Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Warsztaty dla członków Świętokrzyskiego Systemu Innowacji w Starachowicach

Warsztaty dla członków Świętokrzyskiego Systemu Innowacji w Starachowicach

W dniach 28-29 maja 2013 roku  w Hotelu „Europa” w Starachowicach odbyły się warsztaty dla członków Świętokrzyskiego Systemu Innowacji. Dwudniowe spotkanie  zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - partnera projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap)”, umożliwiło uczestnikom ŚSI - instytucjom otoczenia biznesu, przedstawicielom administracji i uczelni regionu - przedstawienie oczekiwań związanych z funkcjonowaniem tworzonej w ramach projektu aplikacji on-line.

Czytaj dalej...
Podsumowanie Misji branżowej Polska – Austria – Włochy – Niemcy – Polska

Podsumowanie Misji branżowej Polska – Austria – Włochy – Niemcy – Polska

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w terminie: od 13 do 18 maja 2013 r. zorganizowało Misję branżową: Polska (Kielce) – Austria – Włochy – Niemcy – Polska (Kielce). Powyżej wskazana Misja, została zrealizowana w ramach Projektu: Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Czytaj dalej...
Rozpoczęła się realizacja projektu "INWENCJA II"

Rozpoczęła się realizacja projektu "INWENCJA II"

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję, iż od 01.05.2013r., rozpoczął realizację projektu „INWENCJA II – Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw” w ramach ogłoszonego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Czytaj dalej...
Szkolenie: Wpływ doboru materiałów, technologii i instalacji na energochłonność budynków

Szkolenie: Wpływ doboru materiałów, technologii i instalacji na energochłonność budynków

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Politechnika Świętokrzyska w ramach projektu: Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim serdecznie zapraszają osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, osoby samo zatrudnione i kadrę zarządzającą przedsiębiorstw z branży m.in. budowlanej, energetycznej oraz architektów  z woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenie:  Wpływ doboru materiałów, technologii i instalacji na energochłonność budynków.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN