Menu

O nas

Polityka jakości

ŚCITT, jako Spółka reprezentująca instytucje zaufania publicznego, kładzie szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę z klientami w zakresie świadczonych usług.
Dążymy do umacniania zaufania i ciągłego wzrostu zadowolenia naszych klientów i interesariuszy, poprzez świadczenie szerokiej palety usług na korzystnych warunkach zgodnych z oczekiwaniami. Kładziemy również nacisk, aby nasze personalne relacje z klientem były partnerskie i życzliwe.

Działania te realizujemy poprzez następujące cele strategiczne:

1. Kształtowanie świadomości personelu w zakresie wymagań i oczekiwań klientów oraz wpływu poszczególnych osób na spełnienie tych wymagań.

2. Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

3. Pozyskiwanie do współpracy kompetentnych ekspertów świadczących wysokiej jakości usługi.

4. Bieżące śledzenie przepisów i informacji niezbędnych dla prawidłowej, rzetelnej obsługi klientów (prawo, finanse, bankowość, dotacje, fundusze, itp.).

5. Uczestnictwo w Krajowym Systemie Usług oraz sieciach współpracy i inicjatywach klastrowych celem partnerskiego wspierania przedsiębiorców i dostarczania im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozyskiwaniem środków finansowych na działalność gospodarczą
i innowacje, pozyskiwanie technologii i partnerów w celu wdrażania innowacyjnych technologii i know-how.

6. Uczestnictwo w tworzeniu i realizowaniu projektów na rzecz rozwoju Regionu Świętokrzyskiego, w szczególności na rzecz:   rozwoju regionalnego systemu innowacji, inkubowania i rozwijania przedsiębiorczości, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, pobudzania i rozwijania idei  partnerstwa publiczno-prywatnego, odnawialne źródła energii, efektywne wykorzystanie energii, klasteringu itp..

7. Podnoszenie poziomu wiedzy poprzez organizację szkoleń, kursów i seminariów.

Polityka jakości odnosi się do stworzenia przyjaznego klimatu oraz dogodnych warunków realizacji zadań zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami klientów.

Gwarancją spełnienia zasad wynikających z niniejszej polityki jest wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24.05.2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla MŚP.

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Wirtualne spotkanie partnerskie do konkursu BBI JU 2017

27 i 28 czerwca zostanie zorganizowane spotkanie partnerskie do konkursu BBI 2017 w celu umożliwienia potencjalnym konsorcjantom, partnerom platformy do rozmów dotyczących aplikowa...

23-06-2017

Czytaj więcej

Nowe dotacje dla firm - śniadanie biznesowe

Czasopismo Fundusze Europejskie zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne o możliwościach pozyskania środków na rozwój działalności. Śniadanie biz...

20-06-2017

Czytaj więcej

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców do poddziałania 3.1.5. POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. ...

14-06-2017

Czytaj więcej

Spotkania biznesowe (B2B) z chińskimi firmami

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w spotkaniach biznesowych z firmami chińskimi z prowincji Hubei...

07-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla branży spożywczej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują międzynarodową giełdę korporacyjną dla branży spożywczej. Spotk...

24-08-2016

Czytaj więcej

Działasz w sektorze MŚP – przyjmij praktykanta z zagranicy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na rynku dłużej niż 3 lata, mogą przyjąć na praktykę młodą osobę z krajów UE. To element programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców...

09-08-2016

Czytaj więcej

Konsultacje dla sektora MŚP z branży chemikaliów

Komisja Europejska przeprowadza konsultacje dla przedsiębiorców, działających w branży chemikaliów i pokrewnych. Ocena obejmie skuteczność, sprawność i spójność przepisów oraz wart...

11-07-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN