Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Zakończyły się tegoroczne praktyki i staże

Zakończyła się tegoroczna część praktyczna projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którą realizowało Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W ciągu 2 miesięcy uczniowie odbyli 33 600 godzin staży a nauczyciele przedmiotów zawodowych 760 godzin praktyk u świętokrzyskich przedsiębiorców.

W tym roku w ramach projektu 224 uczniów z 28 szkół zawodowych oraz 19 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 10 szkół odbyło staże i praktyki u 78 świętokrzyskich pracodawców. Swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne doskonalili technicy informatycy, organizacji reklamy, mechanizacji rolnictwa, obsługi turystycznej, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, żywienia i usług gastronomicznych, budownictwa, hotelarstwa, mechatronicy, terapeuci zajęciowi i logistycy. Kolejna tura zajęć praktycznych odbędzie się podczas wakacji 2018 roku.

Współpracę przy realizacji projektu podjęło kilkadziesiąt firm i zakładów pracy z całego województwa, w tym m.in. ZPUE Holding z Włoszczowy, Grupa PSB SA z Buska-Zdroju, Zakład Mechaniczno – Elektromechanicznym „Zamel” oraz Mesko S.A. ze Skarżyska – Kamiennej, Animex Food Sp. z o.o. ze Starachowic, Mesko czy TIGMA-BUD z Sędowic.
W ramach projektu uczniowie otrzymują stypendium stażowe, nauczyciele wynagrodzenie a pracodawcy zwrot kosztów przygotowania stanowiska pracy i wynagrodzenie opiekuna.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje. Część dotycząca praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zakłada podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN