako składniki różnych kategorii produktów, w tym żywności i produktów leczniczych. Kraje UE mogą podjąć decyzję o zaklasyfikowaniu określonego produktu jako żywności lub jako produktu leczniczego w poszczególnych przypadkach. W zależności tego, do jakiej kategorii zostanie zaklasyfikowany dany produkt, zastosowanie mają inne przepisy. W związku z tym substancja roślinna stosowana w tym samym produkcie może być traktowana w odmienny sposób w poszczególnych krajach UE.Zgodnie z rozporządzeniem NHC producenci, którzy chcą opatrzyć swoje produkty jakimikolwiek oświadczeniami zdrowotnymi, muszą przedstawić dowody naukowe potwierdzające prawdziwość tych oświadczeń do oceny Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Na podstawie opinii naukowej urzędu EFSA Komisja podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu danego oświadczenia.

Konsultacje mają na celu ustalenie, w jaki sposób przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, wpływają na sytuację mniejszych firm, w tym sektorze. Komisja chciałby zapoznać się z opiniami MŚP. Informacja zwrotna pomoże Komisji dokonać oceny skuteczności przepisów i ewentualnie wprowadzić do nich zmiany. Ankieta skierowana jest do przedsiębiorstw, które wytwarzają produkty spożywcze lub lecznicze zawierające substancje roślinne albo handlują tego rodzaju produktami. Adresaci ankiety zostali wskazani na jej ostatniej stronie wg kodów NACE. Ponadto należy pamiętać, iż ankieta jest skierowana również do producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz środków ochrony roślin. Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 czerwca 2017 r.

Ankieta - do pobrania

Czytaj dalej...

Biznes Adapter - nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna nabór wniosków w ramach projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia, doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Na zaplanowane usługi rozwojowe przedsiębiorcy mogą uzyskać refundację do 80% poniesionych kosztów. Z takiego poziomu refundacji mogą korzystać mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione, korzystający z usług dla pracowników o niskich kwalifikacjach oraz dla pracowników powyżej 50-tego roku życia, przedsiębiorstwa tzw. wysokiego wzrostu, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu t.j: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy t.j: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny biały lub zielony, przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER. W pozostałych przypadkach refundacja wynosi 50%.

W ramach trwającego 3 lata projektu wsparcie otrzyma 270 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 2160 pracowników.

Dla potrzeb projektu została uruchomiona specjalna infolinia - 539 934 222.

Wnioski o dofinansowanie usługi rozwojowej przyjmowane są w Biurach:

  • Kielce, ul. Studencka 1 (od poniedziałku do piątku 7.30-15.30),
  • Końskie, Piłsudskiego 82 (wtorek, czwartek 7.30-15.30) - sala nr 3 (na I piętrze) w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich,
  • Jędrzejów, ul. ul. Piłsudskiego 6 (środa, piątek 7.30-15.30) - sala nr 8 (na II piętrze) w budynku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie,
  • Sandomierz, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 (od poniedziałku do piątku),
  • Busko - Zdrój, ul. Kościuszki 60, pok. 103 (od poniedziałku do piątku)

Projekt realizowany jest w ramach działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

>>Dokumenty do pobrania<<

Dla przedsiębiorstw i pracowników sektora MŚP z obszarów funkcjonalnych miast Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska - Kamiennej - Operatorem PSF jest Starpolska Izba Przemysłowo - Handlowa. WIĘCEJ INFORMACJI

 

Czytaj dalej...

Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy - konferencja

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zapraszam do udziału w biznesowym spotkaniu sieciującym B2B „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy”, które odbędzie się 9 czerwca w Busku - Zdroju.

Celem wydarzenia jest promocja potencjału gospodarczego województwa świętokrzyskiego oraz regionalnych usług uzdrowiskowych na rynkach zagranicznych. Ponadto spotkanie przyczyni się do nawiązania nowych, trwałych kontaktów gospodarczych w sektorze turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej. Tegoroczne wydarzenie jest już IV edycją międzynarodowych spotkań branży uzdrowiskowej i turystyki medycznej.

Poprzednie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, mediów oraz przedstawicieli władz samorządowych. Co roku wydarzeniu towarzyszy przyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorców, dziennikarzy oraz zagranicznych ekspertów z branży turystyki medycznej i prozdrowotnej. W tym roku będą z nami goście z Francji, Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Chin, Finlandii, Norwegii i Szwecji. 

Spotkanie „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy” odbędzie się 9 czerwca, o godz. 9:30 – Sanatorium „Marconi” Centrum Konferencyjne (wejście od ul. 1 Maja). 

AGENDA

Kontakt - Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości (tel. (041)365-81-82):

Karina Kępa                                   Tomasz Gałucha

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj dalej...

Uczniowie rozpoczną praktyki w fabryce SEFAKO

W czerwcu 54 uczniów z Technikum Mechanicznego w Sędziszowie rozpoczęło 200-godzinne praktyki w Fabryce Kotłów „SEFAKO” w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej - zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu”

Od stycznia Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii realizuje kolejny już projekt, którego celem jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie form i metod nauczania do wymagań regionalnego pracodawcy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. – jednego z największych w Europie producentów kotłów przemysłowych. Beneficjentami projektu będą uczniowie i nauczyciele Technikum Mechanicznego, części Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, które kształciło w przeszłości wykwalifikowanych robotników zatrudnionych później w „SEFAKO”. Projekt zakłada powrót do tradycji kształcenia pod konkretne potrzeby produkcyjne. 

1 czerwca rozpoczął się kolejny etap projekty, w ramach którego 54 uczniów rozpoczęło praktyki. Nauka zawodu będzie się odbywać w Fabryce Kotłów „SEFAKO” i potrwa 200 godzin. Oprócz praktyk uczniowie technikum wezmą udział w specjalistycznych kursach oraz zajęciach dodatkowych przygotowanych przez Politechnikę Świętokrzyską z zakresu automatyzacji procesów produkcji, odnawialnych źródeł energii oraz spawania laserowego w energetyce. Szkoła otrzyma także środki na stworzenie profesjonalnego centrum frezerskiego, a od września zostanie utworzona specjalna klasa patronacka.

Realizacja projektu „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – Zrównoważony Rozwój Energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu” potrwa do grudnia 2018 r. Łączna kwota dofinansowania projektu to 2 417 703,50 zł.

Liderem projektu realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Partnerami projektu są: Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie oraz Politechnika Świętokrzyska.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Czytaj dalej...

Jak prowadzić biznes na Ukrainie - spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na spotkanie dotyczące uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie.

Spotkanie „Prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie – uwarunkowania i możliwości” odbędzie się 5 czerwca o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej  Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach (ul. Rynek 3). Konferencja jest częścią wizyty delegacji z ukraińskiego obwodu winnickiego.

Podczas spotkania, skierowanego do świętokrzyskich przedsiębiorców oraz organizacji współpracujących z  partnerami z Ukrainy, zostaną omówione narzędzia przyciągania inwestycji zagranicznych oraz formy ich wspierania, klimat inwestycyjny w Winnicy, oraz pozytywne przykłady takiej współpracy.

Formularz rejestracyjny

Agenda spotkania

 

Czytaj dalej...

Spotkanie instytucji otoczenia biznesu z Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu Rady Biznesu Państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (16+1) oraz Investment Development Agency of Latvia (LIAA) do wzięcia udziału w Spotkaniu instytucji otoczenia biznesu z Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (16+1), które odbędzie się w Rydze (Łotwa) w dniach 19-21 czerwca 2017 r.

Adresaci oraz tematyka spotkania

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (instytucji i agend rządowych jak i organizacji pozarządowych) zainteresowanych tematyką współpracy handlowej z Chinami oraz współpracy w ramach formatu "16+1". Głównym elementem wydarzenia będzie organizowana w dniu 20 czerwca konferencja poświęcona trzem blokom tematycznym:

  1. Food export to China and challenges
  2. Cross-border e-commerce, online marketing and branding
  3. Intellectual Property Rights (IPR) and trademark questions

Udział w wydarzeniu

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników. Rejestracja na wydarzenie

Rekomendowany hotel dla uczestników wydarzenia: Albert Hotel - http://www.alberthotel.lv/ - stawki dla uczestników wydarzenia od 85 euro/noc.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat rezerwacji hotelowej w Albert Hotel, prosimy o kontakt bezpośredni Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nr. tel. +371 6 7142746

Informacje oraz kontakt

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat wydarzenia, zapraszamy do kontaktu z PARP:
Wojciech Chatys
Departament Promocji Gospodarczej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 22 432 85 47

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia oraz agendy znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia.

Czytaj dalej...

Interpack 2017 - misja gospodarcza z firmą Polfol

Ekspert ze Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii towarzyszył świętokrzyskiej firmie Polfol podczas Międzynarodowych Targów Maszyn Pakujących, Opakowań oraz Maszyn Cukierniczych Interpack 2017, które odbyły się w Dusseldorfie.

Targi Interpack to największe światowe wydarzenie wystawiennicze skierowane do branży opakowaniowej. Podczas tegorocznej edycji imprezy zaprezentowane zostały najnowsze trendy, innowacje i technologiczne nowinki, nie tylko w zakresie urządzeń do pakowania, lecz także stosowanych materiałów czy usług.

Świętokrzyska firma Polfol działa na rynku od początku lat 90-tych. Jest producentem opakowań foliowych dla podmiotów z różnych branż gospodarki. Produkowane przez nią opakowania są używane zarówno przez producentów artykułów spożywczych, jak i przez firmy działające w sektorze wysokich technologii.

Dzięki wsparciu ŚCITT podczas targów Interpack 2017 dla przedsiębiorcy zostało zaaranżowane kilka spotkań biznesowych, m.in. z przedstawicielami Singapore Manufacturing Federation. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest uczestnikiem wielu misji gospodarczych z udziałem świętokrzyskich przedsiębiorców. Eksperci spółki oferują indywidualną opiekę biznesową w kontaktach międzynarodowych.

 

Czytaj dalej...

Atlas dla przedsiębiorcy - warsztaty

Zasady funkcjonowanie Bazy Usług Rozwojowych przedstawił świętokrzyskim przedsiębiorcom Karol Kaczmarski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, podczas spotkania „Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020”.

„Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020”, warsztat w ramach cyklu ogólnopolskich spotkań, odbył się 9 maja br. w Stacji Biznesu. Spotkanie zorganizowała Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Usług Rozwojowych oraz ŚZPP Lewiatan.

Spotkanie poprowadziły ekspertki: Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik. W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzieli się m.in. o: innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu. Zyskali również wiedzę nt. możliwości Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw oraz planowaniu i realizacji wybranych typów projektów.

W spotkaniu wzięli również udział specjalnie zaproszeni goście. Karol Kaczmarski, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, przedstawił zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych - platformy, za pośrednictwem której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą wybrać odpowiednią ofertę i zapisać się na usługi rozwojowe (m.in.: szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching), w tym te współfinansowane ze środków publicznych. Baza zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy przedsiębiorca (instytucja) lub zainteresowana osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać propozycję rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Monika Mazurkiewicz, Kierownik Działu Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zachęcała słuchaczy do współpracy ich przedsiębiorstw z nauką. Wskazała na możliwości wsparcia podmiotów prowadzących działalność w zakresie komercjalizacji badań oraz realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych. Artur Kosmala z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach przybliżył uczestnikom harmonogramy oraz zasady planowanych najbliższych konkursów dedykowanych dla przedsiębiorców w naszym regionie.

Warsztat zakończyły indywidualne konsultacje eksperckie projektów unijnych przygotowanych przez uczestników.

Było to już drugie z czterech zaplanowanych w Kielcach spotkań z cyklu „Atlas Przedsiębiorcy 2014-2020”. Kolejne odbędzie się już w czerwcu w Stacji Biznesu.

źródło: http://www.szpp.eu

 

Czytaj dalej...

Przedsiębiorco! Przyjmij ucznia na staż

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii poszukuje świętokrzyskim firm zainteresowanych przyjęciem na wakacyjne staże uczniów szkół zawodowych i techników w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

Częścią projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” jest organizacja 150-godzinnych, wakacyjnych staży dla uczniów szkół zawodowych i techników o profilu technik informatyk, organizacja reklamy, mechanizacja rolnictwa, obsługa turystyczna, urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, żywienie i usługi gastronomiczne, budownictwo, hotelarstwo, mechatronika, terapeuta zajęciowy i logistyk

Przedsiębiorca organizujący praktykę otrzymuje 1000 zł na działania związane z przygotowaniem miejsca pracy i niezbędne szkolenia na jednego ucznia. Ponadto dla opiekuna stażysty przewidziano wynagrodzenie w kwocie 1300 zł, z czego 300 zł stanowi wkład własny przedsiębiorcy. Ekwiwalent pieniężny za organizację oraz stażu oraz opiekę nad uczniem wypłacane są przedsiębiorcy na podstawie noty obciążeniowej. Z każdym przedsiębiorcą zawierane są umowy trójstronne (ŚCITT - Szkoła –Przedsiębiorca). Na staż jeden przedsiębiorca może przyjąć maksymalnie 8 uczniów.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje. Część dotycząca praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zakłada podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Kontakt - 539 934 224
Marek Kołacz                   Wojciech Wójtowicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Czytaj dalej...

Nabór na targi - zaproszenie dla startupów

Urząd Miasta Kielce po raz kolejny w tym roku uruchamia nabór startupów na targi. Tym razem zaprasza zainteresowane osoby, które chciałby promować swoje pomysły biznesowe podczas targów tworzyw sztucznych PLASTPOL w terminie 23-26 V 2017.
 
Nabór prowadzony przez Urząd Miasta Kielce zakończy się 15 maja b.r. (poniedziałek.) Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać w formie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na adres:
 
Urząd Miasta Kielce
Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
ul. Strycharska 6, 25-659
pokój 706 (drugie piętro)

Więcej informacji o naborze, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdą Państwo TUTAJ.

Gorąco zachęcamy! Stoisko jest udostępnione startupom całkowicie bezpłatnie. Nasze ubiegłoroczne doświadczenia pokazują, iż warto być i promować się na targach


Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN