Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Zapraszamy na spotkanie dotyczące nowych form wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii w województwie świętokrzyskim

Kontynuując cykl konferencji organizowanych w ramach projektu „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” w dniu 27 września 2012 r. w hotelu GROMADA w Cedzynie Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.  organizuje kolejne spotkanie pt. „Krąg Efektywne Wykorzystanie Energii - nowe formy wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii w województwie świętokrzyskim – część 2”.

Czytaj dalej...

Zapraszamy do Punktu Doradztwa Zawodowego

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach zaprasza do korzystania z Punktu Doradztwa Zawodowego działającego w ramach projektu „Kompleksowość wsparcia szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w Województwie Świętokrzyskim”.

Czytaj dalej...

Konferencja podsumowująca projekt PPP - 18.09.2012 r.

W dniu 18 września 2012 roku w Sandomierzu - w Hotelu Pod Ciżemką - odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: Partnerstwo Publiczno – Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj dalej...

Zaproszenie do udziału w warsztatach 19 – 20 września 2012 r.

Szanowni Państwo, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją „REGIONALIS” serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału w dwudniowych warsztatach pn.: „Pozyskiwanie funduszy unijnych przez podmioty ekonomii społecznej”, które odbędą się w terminie: 19–20 września 2012 r. godz.: 09:00-15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Kielcach, ul. Zagnańska 84a, Kielce.

Czytaj dalej...

Zapraszamy do korzystania z usług Centrum Kompetencji EWE

Centrum Kompetencji EWE - Punkt Informacji i Realizacji Usług w zakresie Efektywnego Wykorzystania Energii działający przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaprasza firm z sektora mikro, małych średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego do korzystania z bezpłatnych usług

Czytaj dalej...

Bezpłatne szkolenie „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce”

Szanowni Państwo, ze względu na rosnące zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego finansowaniem inwestycji oraz zadań bieżących z zakresu polityki społecznej, edukacji czy gospodarki komunalnej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w której istotną rolę odgrywają przedsiębiorcy, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce”. Jest to już ostatnie szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne czynnikiem przedsiębiorczości”, które odbędzie się 4 września 2012 r. w Kielcach od godz. 10.30 do 14.30 (rejestracja od godz. 10.00), w Hotelu Kongresowym (Al. Solidarności 34).
Szkolenie, prowadzone będzie przez ekspertów Instytutu Konsultantów Europejskich z Kalisza, zajmujących się na co dzień doradztwem przy inwestycjach typu PPP, poświęcone będzie przede wszystkim praktycznym aspektom realizacji tego typu przedsięwzięć.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN