Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Rozpoczynamy procedurę naboru wniosków dotyczących organizacji staży pracowników naukowych/ naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach

STAŻE DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH/ NAUKOWO – DYDAKTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, że rozpoczyna procedurę naboru wniosków dotyczących organizacji staży pracowników naukowych/ naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach w Województwie Świętokrzyskim w ramach projektu „INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Czytaj dalej...

Podsumowanie konferencji zamykającej międzyregionalny innowacyjny projekt pn. Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

W dniu 22 marca 2012 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się konferencja zamykająca międzyregionalny innowacyjny projekt pn. Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą. Konferencje uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz regionalnych, instytucji związanych z oświatą i rozwojem województwa, przedstawiciel PARP, Prezes ŚCITT, Dyrektorzy i Prezesi Partnerów Projektu oraz przedstawiciele Instytucji Współpracującej – Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Czytaj dalej...

Podsumowanie Targów CEBIT 2012 w Hanowerze

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  w dniach 5-9.03.2012 r. zorganizowało misję handlową dla firm z sektora ICT na Targi CEBIT 2012 w Hanowerze, Niemcy. W wyjeździe wzięły udział 4 firmy z województwa świętokrzyskiego Altar, Slavis Net, Vizao i Jagiełło Solutions. W trakcie targów przedstawiciele firm brali udział w Spotkaniach B2B organizowanych na targach w ramach programu Enterprise Europe Network.

Czytaj dalej...

Jubileusz 10-lecia Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Miło nam poinformować, że Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (ŚCITT) w swojej metryce właśnie osiągnęło okrągłe 10 lat swojej działalności. ŚCITT został założony 18 grudnia 2001 roku, jako instytucja non-profit.
Misją ŚCITT zapisaną w umowie spółki jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności Regionu w obszarze produkcji, usług, edukacji i zarządzania. Skupiamy wokół siebie specjalistów z wielu branż, w tym ludzi nauki, ściśle współpracujemy z uczelniami oraz z regionalnymi i lokalnymi władzami w celu realizacji głównych kierunków rozwoju regionu. Obecni udziałowcy: Województwo Świętokrzyskie, Miasto Kielce oraz Politechnika Świętokrzyska.

Czytaj dalej...

Podsumowanie konferencji "Partnerstwo Publiczno - Prywatne" - Uwarunkowania krajowe oraz doświadczenia w oparciu o praktyki europejskie

W dniu 6 marca odbyła się międzynarodowa konferencja, towarzysząca targom ENEX pt. PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE. Uwarunkowania krajowe oraz doświadczenia w oparciu o praktyki europejskie. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z problemami partnerstwa publiczno – prywatnego w aspekcie ustawodawstwa polskiego oraz zagraniczne doświadczenia w tym  zakresie. Interesującym dla jednostek samorządu terytorialnego było zwłaszcza zagadnienie długu publicznego w kontekście PPP (aktualne uwarunkowania budżetowe inwestycji publicznych a nowe zasady rachunkowości budżetowej – prezentacja Pani Agnieszki Ferek).

Czytaj dalej...

Podsumowanie konferencji „Efektywne wykorzystanie energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii – a rozwój gospodarczy”

W dniach 06-08.03.2012 r w ramach projektu "Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" odbyło się forum Partner Search. Konferencja połączona z komponentem targowo wystawienniczym towarzyszyła tegorocznym targom ENEX. Celem forum była promocja innowacyjnej myśli technologicznej, usług oraz produktów związanych z efektywnym wykorzystaniem energii (EWE) i odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy oferentami nowych rozwiązań technologicznych, a ich potencjalnymi klientami.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN