Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Startup Factory - eskosytem wsparcia innowacyjnych pomysłów

Podczas konferencji prasowej prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Karol Kaczmarski poinformował o założeniach projektu Startup Factory. Wniosek o uzyskanie ok 16 mln zł na wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Istotą projektu jest zbudowanie regionalnego ekosystemu innowacyjnych pomysłów biznesowych i udzielenie kompleksowego wsparcia w urynkowieniu działalności. Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających zakładaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw typu startup w makroregionie Polski wschodniej.

Startup Factory to porozumienie kilkunastu instytucji i przedsiębiorców, m.in.: Politechniki Świętokrzyskiej, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Lokalnego z Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw, Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. oraz Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A.

W ramach projektu przewidziano kompleksowy proces inkubacji, zakładający podstawowe usługi inkubacji świadczone na rzecz przedsiębiorstwa typu startup (zapewnienie powierzchni biurowej, obsługa księgowa, pomoc prawna, doradztwo prawne, wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej) oraz specjalistyczne usługi związane z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wsparcie technologiczne, udostępnienie zaplecza laboratoryjnego, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej, udział w międzynarodowych targach).

Startup Factory to ekosystem oparty na regionalnych specjalizacjach branżowych, wspólnych dla 2 województw Polski wschodniej (świętokrzyskie, podkarpackie), tj. energetyka, produkcja maszyn i urządzeń, budownictwo ekologiczne, ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, turystyka, medycyna, zdrowie. Został zbudowany w oparciu o instytucje i organizacje regionalne i lokalne oraz partnera z województwa podkarpackiego, w celu zapewnienia równego dostępu innowacjom z terenu całego województwa – system regionalny. Udział dwóch biznesowych partnerów – Ambasadorów Biznesu: Fabryki Kotłów SEFAKO (branża energetyczna/ produkcja maszyn i urządzeń) i Uzdrowiska Busko-Zdrój (branża zdrowie), pozwoli na pracę startupów na „żywym organizmie”, poprzez: dostęp do zakładu produkcyjnego – możliwość testowania; dostęp do sieci sprzedaży; wskazanie ambasadora w biznesie; nawiązanie relacji z klientem; dostęp do infrastruktury przedsiębiorstwa; laboratoriów; specjalistów technicznych na produkcji; dostęp do sieci kontaktów biznesowych przedsiębiorstwa

Wniosek „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Startup Factory” został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wartość projektu wynosi ok. 16 mln zł, czas realizacji - 10.2018 – 12.2023 

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Powrót na górę
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN