Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Szósta edycja Konkursu o Nagrodę NOVATOR

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach po raz szósty przyznała nagrody NOVATOR przedsiębiorstwom z województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały najlepsze przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, a także instytucjom i ludziom, którzy sprzyjają innowacjom. Statuetki wręczono podczas uroczystej gali 18 maja 2012 r. w Kieleckim Centrum Kultury.  W bieżącym roku statuetki przyznane zostały w ośmiu dziedzinach.

Czytaj dalej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce”

Szanowni Państwo, ze względu na rosnące zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego finansowaniem inwestycji oraz zadań bieżących z zakresu polityki społecznej, edukacji czy gospodarki komunalnej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w której istotną rolę odgrywają przedsiębiorcy, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce”. Najbliższe szkolenie odbędzie się 31 maja 2012 r. w Kielcach od godz. 10.30 do 14.30 (rejestracja od godz. 10.00), w Hotelu DAL (ul. Piotrkowska 12).

Czytaj dalej...

Region świętokrzyski zachęca migrantów do powrotu, weź udział w ankiecie badawczej!

 

 

 

„Bądź mądry, wróć, rozwijaj swój region”

W maju 2011 roku, Region Świętokrzyski rozpoczął współpracę przy innowacyjnym projekcie europejskim pn.: Regions benefitting from returning migrants – Re-Turn („Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów”), współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie warunków zachęcających migrantów do powrotu, wsparcie w reintegracji zawodowej oraz dopasowanie potrzeb regionalnego rynku pracy do możliwości, kompetencji i wykształcenia osób powracających.

Czytaj dalej...

Poszukujemy pracowników naukowych / naukowo-dydaktycznych zainteresowanych odbyciem stażu w ramach Projektu "INWENCJA"

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż w związku z prowadzoną rekrutacją dotyczącą organizacji staży pracowników naukowych/ naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach w Województwie Świętokrzyskim w ramach projektu „INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, poszukujemy Pracowników naukowych/ naukowo-dydaktycznych zainteresowanych odbyciem stażu, o następujących kwalifikacjach:

Czytaj dalej...

Podsumowanie konferencji „Ekoinnowacje szansą zrównoważonego rozwoju gospodarczego”

W dniu 12 kwietnia 2012 w gmachu Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się konferencja „Ekoinnowacje szansą zrównoważonego rozwoju gospodarczego”. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z innowacyjnymi technologiami środowiskowymi.  w szczególności ekoinnowacjami. Na konferencji przedstawiciele firm zaprezentowali własne przykłady rozwiązań ekoinnowacyjnych.

Czytaj dalej...

Podsumowanie Seminarium: „Produkcja energii elektrycznej w układzie kogeneracji”

11 kwietnia 2012 roku na Oddziale Elektrociepłowni w Kielcach odbyło się Seminarium zatytułowane „Produkcja energii elektrycznej w układzie kogeneracji”. Organizatorami spotkania byli Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Elektrociepłownia Kielce. Referat na temat Świętokrzysko – Podkarpackiego Klastra Energetycznego i działań na rzecz efektywnego wykorzystania energii wygłosił dr inż. Włodzimierz Grochal. Przedstawicielem Elektrociepłowni, który omawiał parametry oraz urządzenia wytwórcze znajdujące się na terenie zakładu był Paweł Kasperek. Po omówieniu procesu produkcji energii w układzie Kogeneracji, który oparty jest na jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej, można było osobiście zobaczyć urządzenia wykorzystywane w toku fabrykacji.

Czytaj dalej...

Rozpoczynamy procedurę naboru wniosków dotyczących organizacji staży pracowników naukowych/ naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach

STAŻE DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH/ NAUKOWO – DYDAKTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, że rozpoczyna procedurę naboru wniosków dotyczących organizacji staży pracowników naukowych/ naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach w Województwie Świętokrzyskim w ramach projektu „INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN