Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

RODO - szkolenia dla samorządowców

Ponad 80 przedstawicieli świętokrzyskich samorządów wzięło udział w szkoleniach dotyczących zmian w RODO, organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w porozumieniu ze Związkiem Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego przeprowadziło szkolenia z zakresu zmian w  ochronie danych osobowych po wejściu w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wzięli w nich udział przedstawiciele świętokrzyskich samorządów.

Od 25 maja zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Wprowadza ono szereg zmian względem obecnie obowiązujących przepisów, które dotyczą wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe. Nowe prawo stanowi wyzwania zarówno dla przedsiębiorców jak i jednostek samorządu terytorialnego, które muszą dostosować swoje procedury i polityki bezpieczeństwa do nowych wyzwań. Konsekwencją niedostosowania się do nowych przepisów będą wysokie kary finansowe.

Szkolenia prowadziła Julita Skowrońska, ekspert ds. prawnych aspektów bezpieczeństwa danych.

Czytaj dalej...

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii świadczy dla przedsiębiorców usługi doradcze oraz obsługę w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych. W ramach działania 1.2 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć dla rundy I - od 27 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r., dla rundy II - od 30 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 POPW zalicza się:

 • koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności;
 • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania projektów w konkursie
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii). Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji o naborze TUTAJ

Szczegółowe informacje o usługach ŚCITT:
Karolina Kaczmarska (Kotwica)
539 934 228
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj dalej...

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podczas targów żywności funkcjonalnej i typu "free from" w Sztokholmie.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do producentów i dystrybutorów następujących rodzajów żywności:

 • funkcjonalna,
 • dla alergików (bezglutenowa, bez laktozy itp.), 
 • wegańska,
 • bez cukru,
 • bez GMO,
 • suplementy diety i in.

Udział w giełdzie kooperacyjnej na targach umożliwi przedsiębiorcom nie tylko nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych, ale również zapoznanie się z najnowocześniejszymi trendami w branży.

JAK TO DZIAŁA?

 1. Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać, w formularzu rejestracyjnym online.
 2. Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu online na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej.
 3. Rejestracja trwa do 1 maja 2018 r.
 4. Od 12 marca do 4 maja 2018 r., (a w przypadku producentów - od 20 kwietnia do 4 maja) z aktualizowanego na bieżąco katalogu online, zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy.
 5. 9 maja 2018 r. uczestnicy otrzymują wstępne agendy spotkań.
 6. W dniach 16-17 maja 2018 r., przy ponumerowanych stolikach, odbywają się uprzednio zaaranżowane indywidualne spotkania.

Taka formuła giełdy to efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.

KOSZTY

Udział w giełdzie jest bezpłatny. Istnieje również możliwość otrzymania bezpłatnej wejściówki na targi. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie. 

Uczestnikom przysługuje:

 • Wpis do katalogu giełdy kooperacyjnej, dostępnego online,
 • Indywidualny harmonogram spotkań,
 • Wsparcie logistyczne, pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy.

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
Termin rejestracji mija 1 maja 2018 r.
Więcej informacji na temat giełdy: https://free-from-functional-food-matchmaking-2018.b2match.io/

Szczegóły dotyczące giełdy kooperacyjnej: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Studencka 1

Łukasz Syska
Koordynator Konsorcjum EEN Polska Południowa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
797 590 974

 

Czytaj dalej...

10 lat sieci Enterprise Europe Network

W 2018 roku przypada 10 rocznica funkcjonowania sieci Enterprise Europe Network. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii pełni funkcję regionalnego ośrodka systemu.

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Skupia ponad 60 krajów, 600 organizacji i 3000 ekspertów. Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

W ciągu 10 lat z usług sieci skorzystało 2,6 mln przedsiębiorców z sektora MŚP, ponad 410 tys. firm otrzymało porady od ekspertów, aby pomóc im wprowadzać innowacje i rozwijać się na arenie międzynarodowej.

Jednym z wiodących działań ośrodków sieci są spotkania biznesowe B2B. Odbyło się ponad 700 tys. spotkań, w których wzięło udział 230 tys. przedsiębiorców. Ponad 9 tys. skorzystało z pakietów wsparcia innowacji. Średnia stopa zadowolenia klientów sieci EEN wynosi 86%.

Obecnie działa ponad 600 ośrodków Enterprise Europe Network na całym świecie. Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków, polegającej na wymianie potrzebnych Klientowi informacji oraz dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych.

Kontakt z regionalnym ośrodkiem Europe Enterprise Network

Łukasz Syska                                   Karolina Kaczmarska (Kotwica)
Koordynator Konsorcjum              Specjalista
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj dalej...

Świętokrzyskie gminy z dofinansowaniem na działania ekologiczne

Cztery świętokrzyskie gminy, dla których aplikacje przygotowało Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, otrzymają blisko 4,7 mln zł na instalacje i systemy odnawialnych źródeł energii.

Kazimierza Wielka, Bejsce, Łoniów i Zawichost znalazły się wśród gmin, który otrzymają wsparcie w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe na lata 2014 – 2020.

Kazimierza Wielka i Bejsce otrzymały dofinansowanie w kwocie 2,74 mln zł na budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Natomiast Łoniów i Zawichost zostaną wsparte kwotą 1,94 mln zł na inwestycje w system odnawialnych źródeł energii na terenie gmin.

Wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przygotował zespół Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Czytaj dalej...

Sukces strefy B2B na targach ENEX

Kilkudziesięciu przedsiębiorców z Polski i Norwegii wzięło udział w spotkaniach B2B podczas XXI Międzynarodowych Targów Energii i Elektrotechniki ENEX.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Ambasadą Norwegii było organizatorem strefy B2B podczas targów ENEX. Podczas dwóch dni targów odbyło się ponad 60 dwustronnych spotkań biznesowych.

Głównymi uczestnikami spotkań były firmy reprezentujące branże odpadową, recyklingową, energetyczną, OZE, ochrony środowiska oraz gospodarki wodno - ściekowej. Celem spotkań B2B jest stworzenie dogodnych warunków do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami. Skojarzone ze sobą firmy spotykają się, przy stolikach w specjalnie wyznaczonej strefie spotkań B2B na hali targowej. Każde spotkanie trwa ok. 30 min.

Podczas pierwszego dnia targów odbyła się także konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym”, której współorganizatorem było Świętokrzyskie Centrum Innowacji  i Transferu Technologii.

Uczestnicy mieli możliwość udziału w trzech panelach tematycznych z zakresu gospodarki cyrkulacyjnej, sektora wodno – ściekowego oraz sektora odpadowego i czystej energii. W trakcie spotkania specjaliści z Ambasady Norweskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedstawili mechanizmy wsparcia finansowego dla firm z szeroko pojętej branży ochrony środowiska. Przedstawiciele polskich i norweskich firm zaprezentowali dobre praktyki i podzielili się swoim biznesowym doświadczeniem. Wymiana międzynarodowych doświadczeń w obszarach o tak szybkiej dynamice rozwoju jest bezcenna. Widać różnice w funkcjonowaniu firm w różnych krajach, choćby ze względu na rożne uwarunkowania prawne. Jednak dzięki takim spotkaniom możemy implementować rozwiązania technologiczne partnerów – mówi dr Anna Twarowska, specjalistka ŚCITT.

 

Czytaj dalej...

Nauczyciele zakończyli zimowe praktyki

Podczas tegorocznych ferii cztery nauczycielki przedmiotów zawodowych odbyły praktyki w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

Pedagożki doskonaliły swoje umiejętności praktyczne zgodnie z kierunkami kształcenia – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. 40 – godzinne praktyki miały miejsce w Hotelu pod Ciżemką w Sandomierzu oraz w Centrum Konferencyjno – Bankietowym Markiz w Łopusznie. Możliwość odbycia praktyk daje nauczycielom szansę na poznanie aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz aktualizację warsztatu dydaktycznego.

Do września 2018 r. swoje kwalifikacje podniesie dodatkowo 8 pedagogów z 4 szkół kształcenia zawodowego – łącznie 56 nauczycieli podczas trwania projektu.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN