Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Zapraszamy do Punktu Doradztwa Zawodowego

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach zaprasza do korzystania z Punktu Doradztwa Zawodowego działającego w ramach projektu „Kompleksowość wsparcia szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w Województwie Świętokrzyskim”.

Czytaj dalej...

Konferencja podsumowująca projekt PPP - 18.09.2012 r.

W dniu 18 września 2012 roku w Sandomierzu - w Hotelu Pod Ciżemką - odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: Partnerstwo Publiczno – Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj dalej...

Zaproszenie do udziału w warsztatach 19 – 20 września 2012 r.

Szanowni Państwo, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją „REGIONALIS” serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału w dwudniowych warsztatach pn.: „Pozyskiwanie funduszy unijnych przez podmioty ekonomii społecznej”, które odbędą się w terminie: 19–20 września 2012 r. godz.: 09:00-15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Kielcach, ul. Zagnańska 84a, Kielce.

Czytaj dalej...

Zapraszamy do korzystania z usług Centrum Kompetencji EWE

Centrum Kompetencji EWE - Punkt Informacji i Realizacji Usług w zakresie Efektywnego Wykorzystania Energii działający przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaprasza firm z sektora mikro, małych średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego do korzystania z bezpłatnych usług

Czytaj dalej...

Bezpłatne szkolenie „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce”

Szanowni Państwo, ze względu na rosnące zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego finansowaniem inwestycji oraz zadań bieżących z zakresu polityki społecznej, edukacji czy gospodarki komunalnej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w której istotną rolę odgrywają przedsiębiorcy, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce”. Jest to już ostatnie szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne czynnikiem przedsiębiorczości”, które odbędzie się 4 września 2012 r. w Kielcach od godz. 10.30 do 14.30 (rejestracja od godz. 10.00), w Hotelu Kongresowym (Al. Solidarności 34).
Szkolenie, prowadzone będzie przez ekspertów Instytutu Konsultantów Europejskich z Kalisza, zajmujących się na co dzień doradztwem przy inwestycjach typu PPP, poświęcone będzie przede wszystkim praktycznym aspektom realizacji tego typu przedsięwzięć.

Czytaj dalej...

Wznowienie naboru na wyjazd zagraniczny

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie realizacji indywidualnego wyjazdu zagranicznego w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)”. Nabór został wznowiony ponieważ dysponujemy jednym wolnym miejscem (jeden z zakwalifikowanych uczestników wycofał się z realizacji wyjazdu). Obowiązuje dotychczasowa procedura naboru.

Posiedzenie Komisji ds. oceny jakości transferu wiedzy zostało zaplanowane na dzień 10 sierpnia 2012 r.

Czytaj dalej...

Podsumowanie spotkania w Cedzynie w ramach Kręgu Innowacji „Efektywne Wykorzystanie Energii”

W dniu 27.06.2012 r. w hotelu GROMADA na Cedzynie odbyło się cykliczne spotkanie w ramach Kręgu Innowacji „Efektywne Wykorzystanie Energii”. Tym razem spotkanie miało charakter seminarium dyskusyjnego pt. „Krąg Efektywne Wykorzystanie Energii  - nowe formy wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystanie energii w województwie świętokrzyskim”, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli przedsiębiorstw,  jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN