Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Świętokrzyskie gminy z dofinansowaniem na działania ekologiczne

Cztery świętokrzyskie gminy, dla których aplikacje przygotowało Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, otrzymają blisko 4,7 mln zł na instalacje i systemy odnawialnych źródeł energii.

Kazimierza Wielka, Bejsce, Łoniów i Zawichost znalazły się wśród gmin, który otrzymają wsparcie w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe na lata 2014 – 2020.

Kazimierza Wielka i Bejsce otrzymały dofinansowanie w kwocie 2,74 mln zł na budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Natomiast Łoniów i Zawichost zostaną wsparte kwotą 1,94 mln zł na inwestycje w system odnawialnych źródeł energii na terenie gmin.

Wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przygotował zespół Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Czytaj dalej...

Sukces strefy B2B na targach ENEX

Kilkudziesięciu przedsiębiorców z Polski i Norwegii wzięło udział w spotkaniach B2B podczas XXI Międzynarodowych Targów Energii i Elektrotechniki ENEX.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Ambasadą Norwegii było organizatorem strefy B2B podczas targów ENEX. Podczas dwóch dni targów odbyło się ponad 60 dwustronnych spotkań biznesowych.

Głównymi uczestnikami spotkań były firmy reprezentujące branże odpadową, recyklingową, energetyczną, OZE, ochrony środowiska oraz gospodarki wodno - ściekowej. Celem spotkań B2B jest stworzenie dogodnych warunków do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami. Skojarzone ze sobą firmy spotykają się, przy stolikach w specjalnie wyznaczonej strefie spotkań B2B na hali targowej. Każde spotkanie trwa ok. 30 min.

Podczas pierwszego dnia targów odbyła się także konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym”, której współorganizatorem było Świętokrzyskie Centrum Innowacji  i Transferu Technologii.

Uczestnicy mieli możliwość udziału w trzech panelach tematycznych z zakresu gospodarki cyrkulacyjnej, sektora wodno – ściekowego oraz sektora odpadowego i czystej energii. W trakcie spotkania specjaliści z Ambasady Norweskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedstawili mechanizmy wsparcia finansowego dla firm z szeroko pojętej branży ochrony środowiska. Przedstawiciele polskich i norweskich firm zaprezentowali dobre praktyki i podzielili się swoim biznesowym doświadczeniem. Wymiana międzynarodowych doświadczeń w obszarach o tak szybkiej dynamice rozwoju jest bezcenna. Widać różnice w funkcjonowaniu firm w różnych krajach, choćby ze względu na rożne uwarunkowania prawne. Jednak dzięki takim spotkaniom możemy implementować rozwiązania technologiczne partnerów – mówi dr Anna Twarowska, specjalistka ŚCITT.

 

Czytaj dalej...

Nauczyciele zakończyli zimowe praktyki

Podczas tegorocznych ferii cztery nauczycielki przedmiotów zawodowych odbyły praktyki w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

Pedagożki doskonaliły swoje umiejętności praktyczne zgodnie z kierunkami kształcenia – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. 40 – godzinne praktyki miały miejsce w Hotelu pod Ciżemką w Sandomierzu oraz w Centrum Konferencyjno – Bankietowym Markiz w Łopusznie. Możliwość odbycia praktyk daje nauczycielom szansę na poznanie aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz aktualizację warsztatu dydaktycznego.

Do września 2018 r. swoje kwalifikacje podniesie dodatkowo 8 pedagogów z 4 szkół kształcenia zawodowego – łącznie 56 nauczycieli podczas trwania projektu.

Czytaj dalej...

Informacja dotycząca biur BUR w Jędrzejowie i Końskich

W dniu 02.03.2018 (piątek) br. biuro BUR w Jędrzejowie będzie nieczynne. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem infolinii 539934222.

W dniu 01.03.2018 (czwartek) br. biuro BUR w Końskich będzie nieczynne wszystkich zainteresowanych zapraszamy w (piątek) 02.03.2018 br. lub prosimy o kontakt pod numerem infolinii 539934222.

Czytaj dalej...

Biznes międzynarodowy – oferty współpracy

Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii co miesiąc zamieszcza na swojej stronie nowe profile zagranicznych firm zainteresowanych znalezieniem partnerów biznesowych i nawiązaniem współpracy.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii pełni rolę regionalnego ośrodka sieci Enterprise Europe Network. EEN to największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Skupionych jest w niej ponad 60 krajów, 600 organizacji i 3000 ekspertów.
Oferta sieci adresowana jest do lokalnych przedsiębiorców i obejmuje przede wszystkim:

  • udzielanie informacji i doradztwo w zakresie możliwości finansowania działalności gospodarczej oraz prawa Unii Europejskiej,
  • pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej),
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, spotkania brokerskie),
  • pomoc we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności badawczej (w tym uczestnictwo w 7. Programie Ramowym).

W ramach prowadzonej działalności na stronie ŚCITT, w zakładce EEN publikowane są oferty i profile zagranicznych firm zainteresowanych podjęciem międzynarodowej współpracy. Eksperci ŚCITT udzielają pomocy i prowadzą pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów biznesowych.

 

Czytaj dalej...

Scale Up South Poland – szkolenie z internacjonalizacji

Dwie świętokrzyskie firmy, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie Scale Up South Poland, wezmą udział w pierwszym szkoleniu z zakresu internacjonalizacji.

Vitrintec Sp. z o.o. oraz Mewaa Michał Wojciechowski rozpoczynają cykl szkoleń w ramach projektu Scale Up South Poland. Już 8 marca w Krakowie wezmą udział w sesji dotyczącej internacjonalizacji, z nakierunkowaniem na prowadzenie biznesu i poszukiwanie partnerstwa na rynku niemieckim. Zajęcia poprowadzi Łukasz Żak, od 12 lat pracujący w obszarach związanych z wymiana handlową, delegowaniem pracowników i przygotowaniem strategii eksportowych, ekspert Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw.
Uczestnikom projektu zostaną przedstawione także informacje związane z planowaną misją gospodarczą do Niemic i udziałem w targach i spotkaniach brokerskich CeBIT 2018.

Program Scale Up South Poland zakłada wsparcie młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw w rozwoju i internacjonalizacji działalności. Do programu zostało wybranych 12 firm z 4 województw (świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, podkarpackie).

 

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN