Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Aktualizacja dokumentów

Szanowni Państwo, Zamieszczamy poniżej zmieniony Regulamin konkursu na dofinansowanie indywidualnych wyjazdów krajowych i zagranicznych wraz z załącznikami. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z dokumentami, które są obowiązujące od dnia 4 marca 2013 r.

Czytaj dalej...

Rekrutacja konsultantów na I stopień certyfikacji TRIZ - Akademia TRIZ dla biznesu

W związku z rozpoczęciem projektu pt: ”Akademia TRIZ dla biznesu” biuro Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach rozpoczyna rekrutację konsultantów na I stopień certyfikacji TRIZ w 5-stopniowej skali MATRIZ. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek otoczenia biznesu i innych jednostek odpowiedzialnych za innowacje i rozwój oraz osoby które chcą poznać tajniki światowej sławy techniki rozwiązywania problemów technicznych.

Czytaj dalej...

Konkurs na dofinansowanie indywidualnych wyjazdów krajowych i zagranicznych

W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (Partner Projektu) oraz Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Lider Projektu), serdecznie zapraszamy pracowników instytucji zaangażowanych w kształtowanie regionalnej polityki innowacji do udziału w projekcie „Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap”.

Czytaj dalej...
Turniej dla gimnazjalistów

Turniej dla gimnazjalistów

Rusza nabór szkół gimnazjalnych do II Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności. Celem turnieju jest m.in. rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, postaw kreatywnych, umiejętności pracy w grupie oraz popularyzacja wiedzy na temat innowacyjności.

Czytaj dalej...
Nowy projekt - „Akademia TRIZ dla biznesu”

Nowy projekt - „Akademia TRIZ dla biznesu”

Projekt „Akademia TRIZ dla biznesu” w swym zakresie stanowi kontynuację popularyzacji TRIZ, która to została zapoczątkowana w ramach I edycji „Funduszu Grantów na Inicjatywy”. Podstawą projektu jest metodyka TRIZ, czyli teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień, w odniesieniu do praktycznych zastosowań w sektorze biznesu. Projekt wnosi oryginalną (w Polsce) ideę, która doskonale sprawdziła się w tysiącach światowych firm. Oryginalność i skuteczność TRIZ znalazła uznanie wszystkich liczących się korporacji przemysłowych. Zaszczepienie jej w Polsce stanowi logiczną konsekwencję działań związanych z rozwojem gospodarczym. Zastosowanie metodyki TRIZ daje możliwość niezbędnej elastyczności, umożliwiającej zastosowanie jej w innych dziedzinach niż technika.

Czytaj dalej...
Branżowe Forum Innowacji Efektywne Wykorzystanie Energii

Branżowe Forum Innowacji Efektywne Wykorzystanie Energii

W dniu 14 grudnia 2012 roku  w hotelu Uroczysko  w  Cedzynie  k/Kielc odbyło się Branżowe Forum Innowacji  Efektywne Wykorzystanie Energii jako inteligentna specjalizacja regionalna Województwa Świętokrzyskiego. Wydarzenie zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach projektu „Kręgi Innowacji ”ma na celu zaprezentowanie możliwości wsparcia finansowego regionalnych specjalizacji w latach 2014-2020, zarówno na poziomie krajowym i regionalnym.

Czytaj dalej...

Świętokrzyskie Forum Gospodarcze

W dniu 23 listopada 2012 roku w Auli budynku Energis Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach sieci Enteprise Europe Network odbyło się Świętokrzyskie Forum Gospodarcze pod hasłem „Przedsiębiorczość regionu wobec wyzwań i kierunków rozwoju gospodarki europejskiej”.

Relacja ze Świętokrzyskiego Forum Gospodarczego w NTV Kielce: www.ntvkielce.pl

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na realizację projektu „Akademia TRIZ dla biznesu”

Dnia 12 grudnia 2012 roku Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Pan Łukasz Bilski podpisał w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie umowę wsparcia dla projektu „Akademia TRIZ dla biznesu”. Projekt systemowy, którego Liderem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii we współpracy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, będzie realizowany w okresie 01.01.2013-31.12.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”.

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie konkursu na logo

Decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa ŚCiTT, pana Łukasza Bilskiego Zarządzeniem nr 9/SCITT/2012 z dnia 24.10.2012 roku, w składzie:

1) Przemysław Janiszewski – Przewodniczący Komisji
2) Elżbieta Cholewa – Członek Komisji
3) Łukasz Syska - Członek Komisji
4) Włodzimierz Grochal - Członek Komisji
5) Mariusz Goraj - Członek Komisji

konkurs na opracowanie logo pozostaje bez rozstrzygnięcia ponieważ wybrana praca jest niezgodna z regulaminem konkursu.

Szczegółowe informacje zostały wysłane do wiadomości oferentów.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN