Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Zapraszamy do korzystania z usług Centrum Kompetencji EWE

Centrum Kompetencji EWE - Punkt Informacji i Realizacji Usług w zakresie Efektywnego Wykorzystania Energii działający przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaprasza firm z sektora mikro, małych średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego do korzystania z bezpłatnych usług

Czytaj dalej...

Bezpłatne szkolenie „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce”

Szanowni Państwo, ze względu na rosnące zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego finansowaniem inwestycji oraz zadań bieżących z zakresu polityki społecznej, edukacji czy gospodarki komunalnej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w której istotną rolę odgrywają przedsiębiorcy, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce”. Jest to już ostatnie szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne czynnikiem przedsiębiorczości”, które odbędzie się 4 września 2012 r. w Kielcach od godz. 10.30 do 14.30 (rejestracja od godz. 10.00), w Hotelu Kongresowym (Al. Solidarności 34).
Szkolenie, prowadzone będzie przez ekspertów Instytutu Konsultantów Europejskich z Kalisza, zajmujących się na co dzień doradztwem przy inwestycjach typu PPP, poświęcone będzie przede wszystkim praktycznym aspektom realizacji tego typu przedsięwzięć.

Czytaj dalej...

Wznowienie naboru na wyjazd zagraniczny

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie realizacji indywidualnego wyjazdu zagranicznego w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)”. Nabór został wznowiony ponieważ dysponujemy jednym wolnym miejscem (jeden z zakwalifikowanych uczestników wycofał się z realizacji wyjazdu). Obowiązuje dotychczasowa procedura naboru.

Posiedzenie Komisji ds. oceny jakości transferu wiedzy zostało zaplanowane na dzień 10 sierpnia 2012 r.

Czytaj dalej...

Podsumowanie spotkania w Cedzynie w ramach Kręgu Innowacji „Efektywne Wykorzystanie Energii”

W dniu 27.06.2012 r. w hotelu GROMADA na Cedzynie odbyło się cykliczne spotkanie w ramach Kręgu Innowacji „Efektywne Wykorzystanie Energii”. Tym razem spotkanie miało charakter seminarium dyskusyjnego pt. „Krąg Efektywne Wykorzystanie Energii  - nowe formy wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystanie energii w województwie świętokrzyskim”, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli przedsiębiorstw,  jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej...

27 czerwca 2012 - Seminarium: - nowe formy wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystanie energii

Poprawa efektywności energetycznej to dziś jedno z największych wyzwań zarówno w wymiarze globalnym, regionalnym, ale też dla indywidualnych odbiorców energii, bo przecież dla odbiorców to wymierne oszczędności na rachunkach, a co za tym idzie poprawa komfortu życia. Już 27 czerwca 2012 wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego podejmiemy dyskusję na temat działań, jakie należy realizować w Regionie Świętokrzyskim na rzecz Efektywnego Wykorzystanie Energii. Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy na seminarium dyskusyjne pt. „Krąg Efektywne Wykorzystanie Energii  - nowe formy wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystanie energii w województwie świętokrzyskim”.

Czytaj dalej...

Zaproszenie do udziału w zagranicznym wyjeździe studyjnym do Belgii

Szanowni Państwo, W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. mam przyjemność zaprosić przedstawicieli Instytucji zaangażowanych w tworzenie Świętokrzyskiego Systemu Innowacji  do udziału w zagranicznym wyjeździe studyjnym do Belgii, którego realizację zaplanowano w terminie  25.06.2012 r. – 28.06.2012 r.

Celem kolejnej wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)”  jest prezentacja następujących zagadnień:

- Europejska Przestrzeń Badawcza – możliwość finansowania międzynarodowych projektów badawczych;

- Wspólny rynek innowacji – finansowanie badań, finansowanie wdrożeń wyników badań w przemyśle;

- Innowacje w sektorze publicznym – kształtowanie polityki i dokonywanie oceny wyników wdrażania innowacji w regionie. Prezentacja dobrych praktyk;

- Innowacje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji otoczenia biznesu/organizacji non profit w ich kształtowaniu;

- Region Świętokrzyski w Unii Europejskiej – szanse rozwoju i plany na przyszłość w nowej perspektywie finansowej.

W ramach organizacji wyjazdu studyjnego przewidziano finansowanie następujących kosztów osobowych związanych z udziałem w wyjeździe:

- koszt transportu;

- ubezpieczenie na czas podróży i pobytu;

- noclegi;

- wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz tłumacz przez cały czas trwania wizyty, przewodnik i moderatorzy rozmów.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe studyjnym proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami oraz dostarczenie formularza zgłoszeniowego do dnia 08.06.2012 r., do godz. 15.00 do biura projektu: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce, pok. nr 9. W razie pytań dotyczących wyjazdu proszę o kontakt z Anna Smorąg: tel. (041) 34 32 915, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ramowy program wizyty studyjnej

*Wyjazd studyjny realizowany jest w ramach projektu pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)” realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej z dn. 4 października 2010 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Biurem Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Lider Projektu) a Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (Partner Projektu), finansowanego  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin wyjazdy studyjne - pobierz.

- Formularz zgłoszeniowy - pobierz;

- Raport wyjazd studyjny - pobierz;

Czytaj dalej...

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu "Efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych- średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim"

Aktualnie prowadzimy rekrutację szkolenia:

- „Audytor efektywności energetycznej”- Edycja 1,

- „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy na efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie” – Edycja 1,

- „Instalacje w budownictwie sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu energii”–  Edycja 1,

- „Projektowanie budynków pasywnych” – Edycja 1.

Przypominamy także o trwającej rekrutacji na szkolenia:

- „Audytor energetyczny”- Edycja 2,

- „Wpływ doboru materiałów i technologii w budownictwie na energochłonność budynków”- Edycja 1.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów należy zapoznać się z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja potrwa do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN