Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu

Kielce, 12.06.2018 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU

otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020”.

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w terminie składania ofert wskazanym w ogłoszeniu, tj. do dnia 05.06.2018 do godziny 15.00 wpłynęło 5 ofert z poza sektora finansów publicznych, tj.:

  1. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
  2. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
  3. Starachowickim Inkubator Przedsiębiorstw Sp. z o.o.,
  4. Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A.,
  5. Usługi Rachunkowe Kazimierz Owczarek Sp. z o.o.

W dniu 05.06.2018 r. dokonano oceny Ofert. Wszystkie w/w. oferty spełniają kryteria formalne i merytoryczne, uzyskały min. liczbę punktów.

Mając na uwadze powyższe Wszyscy Oferenci zostali zakwalifikowali jako Partner Projektu z poza sektora finansów publicznych w celu realizacji partnerstwa.

Szczegóły partnerstwa określone są w umowie partnerskiej.

Karol Kaczmarski

Prezes Zarządu

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Powrót na górę
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN