Menu

Zapytania ofertowe

Tytuł Utworzono
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu diagnostycznego w ramach projektu NSZ-NR 23 czerwiec 2017
Zapytanie ofertowe na dostawę ręczników w ramach projektu NSZ-NR 23 czerwiec 2017
Zapytanie ofertowe na dostawę pompy grzewczej w ramach projektu NSZ-NR 23 czerwiec 2017
Zapytanie ofertowe na dostawę wysokociśnieniowej aparatury czyszczącej w ramach projektu NSZ-NR 23 czerwiec 2017
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli i wyposażenia kuchni, kuchni do zabudowy, mebli biurowych, stołów, kredensów i luster szklanych w ramach projektu NSZ-NR 23 czerwiec 2017
Zapytanie ofertowe na dostawę manekinów do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych i materiałów medycznych w ramach projektu NSZ-NR 23 czerwiec 2017
Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę elektrycznych artykułów, wyrobów elektrycznych i szlifierek w ramach projektu NSZ-NR 21 czerwiec 2017
Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli i wyposażenia kuchni, kuchni do zabudowy, mebli biurowych, stołów, kredensów i luster szklanych w ramach projektu NSZ-NR 19 czerwiec 2017
Zapytanie ofertowe na dostawę elektrycznych artykułów, wyrobów elektrycznych i szlifierek w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” 13 czerwiec 2017
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli i wyposażenia kuchni, kuchni do zabudowy, mebli biurowych, stołów, kredensów i luster szklanych w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region 09 czerwiec 2017
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wymianę pękniętych szyb w dwóch pakietach szybowych na werandzie w Domu autonomicznym zlokalizowanym w Podzamczu Chęciński k/Kielc. 18 maj 2017
Zapytanie ofertowe na usunięcie pęknięć na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych w Domu autonomicznym zlokalizowanym w Podzamczu Chęcińskim k/Kielc 08 maj 2017
Zapytanie ofertowe na podwyższenie komina na dachu Domu autonomicznego zlokalizowanego w Podzamczu Chęcińskim k/Kielc 08 maj 2017
Zapytanie ofertowe na wymianę pękniętych szyb w dwóch pakietach szybowych na werandzie w Domu autonomicznym zlokalizowanym w Podzamczu Chęcińskim k/Kielc 08 maj 2017
Unieważnienie zapytań ofertowych na: podwyższenie komina na dachu, usunięcie pęknięć na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych, wymianę pękniętych szyb w dwóch pakietach szybowych na werandzie, w Domu autonomicznym w Podzamczu Chęcińskim k/Kielc 28 kwiecień 2017
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na naprawę uszkodzonego ogrodzenia wokół Domu autonomicznego zlokalizowanego w Podzamczu Chęciński k/Kielc 28 kwiecień 2017
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na remont tarasu wokół Domu autonomicznego zlokalizowanego w Podzamczu Chęciński k/Kielc 28 kwiecień 2017
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług badania sprawozdania finansowego - 01.2016 - 31.12.2016 20 kwiecień 2017
Zapytanie ofertowe na wymianę pękniętych szyb w dwóch pakietach szybowych na werandzie w Domu autonomicznym zlokalizowanym w Podzamczu Chęcińskim k/Kielc 12 kwiecień 2017
Zapytanie ofertowe na remont tarasu wokół Domu autonomicznego zlokalizowanego w Podzamczu Chęcińskim k/Kielc 12 kwiecień 2017

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Wirtualne spotkanie partnerskie do konkursu BBI JU 2017

27 i 28 czerwca zostanie zorganizowane spotkanie partnerskie do konkursu BBI 2017 w celu umożliwienia potencjalnym konsorcjantom, partnerom platformy do rozmów dotyczących aplikowa...

23-06-2017

Czytaj więcej

Nowe dotacje dla firm - śniadanie biznesowe

Czasopismo Fundusze Europejskie zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne o możliwościach pozyskania środków na rozwój działalności. Śniadanie biz...

20-06-2017

Czytaj więcej

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców do poddziałania 3.1.5. POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. ...

14-06-2017

Czytaj więcej

Spotkania biznesowe (B2B) z chińskimi firmami

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w spotkaniach biznesowych z firmami chińskimi z prowincji Hubei...

07-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla branży spożywczej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują międzynarodową giełdę korporacyjną dla branży spożywczej. Spotk...

24-08-2016

Czytaj więcej

Działasz w sektorze MŚP – przyjmij praktykanta z zagranicy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na rynku dłużej niż 3 lata, mogą przyjąć na praktykę młodą osobę z krajów UE. To element programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców...

09-08-2016

Czytaj więcej

Konsultacje dla sektora MŚP z branży chemikaliów

Komisja Europejska przeprowadza konsultacje dla przedsiębiorców, działających w branży chemikaliów i pokrewnych. Ocena obejmie skuteczność, sprawność i spójność przepisów oraz wart...

11-07-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN