Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Region świętokrzyski zachęca migrantów do powrotu, weź udział w ankiecie badawczej!

 

 

 

„Bądź mądry, wróć, rozwijaj swój region”

W maju 2011 roku, Region Świętokrzyski rozpoczął współpracę przy innowacyjnym projekcie europejskim pn.: Regions benefitting from returning migrants – Re-Turn („Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów”), współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie warunków zachęcających migrantów do powrotu, wsparcie w reintegracji zawodowej oraz dopasowanie potrzeb regionalnego rynku pracy do możliwości, kompetencji i wykształcenia osób powracających.

Czytaj dalej...

Poszukujemy pracowników naukowych / naukowo-dydaktycznych zainteresowanych odbyciem stażu w ramach Projektu "INWENCJA"

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż w związku z prowadzoną rekrutacją dotyczącą organizacji staży pracowników naukowych/ naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach w Województwie Świętokrzyskim w ramach projektu „INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, poszukujemy Pracowników naukowych/ naukowo-dydaktycznych zainteresowanych odbyciem stażu, o następujących kwalifikacjach:

Czytaj dalej...

Podsumowanie konferencji „Ekoinnowacje szansą zrównoważonego rozwoju gospodarczego”

W dniu 12 kwietnia 2012 w gmachu Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się konferencja „Ekoinnowacje szansą zrównoważonego rozwoju gospodarczego”. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z innowacyjnymi technologiami środowiskowymi.  w szczególności ekoinnowacjami. Na konferencji przedstawiciele firm zaprezentowali własne przykłady rozwiązań ekoinnowacyjnych.

Czytaj dalej...

Podsumowanie Seminarium: „Produkcja energii elektrycznej w układzie kogeneracji”

11 kwietnia 2012 roku na Oddziale Elektrociepłowni w Kielcach odbyło się Seminarium zatytułowane „Produkcja energii elektrycznej w układzie kogeneracji”. Organizatorami spotkania byli Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Elektrociepłownia Kielce. Referat na temat Świętokrzysko – Podkarpackiego Klastra Energetycznego i działań na rzecz efektywnego wykorzystania energii wygłosił dr inż. Włodzimierz Grochal. Przedstawicielem Elektrociepłowni, który omawiał parametry oraz urządzenia wytwórcze znajdujące się na terenie zakładu był Paweł Kasperek. Po omówieniu procesu produkcji energii w układzie Kogeneracji, który oparty jest na jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej, można było osobiście zobaczyć urządzenia wykorzystywane w toku fabrykacji.

Czytaj dalej...

Rozpoczynamy procedurę naboru wniosków dotyczących organizacji staży pracowników naukowych/ naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach

STAŻE DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH/ NAUKOWO – DYDAKTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, że rozpoczyna procedurę naboru wniosków dotyczących organizacji staży pracowników naukowych/ naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach w Województwie Świętokrzyskim w ramach projektu „INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Czytaj dalej...

Podsumowanie konferencji zamykającej międzyregionalny innowacyjny projekt pn. Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

W dniu 22 marca 2012 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się konferencja zamykająca międzyregionalny innowacyjny projekt pn. Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą. Konferencje uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz regionalnych, instytucji związanych z oświatą i rozwojem województwa, przedstawiciel PARP, Prezes ŚCITT, Dyrektorzy i Prezesi Partnerów Projektu oraz przedstawiciele Instytucji Współpracującej – Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Czytaj dalej...

Podsumowanie Targów CEBIT 2012 w Hanowerze

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  w dniach 5-9.03.2012 r. zorganizowało misję handlową dla firm z sektora ICT na Targi CEBIT 2012 w Hanowerze, Niemcy. W wyjeździe wzięły udział 4 firmy z województwa świętokrzyskiego Altar, Slavis Net, Vizao i Jagiełło Solutions. W trakcie targów przedstawiciele firm brali udział w Spotkaniach B2B organizowanych na targach w ramach programu Enterprise Europe Network.

Czytaj dalej...

Jubileusz 10-lecia Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Miło nam poinformować, że Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (ŚCITT) w swojej metryce właśnie osiągnęło okrągłe 10 lat swojej działalności. ŚCITT został założony 18 grudnia 2001 roku, jako instytucja non-profit.
Misją ŚCITT zapisaną w umowie spółki jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności Regionu w obszarze produkcji, usług, edukacji i zarządzania. Skupiamy wokół siebie specjalistów z wielu branż, w tym ludzi nauki, ściśle współpracujemy z uczelniami oraz z regionalnymi i lokalnymi władzami w celu realizacji głównych kierunków rozwoju regionu. Obecni udziałowcy: Województwo Świętokrzyskie, Miasto Kielce oraz Politechnika Świętokrzyska.

Czytaj dalej...

Podsumowanie konferencji "Partnerstwo Publiczno - Prywatne" - Uwarunkowania krajowe oraz doświadczenia w oparciu o praktyki europejskie

W dniu 6 marca odbyła się międzynarodowa konferencja, towarzysząca targom ENEX pt. PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE. Uwarunkowania krajowe oraz doświadczenia w oparciu o praktyki europejskie. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z problemami partnerstwa publiczno – prywatnego w aspekcie ustawodawstwa polskiego oraz zagraniczne doświadczenia w tym  zakresie. Interesującym dla jednostek samorządu terytorialnego było zwłaszcza zagadnienie długu publicznego w kontekście PPP (aktualne uwarunkowania budżetowe inwestycji publicznych a nowe zasady rachunkowości budżetowej – prezentacja Pani Agnieszki Ferek).

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN