Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji podpisane

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, koordynator Konsorcjum Zrównoważony rozwój energetyczny, aneksowało porozumienie o współpracy z samorządem województwa na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

Porozumienie podpisało siedem podmiotów. O przedłużeniu tych dokumentów zadecydowały bardzo dobre efekty realizowanych wspólnie zadań i konieczność dalszego stymulowania przedsięwzięć pobudzających regionalną gospodarkę. Samorząd Województwa reprezentowali marszałek Adam Jarubas oraz Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa.

Okres obowiązywania “Porozumień na rzecz wzrostu”, których celem było wspieranie działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności świętokrzyskiej gospodarki w wybranych dziedzinach, wynosił 3 lata i upłynął w połowie czerwca tego roku. W tym czasie wybrane podmioty biznesowe, naukowe i około biznesowe, skupione w konsorcjach, współpracowały z samorządem województwa przy określaniu strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych uznawanych za priorytetowe dla rozwoju regionu, animowały i wspierały procesy zmierzające do wzmocnienia sektorów gospodarki regionalnej poprzez transfer wiedzy i technologii z sektora B+R do firm działających w ramach inteligentnych specjalizacji oraz wytyczały najbardziej istotne kierunki regionalnej polityki badawczej.

– Skoncentrowaliśmy się na siedmiu gałęziach gospodarki regionalnej, które tworzą przestrzeń dla wzrostu innowacyjności firm. W każdej powołano konsorcjum, złożone z liderów w danej dziedzinie – zasobooszczędnym budownictwie, branży metalowo-odlewniczej, nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, technologii informacyjno-komunikacyjnych, branży targowo-kongresowej i zrównoważonego rozwoju energetycznego. Efekty ich pracy były tak dobre, że postanowiliśmy prolongować porozumienia do 2020 roku, a także opracowaliśmy program voucherowy, dzięki któremu konsorcja otrzymają finansowy instrument na animacje gospodarcze w kwocie miliona złotych dla każdego z nich – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas – Uruchomimy go prawdopodobnie w październiku bieżącego roku.

Karol Kaczmarski, prezes ŚCITT, koordynator Konsorcjum w obszarze Zrównoważony rozwój energetyczny zwrócił uwagę na pozytywne efekty współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i planowaniu zintegrowanych działań przez podmioty zrzeszone w ramach konsorcjum.

Aneksy, które będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku, podpisali również: Cezary Tkaczyk – prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (koordynator Konsorcjum: Zasobooszczędne budownictwo, Branża metalowo-odlewnicza), Krzysztof Lubas – wiceprezes Zarządu Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (koordynator Konsorcjum Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze), Wojciech Legawiec – prezes Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.(koordynator Konsorcjum Turystyka zdrowotna i prozdrowotna), Szymon Mazurkiewicz – dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego (koordynator Konsorcjum Technologie informacyjno-komunikacyjne), Mirosław Hejduk – prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” (koordynator Konsorcjum Branża targowo – kongresowa).

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Powrót na górę
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN