Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o otwartym naborze partnera

Świętokrzyskie Centrum Informacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony otwarty nabór partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu z komponentem ponadnarodowym do realizacji na etapie opracowania wniosku wdrażanego w ramach konkursu zamkniętego nr PWP/1/9.2/POKL/2013 wybrano ofertę złożoną przez Fundację Centrum Europy Lokalnej ul. Paderewskiego 29/3, 25-017 Kielce.

Czytaj dalej...

Otwarcie siedziby ŚCITT - podsumowanie

27 marca 2013 r.  odbyło  się wyjątkowe wydarzenie – otwarcie nowej siedziby Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Centrum Biznesu przy Al. Solidarności 34 w Kielcach.

Czytaj dalej...

Targi Edukacyjne - podsumowanie

Jak co roku Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach wzięło udział w Targach Edukacyjnych. W tym roku Spółka nie tylko wystawiała swoją bogatą ofertę szkoleń.  ŚCITT był również współorganizatorem spotkania dyskusyjnego oraz warsztatów pod wspólną nazwą: „Mechanizm transferu sprawdzonych, efektywnych rozwiązań proinnowacyjnych do regionu z zagranicy – uczący się region” wspólnie z Biurem Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Departamentem Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera ponadnarodowego

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o., na podstawie art. 28a ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 tj. z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera ponadnarodowego zainteresowanego wspólną realizacją projektu  z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku wdrażanego w ramach konkursu zamkniętego nr PWP/1/9.2/POKL/2013.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

 

 

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009.84.712 j.t., ze zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – konkurs zamknięty PWP/1/9.2/POKL/2013 – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór Partnera, zainteresowanego wspólną realizacją projektu z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku.

Czytaj dalej...

Podsumowanie Partner Search Forum organizowanym pod nazwą „XI Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej”

W dniach 26-28.02.2013 roku odbyło się Partner Search Forum organizowane pod nazwą „XI Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej”, które towarzyszyło XI Targom Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia oraz XVI Międzynarodowym Targom Energetyki i Elektrotechniki ENEX. Celem Forum była promocja innowacyjnej myśli technologicznej, usług oraz produktów związanych z efektywnym wykorzystaniem energii (EWE) i odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy oferentami nowych rozwiązań technologicznych a ich potencjalnymi klientami.

Czytaj dalej...

Aktualizacja dokumentów

Szanowni Państwo, Zamieszczamy poniżej zmieniony Regulamin konkursu na dofinansowanie indywidualnych wyjazdów krajowych i zagranicznych wraz z załącznikami. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z dokumentami, które są obowiązujące od dnia 4 marca 2013 r.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN