Menu

O nas

Polityka jakości

ŚCITT, jako Spółka reprezentująca instytucje zaufania publicznego, kładzie szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę z klientami w zakresie świadczonych usług.
Dążymy do umacniania zaufania i ciągłego wzrostu zadowolenia naszych klientów i interesariuszy, poprzez świadczenie szerokiej palety usług na korzystnych warunkach zgodnych z oczekiwaniami. Kładziemy również nacisk, aby nasze personalne relacje z klientem były partnerskie i życzliwe.

Działania te realizujemy poprzez następujące cele strategiczne:

1. Kształtowanie świadomości personelu w zakresie wymagań i oczekiwań klientów oraz wpływu poszczególnych osób na spełnienie tych wymagań.

2. Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

3. Pozyskiwanie do współpracy kompetentnych ekspertów świadczących wysokiej jakości usługi.

4. Bieżące śledzenie przepisów i informacji niezbędnych dla prawidłowej, rzetelnej obsługi klientów (prawo, finanse, bankowość, dotacje, fundusze, itp.).

5. Uczestnictwo w Krajowym Systemie Usług oraz sieciach współpracy i inicjatywach klastrowych celem partnerskiego wspierania przedsiębiorców i dostarczania im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozyskiwaniem środków finansowych na działalność gospodarczą
i innowacje, pozyskiwanie technologii i partnerów w celu wdrażania innowacyjnych technologii i know-how.

6. Uczestnictwo w tworzeniu i realizowaniu projektów na rzecz rozwoju Regionu Świętokrzyskiego, w szczególności na rzecz:   rozwoju regionalnego systemu innowacji, inkubowania i rozwijania przedsiębiorczości, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, pobudzania i rozwijania idei  partnerstwa publiczno-prywatnego, odnawialne źródła energii, efektywne wykorzystanie energii, klasteringu itp..

7. Podnoszenie poziomu wiedzy poprzez organizację szkoleń, kursów i seminariów.

Polityka jakości odnosi się do stworzenia przyjaznego klimatu oraz dogodnych warunków realizacji zadań zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami klientów.

Gwarancją spełnienia zasad wynikających z niniejszej polityki jest wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24.05.2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla MŚP.

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

ICT Proposers’ Day 2017 – dofinansowanie wyjazdu do Budapesztu

W dniach 9-10 listopada 2017 r. Komisja Europejska organizuje w Budapeszcie największe spotkanie informacyjno- brokerskie w obszarze ICT dla Programu Horyzont 2020 – ICT Proposers’...

02-08-2017

Czytaj więcej

Sprzęt trafił już do szkół

Kilkanaście szkół zawodowych z naszego województwa otrzymało już sprzęt do pracowni kształcenia zawodowego, zakupiony w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Reg...

31-07-2017

Czytaj więcej

Nauczyciele na praktykach

13 nauczycieli przedmiotów zawodowych zakończyło praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców. W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” do września 2018 rok...

26-07-2017

Czytaj więcej

Rozpoczęły się wakacyjne staże

Rozpoczęły się tegoroczne staże uczniów szkół zawodowych i techników w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” W realizację projektu zaangażowanych jest 2...

18-07-2017

Czytaj więcej

Chmielnickie spotkanie z biznesem

Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku zapraszają na pierwsze chmielnickie spotkanie z biznesem. Chmielnickie spotkanie z ...

04-07-2017

Czytaj więcej

Wirtualne spotkanie partnerskie do konkursu BBI JU 2017

27 i 28 czerwca zostanie zorganizowane spotkanie partnerskie do konkursu BBI 2017 w celu umożliwienia potencjalnym konsorcjantom, partnerom platformy do rozmów dotyczących aplikowa...

23-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla branży spożywczej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują międzynarodową giełdę korporacyjną dla branży spożywczej. Spotk...

24-08-2016

Czytaj więcej

Działasz w sektorze MŚP – przyjmij praktykanta z zagranicy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na rynku dłużej niż 3 lata, mogą przyjąć na praktykę młodą osobę z krajów UE. To element programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców...

09-08-2016

Czytaj więcej

Konsultacje dla sektora MŚP z branży chemikaliów

Komisja Europejska przeprowadza konsultacje dla przedsiębiorców, działających w branży chemikaliów i pokrewnych. Ocena obejmie skuteczność, sprawność i spójność przepisów oraz wart...

11-07-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN