Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Nowa jakość szkolnictwa zawodowego - projekt

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii rozpoczęło realizację projektu wspierającego rozwój szkolnictwa zawodowego „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – Zrównoważony Rozwój Energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu”.

Od stycznia 2017 r. ŚCITT realizuje kolejny już projekt, którego celem jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie form i metod nauczania do wymagań regionalnego pracodawcy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. – jednego z największych w Europie producentów kotłów przemysłowych. Beneficjentami projektu będą uczniowie i nauczyciele Technikum Mechanicznego, części Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, które kształciło w przeszłości wykwalifikowanych robotników zatrudnionych później w „SEFAKO”. Projekt zakłada powrót do tradycji kształcenia pod konkretne potrzeby produkcyjne. Dodatkowo Politechnika Świętokrzyska, partner projektu, zrealizuje dla uczniów i nauczycieli cykl wykładów oraz praktycznych ćwiczeń w laboratoriach w zakresie: automatyzacji procesów produkcji, odnawialnych źródeł energii oraz spawania laserowego w energetyce.

W ramach projektu 69 uczniów odbędzie 400-godzinnne staże u przedsiębiorcy. 15 z nich rozpocznie we wrześniu tego roku naukę w specjalnie utworzonej klasie patronackiej. Dodatkowo dwoje nauczycieli odbędzie 40-godzinne praktyki u przedsiębiorcy.

Projekt zakłada:

  • opracowanie kompleksowego programu nauczania modułowego,
  • realizację wysokiej jakości staży zawodowych w SEFAKO, skrojone pod konkretne potrzeby przedsiębiorstwa, obejmujące wszystkie etapy procesu produkcyjnego,
  • utworzenie klasy patronackiej - specjalizacja Technik Energetyk/Technik mechanik dla przemysłu energetycznego,
  • doposażenie warsztatów szkolnych w profesjonalne centrum frezarskie,
  • realizację zajęć dodatkowych, tj. wykłady i ćwiczenia w zakresie: automatyzacji procesów produkcji, odnawialnych źródeł energii, spawania laserowego w energetyce, specjalistyczne kursy spawania metodą TIG i MAG, wyjazdy na targi energetyczne i przemysłu spawalniczego, zajęcia dodatkowe z matematyki i języka angielskiego.

Realizacja projektu „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – Zrównoważony Rozwój Energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu” potrwa do grudnia 2018 r. Łączna kwota dofinansowania projektu to 2 417 703,50 zł.

Liderem projektu realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Partnerami projektu są: Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie oraz Politechnika Świętokrzyska.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Pobierz plakat

 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Powrót na górę
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN